Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Cwestiynau Cyffredin Cyffredinol Ally ar gyfer Hyfforddwyr

Cyffredinol

Ym mha ieithoedd ydy Blackboard Ally ar gael?

Mae Blackboard Ally ar gael mewn sawl iaith wahanol. Mae’r dewisiadau iaith yn arddangos rhyngwyneb Ally yn yr iaith a ddewiswyd. Mae fformatau amgen hefyd ar gael gan gynnwys ar fformat sain.

Mae’r fformat sain ar gael trwy gyfrwng llais sy’n adlewyrchu iaith y ddogfen ffynhonnell. Mae’n defnyddio’r acen fwyaf priodol ar sail lleoliad. Er enghraifft, byddai defnyddiwr yng Ngogledd America yn derbyn gwasanaeth sydd ag acen Saesneg Gogledd America, byddai defnyddiwr yn Ewrop yn derbyn gwasanaeth sydd ag acen Saesneg Prydeinig a byddai defnyddiwr yn Awstralia yn derbyn gwasanaeth Saesneg sydd ag acen Saesneg Awstralia.

Mae Blackboard Ally ar gael yn yr ieithoedd canlynol.

 • Arabeg
 • Catalaneg
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg, UDA
 • Saesneg, DU
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg, Canada
 • Almaeneg
 • Hebraeg (Rhyngwyneb Ally yn unig ar hyn o bryd)
 • Gwyddeleg
 • Eidaleg
 • Maori (Rhyngwyneb Ally yn unig ar hyn o bryd)
 • Norwyeg Bokmål
 • Norwyeg Nynorsk
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Portiwgaleg, Brasil
 • Sbaeneg, yr UD
 • Sbaeneg, Colombia
 • Sbaeneg, Mecsico
 • Swedeg
 • Tyrceg
 • Cymraeg

Ar gyfer pa Systemau Rheoli Dysgu mae Ally ar gael?

Mae Ally ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y Systemau Rheoli Dysgu hyn:

 • Blackboard Learn 9.1 (rhyddhad Q2 2017 CU3 ac yn uwch)
 • Gweddau Cwrs Gwreiddiol SaaS ac Ultra Blackboard Learn
 • Instructure Canvas
 • Moodle a Hunanletyir
 • Agor yr LMS
 • D2L Brightspace
 • Schoology

Pa borwyr sydd wedi'u cefnogi?

Cefnogir Ally ar yr un porwr y defnyddiwch i gael mynediad at y System Rheoli Dysgu (LMS).

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Beth sy'n digwydd pan gaiff cwrs ei gopio? A yw Ally yn mynd gyda chopi'r cwrs?

Ydych. Pan rydych yn copïo cwrs, bydd pob fformat amgen ac adborth hyfforddwr ar gael yn y cwrs newydd hefyd.

Gall fod oedi cyn i bopeth symud draw i'r cwrs newydd.

Pan rydych yn archifo cwrs, dim ond cyfeiriadau at hygyrchedd ffeil sydd ar gael. Mae Ally yn wasanaeth yn y cwmwl a bydd yn cadw'r fformatau amgen ar weinyddion Ally, sy'n golygu na chaiff y rhain eu gwthio yn ôl at y LMS. Ni chaiff y fformatau amgen eu cadw o fewn archif y cwrs, ond bydd y cyfeiriad o archif y cwrs yn parhau i fod ar gael.

Beth yw rhai enghreifftiau o sut gall hygyrchedd fod o fudd i bob myfyriwr?

Mewn nifer o achosion, mae gwella hygyrchedd cynnwys y cwrs o fudd i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheiny sydd heb anabledd. Cysylltir hygyrchedd yn agos ag ansawdd a defnyddioldeb deunyddiau cwrs yn aml.

Enghraifft 1: Mae cael copi digidol go iawn o ddogfen yn lle sgan yn gwneud y ddogfen yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Efallai y bydd yn gwneud y ddogfen yn haws i'w darllen, yn enwedig ar gyfer sganiau o ansawdd isel, ac yn caniatáu myfyrwyr i chwilio trwy'r ddogfen a chanfod cynnwys penodol, copïo a gludo rhannau o'r ddogfen, ac yn y blaen.

Enghraifft 2: Mae'r fformat amgen HTML Semantig yn ymatebol yn llwyr ac yn addas ar gyfer dyfeisiau syml. Mae'n gwneud defnyddio cynnwys ar ddyfeisiau symudol yn haws ar gyfer pob myfyriwr. Mae'r fformat amgen ePub yn hwyluso newid arddangosiad gweledol dogfen ac yn caniatáu ychwanegu anodiadau ac amlygiadau. Gellir defnyddio'r fformat amgen sain wrth deithio i'r gwaith, wrth redeg, ac yn y blaen. Gall fformat amgen y fersiwn cyfieithiedig helpu myfyrwyr ail iaith.

Enghraifft 3: Bydd cael fideo â chapsiynau neu drawsgrifiad yn gwneud y fideo yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Mae'n caniatáu’r myfyriwr i chwilio trwy'r fideo a chanfod rhannau penodol, gellid parhau i wylio'r fideo mewn amgylchedd â lefel sŵn uchel (er enghraifft, wrth deithio i'r gwaith), ac ati.

Enghraifft 4: Gall cael delwedd â disgrifiad o ansawdd wneud y ddelwedd yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Gall helpu egluro cynnwys y ddelwedd a sut mae'n cysylltu â'r cyd-destun o'i gwmpas, mae'n gwneud y ddelwedd yn chwiliadwy, ac ati.

Enghraifft 5: Mae darparu strwythur penawdau da ar gyfer dogfen hir yn gwneud y ddogfen yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Mae'n darparu strwythur ychwanegol, sy'n gwneud gweithio trwy a phrosesu'r cynnwys yn haws. Mae hefyd yn caniatáu cynhyrchu Tabl Cynnwys, sy'n gallu gwneud llywio'r ddogfen yn haws.

A fydd Ally yn newid sut mae fy nghwrs yn ymddangos?

Yr unig wahaniaeth y gwelwch o fewn eich cwrs yw bod Ally yn darparu sgôr hygyrchedd ar gyfer eich ffeiliau. Dangosir y sgôr gan eicon medrydd nesaf at ffeiliau eich cwrs. Dewiswch y medrydd i weld a gwella hygyrchedd eich ffeil.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae myfyrwyr yn gweld dewislen i'r chwith neu'r dde pob dogfen. O'r ddewislen hon, gallant ddewis Fformatau amgen i gyrchu fersiynau sydd ar gael iddynt eu lawrlwytho. Er bod modd iddynt lawrlwytho fformatau amgen eich ffeiliau, mae'n well i chi wella'r ddogfennau trwy'r adborth hyfforddwr.

Rhagor am Ally ar gyfer myfyrwyr

Beth sy'n digwydd i fy ffeiliau gwreiddiol?

Bydd y ffeil wreiddiol yn aros yn eich LMS. Nid yw Ally yn cadw copi o'r ffeil wreiddiol, ei symud na ei dileu.

Beth am y gweinyddwyr ar gyfer lleoliadau lleol?

Erbyn hyn mae’r lleoliadau Ally sy'n byw y tu allan i Ogledd America hefyd yn defnyddio gweinyddwyr nad ydynt yn yr Unol Daleithiau ar gyfer gwasanaethau 3ydd parti y mae Ally yn dibynnu arnynt. Mae hyn yn golygu nad yw lleoliadau lleol yn dibynnu ar weinyddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer unrhyw ymarferoldeb Ally.

Ble galla i ddod o hyd i ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally?

Dogfen ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally (ar gael yn Saesneg yn unig)

A oes amserlen ryddhau benodol ar gyfer Blackboard Ally?

Mae Ally yn defnyddio gwir ymagwedd meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) gan ryddhau diweddariadau i gynnyrch yn rheolaidd. Does dim amserlen ryddhau benodol ar yr adeg hon, er rydym yn rhyddhau diweddariadau tua unwaith bob 1-2 wythnos ar gyfartaledd. Nid yw'r diweddariadau hyn fel arfer yn cael eu rhyddhau ar yr un pryd â diweddariadau Learn SaaS.

Yr unig eithriad i'r ymagwedd o ryddhau'n barhaol yw pan mae newid a fydd yn effeithio'n sylweddol ar y defnyddiwr ar y gweill. Yn yr achosion hyn, rydym yn rhoi 1 mis o rybudd cyn bod y cynnyrch newydd ar gael.

Gyda'r drefn rhyddhau barhaol hon, nid yw'n bosib cael mynediad at fersiwn cynnar o ddiweddariad ar awyrgylch profi/llwyfannu.

Cwestiynau Cyffredin Rhestr Wirio Hygyrchedd Ally


Rhestr wirio hygyrchedd

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

 • Fideos YouTubeTM sydd wedi cael eu plannu yng nghynnwys WYSIWYG/VTBE

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

Pa broblemau hygyrchedd y mae Ally yn edrych amdanynt?

Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Yn ogystal, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hynny sy'n cychwyn targedu defnyddioldeb ac ansawdd deunyddiau cwrs ychydig yn fwy.

Beth ydy Ally yn ei wneud â chynnwys nad yw’n gallu ei wirio?

Mae Ally yn nodi cynnwys nad yw’n gallu ei wirio am broblemau hygyrchedd, megis ffeiliau ZIP archif a ffeiliau XML, o dan “Arall” yn yr adroddiad sefydliadol. Ni roddir sgôr hygyrchedd i’r cynnwys hwn ac nid yw’n cael ei gynnwys fel rhan o sgôr hygyrchedd y sefydliad. Nid oes ganddo ddangosydd neu fformatau amgen a ellir eu lawrlwytho trwy’r Rhyngwyneb Defnyddiwr. .

Rhagor o wybodaeth am yr adroddiad sefydliadol ar gyfer gweinyddwyr

Beth ydy gwiriad cyferbynnedd?

Mae gwiriadau cyferbynnedd yn wiriadau sy’n canfod a oes ddigon o gyferbyniad rhwng lliw testun a lliw ei gefndir. Gall pawb weld hi’n anodd darllen cynnwys sydd â diffyg cyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw'r cefndir ond mae myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg megis lliwddallineb yn gweld hi’n arbennig o anodd ei ddarllen.

Mae Ally yn defnyddio'r gofynion cyferbyniad a nodir yng nghanllawiau WCAG 2.1 AA.

Defnyddiwch Colour Contrast Analyser gan The Paciello Group i wirio’ch cynnwys ar unrhyw adeg.

Cynnwys Golygydd Cynnwys Ally (WYSIWYG)

Cynnwys golygydd cynnwys LMS (WYSIWYG)

Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

Mae Ally hefyd yn gwirio'r mathau o gynnwys hyn a grëwyd trwy olygydd cynnwys y system WYSIWYG am broblemau hygyrchedd.

Mae'r data yn ymddangos yn yr Adroddiad Sefydliadol ar ffurf HTML. Mae'n ymddangos yn yr allforyn CSV fel penawdau colofnau rhaglenni.

 • Blackboard Learn Gwreiddiol
  • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
  • Eitem Cynnwys (application/x-item)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
  • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dogfen (application/x-document)
  • Ffolder (application/x-folder)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Llyfr (application/x-book)
  • Pennod llyfr (application/x-book-chapter)
  • Pynciau trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad fforwm (application/x-forum)
  • Disgrifiad geirfa (application/x-glossary)
  • Cofnod geirfa (application/x-glossary-entry)
  • Label (application/x-label)
  • Disgrifiad gwers (application/x-lesson-description)
  • Tudalen wers (application/x-lesson-page)
  • Cynnwys tudalen (application/x-page-content)
  • Cyflwyniad tudalen (application/x-page-intro)
  • Adran (application/x-section)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
 • Cynfas
  • Cyhoeddiad (application/x-announcement)
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
  • Tudalen (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Ffeil (application/x-file)
  • Dolenni Gwe (application/x-link-web)
  • Modiwl (application/x-module)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
 • Schoology
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Tudalen (application/x-page)

Rhestr wirio hygyrchedd

I weld y rhestr wirio hygyrchedd lawn, edrychwch ar Rhestr Wirio Hygyrchedd Ally


Ally ar gyfer Blackboard Learn

Cwestiynau Cyffredin Bb Learn Gweinyddwr Ally

Pa fersiynau o Blackboard Learn sy’n cefnogi Ally?

Mae Blackboard Ally yn cael ei gefnogi ar Learn 9.1 Q2 2017 CU3 ac yn uwch. Mae hefyd ar gael ar gyfer Learn SaaS yng ngweddau cwrs Original ac Ultra.

Ni chefnogir sefydliadau Solaris sy'n hunan-letya.

A allwch chi sgorio cynnwys yng Nghasgliad Cynnwys Blackboard Learn cyn y caiff y cynnwys ei gymhwyso i gwrs?

Mae Ally yn sgorio’r cynnwys a ddefnyddir mewn cwrs yn unig. Gall cynnwys nas defnyddiwyd ogwyddo'r Adroddiad Sefydliadol ac nid yw wedi'i gynnwys.

Gallwch uwchlwytho cynnwys i ffolder gudd mewn cwrs, os yw hyfforddwyr eisiau gwneud diweddariadau hygyrchedd cyn ei wneud ar gael.

A yw Ally yn sganio pob cynnwys yn y Casgliad o Gynnwys?

Mae Ally ond yn sganio eitemau sydd wedi'u hatodi yn y cwrs ei hun ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu mai dim ond eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr caiff eu cynnwys yn yr adroddiadau. Nid yw hyn yn cynnwys cynnwys nas defnyddiwyd.

Pam nad ydwyf yn gweld Ffurfweddu Ally yn fy mhanel Gweinyddu?

Mae angen cael Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 neu Blackboard Learn Q4 2019 (neu’n uwch) i weld Ffurfweddu Ally yn y panel Gweinyddu.

Os ydych yn defnyddio'r rhyddhad cywir, nid yw Blackboard Learn yn sylwi ar y ddolen newydd hon yn awtomatig wrth uwchraddio i'r rhyddhad hwn. Os yw hyn yn wir, gallwch doglo argaeledd y Bloc Adeiladu Ally i I Ffwrdd ac wedyn i Ymlaen eto. Wedi hynny, bydd y ddolen Ffurfweddu Ally ar gael.

Os ydych yn defnyddio rhyddhad cynharach, byddwn yn darparu cyfarwyddiadau i chi ar sut i gyrchu Ffurfweddu Ally yn ystod y broses o osod.

Os nad oes gennych fynediad o hyd, cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.


Ally ar gyfer Moodle

Ar gyfer pa fersiynau o Moodle a hunanletyir y mae Ally ar gael?

Mae Ally ar gael ar gyfer fersiynau Moodle a hunanletyir 3.4 a phob fersiwn diweddarach. Gall Ally weithio mewn themâu eraill ond ar hyn o bryd mae'n cefnogi'r themâu dilynol:

 • Glanhau
 • Mwy
 • Boost
 • Snap

Ally ar gyfer Instructure Canvas

A yw Ally yn sganio pob eitem o gynnwys yn yr offeryn Ffeiliau?

Ydych. Mae Ally yn sganio pob eitem o gynnwys bob tro yn yr offeryn “Ffeiliau” yng nghyrsiau Canvas.


Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen

Fformatau amgen

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Mae Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer y mathau hyn o gynnwys:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Cynnwys a grëir yng ngolygydd cwrs yr LMS (WYSIWYG)

  Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Gwreiddiol, Instructure Canvas, D2L Brightspace a Schoology y mae fformatau amgen ar gyfer cynnwys WYSIWYG ar gael.

Gellir cynhyrchu'r fformatau amgen hyn:

 • Fersiwn OCR (ar gyfer dogfennau wedi'u sganio)
 • PDF wedi'i dagio (ar gyfer ffeiliau Word, PowerPoint ac Open Office/LibreOffice ar hyn o bryd)
 • HTML sy'n addas ar gyfer dyfeisiau symudol
 • Sain
 • ePub
 • Braille Electronig
 • BeeLine Reader
 • Fersiwn Cyfieithiedig
  • Mae’r Fersiwn Cyfieithiedig wedi’i analluogi yn ddiofyn. Gall gweinyddwyr gyflwyno cais am gymorth i’w alluogi.

Rhagor am fformatau amgen

A gynhyrchir fformatau amgen ar ôl cyflwyno cais i lawrlwytho?

Pan ofynnir am fformat amgen ar gyfer eitem o gynnwys am y tro cyntaf, bydd Ally yn ei gynhyrchu ar alw. Ar gyfer y rhan fwyaf o achosion, fe’i cynhyrchir o fewn 1-2 funud.

Ar ôl ei gynhyrchu, lawrlwythir y fformat amgen. Wedyn, mae Ally yn cadw'r canlyniad yn y storfa, er mwyn cynhyrchu a lawrlwytho ceisiadau ychwanegol ar gyfer yr un fformat amgen o'r storfa ar unwaith.

Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen ar gyfer Hyfforddwyr

Beth mae rhaid i'r hyfforddwr ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw materion presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fformatau amgen ar gael i'r myfyriwr a'r hyfforddwr.

Oes terfyn maint ffeil?

Nid yw Ally yn gorfodi maint ffeil mwyaf. Efallai bydd achosion lle mae'r algorithm yn methu â chynhyrchu fformatau amgen ar gyfer rai ffeiliau mawr.

 • Cadwch y cynnwys gwreiddiol yn fyrrach na 100 o dudalennau i gynhyrchu fformat OCR ar gyfer dogfennau wedi'u sganio.
 • Cyfyngwch gynnwys i 100,000 o nodau ar gyfer y fformat sain. Mae’r terfyn nodau hyn fel arfer yn cyfateb i o leiaf 30 tudalen neu nifer o oriau o sain.
 • Cyfyngwch gynnwys i 30,000 o nodau ar gyfer y fformat wedi’i gyfieithu.
 • Cyfyngwch ffeiliau wedi’u trwsio sy’n cael eu huwchlwytho drwy banel Adborth i Hyfforddwyr i 50MB.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair ac yn rhoi sgôr hygyrchedd o 0% i’r cynnwys. Wedyn, mae Ally yn rhoi cyfarwyddiadau am sut i dynnu’r cyfrinair trwy adborth i hyfforddwyr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

A allaf analluogi fformatau amgen?

Ydych. Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os ydych eisiau gwneud hynny. Gallwch eu galluogi eto yn nes ymlaen.

Ble mae'r fformatau amgen yn cael eu storio? A fydd yn cyfrannu at fy storfa?

Caiff y fformatau amgen eu storio ar ochr Ally ac nid ydynt yn cael eu gwthio yn ôl i mewn i'r System Rheoli Dysgu (LMS). Felly, nid yw'r fersiynau amgen yn cyfrannu at unrhyw storfa leol neu gwota storio.

Beth am hawlfraint a gwaharddiadau ar wneud gwaith deilliannol?

 • Mae fformatau amgen ar gael yn unig a bob amser gyda'r ffeil wreiddiol.
 • Rhaid i fyfyrwyr gofrestru mewn cwrs i gael fformatau eraill. Os trefnir bod cwrs yn gyhoeddus, nid yw Ally yn darparu'r fformatau amgen i ddefnyddwyr dienw. 
 • Nid yw Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer dogfennau â metadata sy'n nodi na ellir cynhyrchu deilliadau o ddogfen. Bydd Ally ond yn sganio'r ddogfen ar gyfer materion hygyrchedd ac yn cynnwys y data hwn yn yr adroddiad ac adborth hyfforddwyr.

Pam nad ydw i'n gweld y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael fel fformat amgen?

Mae rhaid cael hyn wedi'i alluogi ar gyfer eich sefydliad. Cyflwynwch achos ar Behind the Blackboard er mwyn ei alluogi. 

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Arabeg
 • Bosnieg - Syrilig
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Cantoneg - Traddodiadol
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Modern
 • Haiteg
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Maleieg
 • Malti
 • Norwyeg Bokmål
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Syrilig
 • Serbeg - Lladin
 • Slovak
 • Slofeneg
 • Sbaeneg
 • Swahili
 • Swedeg
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Panel Adborth i Hyfforddwyr

Cwestiynau Cyffredin am Adborth i Hyfforddwr

Sut ydw i'n gweld yr holl broblemau?

Dewiswch Pob broblem i weld pob problem yn y ffeil. Mae'r olwg hon yn dangos ichi faint y gall y sgôr wella trwy atgyweirio pob problem. Canfyddwch y broblem rydych am ddechrau ei atgyweirio a dewiswch Atod.

Pa drothwy sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer lliw'r dangosydd hygyrchedd?

Rydym yn darparu sgôr hygyrchedd i bob dogfen, sef sgôr ganran sydd i fod i adlewyrchu pa mor hygyrch yw eitem, faint o bobl y gall effeithio arnynt, pa mor ddifrifol mae'n effeithio arnynt, ac ati. I gyfrifo'r sgôr hygyrchedd ar gyfer dogfen, rydym yn cymryd cyfartaledd pwysedig o'r gwahanol reolau/gwiriadau hygyrchedd, gan fod rhai rheolau yn bwysicach/mwy sylweddol nag eraill.

O fewn y Rhyngwyneb Defnyddiwr, rydym yn defnyddio trothwyon ar gyfer penderfynu lliw'r dangosydd.

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

 • Isel (0-33%): Angen help! Mae problemau hygyrchedd difrifol.
 • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
 • Uchel (67-99%): Bron yna! Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
 • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

Mae hygyrchedd yn sbectrwm lle mae gwelliannau pellach yn bosibl bob amser, felly mae'n anodd darparu pwynt lle mae'r eitem yn dod yn "hygyrch". Fodd bynnag, unwaith y bydd eitem yn y parth gwyrdd dylai fod yn gwneud yn rhesymol dda.

Ar gyfer pa fathau o gynnwys mae rhagolygon yn y porwr ar gael?

Mae rhagolygon yn y porwr ar gael ar gyfer y ffeiliau hyn ar hyn o bryd:

 • Delweddau
 • Dogfennau PDF
 • Dogfennau Word
 • Cyflwyniadau PowerPoint
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice (Writer ac Impress)
 • Cynnwys WYSIWYG a grëwyd yn eich LMS

Wedyn, defnyddir y rhagolygon hyn i nodi ble gallwch ddod o hyd i broblemau hygyrchedd penodol yn y ddogfen. Darparir amlygiadau ar hyn o bryd ar gyfer y problemau hyn:

 • Delweddau heb ddisgrifiad amgen priodol
 • Darnau o destun â chyferbyniad annigonol
 • Tablau heb benawdau tabl

Bydd adborth ar gyfer problemau hygyrchedd eraill ond yn dangos y rhagolwg o gynnwys heb amlygiadau.

Rhagor am ragolygon


Fideos YouTube

Beth mae Ally yn ei wneud â fideos YouTube?

Mae Ally yn gwirio fideos YouTubeTM am gapsiynau ac yn cyflwyno'r wybodaeth hon yn yr adroddiadau hygyrchedd. Nid ystyrir capsiynau YouTube a gynhyrchwyd yn awtomatig i fod yn gapsiynau dilys. Ystyrir unrhyw fideo YouTube sydd â chapsiynau a gynhyrchwyd yn awtomatig i fod ‘heb gapsiwn’ yn yr Adroddiad Sefydliadol.

Mae Ally yn gwirio am fideos YouTube wedi’u plannu a dolenni i fideos YouTube.

Yn yr adroddiad, mae’r golofn "HTML: Mae’r cynnwys HTML yn cynnwys fideos heb gapsiynau" yn amlygu'r nifer o gynnwys a ffeiliau HTML sydd â fideos YouTube heb gapsiynau. Yn ffeil allgludo'r Adroddiad Sefydliadol, enw’r golofn yw HtmlCaption:2.

Nid yw'r broblem hon yn cyfrannu i'r sgôr cyffredinol gan na all Ally ddilysu manwl gywirdeb capsiynau a gynhyrchwyd yn awtomatig eto.

Nid oes unrhyw adborth na fformatau amgen ar gael ar yr adeg hon ar gyfer fideos.


Adroddiad Sefydliadol

Pa mor aml caiff yr adroddiad sefydliadol ei gynhyrchu?

Diweddarir yr adroddiad sefydliadol yn barhaus, felly dylai fod yn gyfoes ar bob adeg. Fodd bynnag, gall fod ychydig o oedi rhwng ychwanegu'r eitem o gynnwys a diweddariad yr adroddiadau Tymor/Blwyddyn Academaidd/Mis.

Gaf i allforio data'r adroddiad sefydliadol?

Cewch, gallwch allforio data'r adroddiad sefydliadol Ally ar ffurf ffeil CSV. Mae'r allforyn data hwn yn cynnwys 4 ffeil CSV wahanol:

 • Trosolwg ar ddata fesul blwyddyn academaidd
 • Trosolwg ar ddata fesul tymor
 • Trosolwg ar ddata fesul mis
 • Rhestr o bob cwrs

Mae hefyd allforyn ffeil CSV ar gyfer pob cwrs unigol. Mae'r allforyn data hwn yn cynnwys rhestr o bob eitem o gynnwys yn y cwrs hwnnw, yn ogystal â'r problemau hygyrchedd gwahanol sydd wedi'u hadnabod yn yr eitemau hynny.

Rhagor am allforion CSV

Sut caiff sgoriau hygyrchedd eu cynnwys ar lefel cwrs a sefydliadol?

Mae Ally yn neilltuo sgôr hygyrchedd i bob eitem o gynnwys unigol. Caiff y sgôr hwn ei gynnwys ar lefel cwrs a chaiff pob cwrs sgôr hygyrchedd, sef cyfartaledd pob eitem yn y cwrs. Caiff y sgôr hwn ei gynnwys hefyd ar lefel sefydliadol a chaiff sgôr hygyrchedd ei neilltuo i bob mis/tymor/blwyddyn, sef cyfartaledd pob eitem o gynnwys a grëwyd yn y mis/tymor/blwyddyn priodol.

A yw'r adroddiad yn cynnwys eitemau o gynnwys a chyrsiau a oedd yn yr LMS yn barod?

Ydych. Wrth alluogi'r intergreiddiad Ally, bydd Ally yn prosesu pob cwrs ac eitem o gynnwys hanesyddol. Gall y broses hon gymryd sawl diwrnod i'w chwblhau, ond crëir adroddiad sefydliadol sy'n cynnwys pob math o ddata hanesyddol sy'n darparu trosolwg llawer gwell o'r tueddiadau ac esblygiadau.

Mae'n bosibl eithrio rhai o'r cyrsiau neu dymhorau o'r broses hon os dymuniff y sefydliad.

Sut allaf i ddarparu mynediad at yr adroddiad sefydliadol i weinyddwyr nad ydynt ar yr LMS?

Yn ddiofyn, bydd yr adroddiad sefydliadol ar gael i bob gweinyddwr LMS o fewn gweithfan weinyddol yr LMS.

Fodd bynnag, gellir rhoi mynediad at yr adroddiad sefydliadol i bobl nad ydynt yn weinyddwyr LMS (er enghraifft, Gwasanaethau Anabledd). I gyflawni hyn, gallwn ddarparu URL uniongyrchol i'r sefydliad gyda manylion mewngofnodi i'w rhannu gyda'r rheini a ddylai gael mynediad at yr adroddiad.