Mae Blackboard yn llwyr ymroddedig i ddarparu profiadau cynnyrch sy'n cydffurfio â'r lefelau uchaf o safonau hygyrch byd-eang. Rydym yn credu y dylai rhaglen hygyrch ddigidol aeddfed sefydlu diwylliant cyfundrefnol cynaliadwy o amgylch hygyrchedd.


Profion hygyrchedd

Mae Blackboard wedi ymrwymo i gyflwyno profiadau cynnyrch o ansawdd sy'n bodloni safonau hygyrchedd cyffredinol. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae Blackboard yn cynnal profion hygyrchedd rheolaidd.

Mae profion hygyrchedd Blackboard yn defnyddio WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol. Mae mwyafrif y ddeddfwriaeth a gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn alinio â'r safon hon. Ar ben hynny, mae Blackboard yn cynnal adolygiadau ar ddyluniadau arfaethedig i gynnyrch, adolygiadau cod ac adolygiadau Sicrhau Ansawdd.

Cynhelir profion ar y pethau hyn.

  • Beth sy'n newydd
  • Problemau hysbys o brofion blaenorol
  • Llifoedd gwaith cyffredin

Mae trydydd parti'n cynnal archwiliadau rheolaidd o'n meddalwedd. Mae arbenigwyr yn cynnal adolygiadau cod, yn gwirio ein cyferbynnedd lliw, a'n rhyngweithiad â bysellfwrdd. Yna, caiff y canlyniadau o'r archwiliadau hyn eu halinio i ganlyniadau profion gan ddefnyddwyr. Mae unigolion ag anableddau'n profi achosion penodol ar lifoedd gwaith cyffredin.

Gweld yr archwiliad hygyrchedd a phrofion swyddogaeth a berfformiwyd ddiwethaf


VPAT cynnyrch a manylion hygyrchedd

Nid oes gan rhai cynnyrch cynnwys cymorth ym mhob iaith. Mae dolenni cynnyrch yn mynd i gynnwys cymorth trwy gyfrwng y Saesneg pan nad yw ar gael yn yr iaith ffafriol.