Neges wall

  • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Mae'r adnoddau cysylltiedig ar gael yn y Saesneg yn unig. Dewiswch yr eicon Ally ar ochr dde'r dudalen i lawrlwytho PDF mewn iaith arall.

Rydym yn gwybod y gall cael eich cyfadran a'ch myfyrwyr i dderbyn y technolegau diweddaraf fod yn ymgymeriad mawr. Mae'r pecyn cymorth mabwysiadu wedi'i gynllunio i'ch cynorthwyo i addysgu'ch defnyddwyr ynghylch Blackboard Ally Defnyddiwch y gasgliad hwn o adnoddau er mantais i chi! E-bostio, argraffu a dosbarthu'r adnoddau hyn. Neu, hyd yn oed cymysgwch yr adnoddau hyn â'ch deunyddiau personol eich hun.


Delweddau Ally

Cadwch eich adnoddau cymorth wedi'u haddasu yn gyfoes â'r fersiynau a delweddau sgrinluniau diweddaraf.


Data, effaith a strategaeth Ally


Straeon cymuned Ally

Mae pob ffaith a ddysgir am hygyrchedd a chynhwysiant yn unigryw i'r unigolyn, ond gall ddysgu o'r profiadau hyn eich helpu ar eich taith.

Gweld Straeon Cymuned Ally: Adroddiadau Astudiaethau Achos