Cael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, mewn fformat sy'n gyfleus i chi.

A ydych erioed wedi dod ar draws cynnwys yn eich cwrs a oedd yn anodd ei ddarllen, neu roeddech yn dymuno ei fod mewn fformat arall? Nawr, os yw'ch ysgol yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch lawrlwytho fformatau amgen o gynnwys hyfforddwyr yn uniongyrchol o'ch cwrs.

Mae llawer o ystafelloedd dosbarth heddiw, yn gorfforol a digidol, wedi’u hintegreiddio. Mae disgwyl i fyfyrwyr gydag anghenion amrywiol gwblhau union yr un darn o waith yn union yr un modd. Mae fformatau amgen yn rhoi rhagor o gyfle i bawb gyrchu’r wybodaeth sydd arnynt ei hangen yn y dull mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Â fformatau eraill gall pob myfyriwr ddiwallu'r un amcanion dysgu gan ddefnyddio adnoddau a grëir i dargedu anghenion y myfyriwr unigol. Er enghraifft, mae Blackboard Ally yn creu dewisiadau sain a braille electronig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg.

Nid yw fformatau amgen ar gyfer grŵp dethol o fyfyrwyr yn unig. Mae fformatau amgen o fudd i bawb. Er enghraifft, efallai fod gennych lawer o ddeunydd cwrs i'w ddarllen a’ch bod yn profi straen ar y llygaid, neu efallai eich bod yn ddysgwr clywedol. Gallwch wrando ar fformat sain y deunyddiau dysgu yn lle hynny.

Peidiwch â chadw at un fformat yn unig! Defnyddiwch gymaint o fformatau ag y dymunwch. Er enghraifft, os nad yw'r cynnwys yn eich iaith gyntaf, gallech ei ddilyn yn yr ePub wrth wrando ar y ffeil sain. A hyn oll o gysur eich hoff siop goffi neu gornel astudio.

Dewiswch y fformat, neu'r fformatau, sy'n gweddu orau i'ch anghenion dysgu.

Wrth lawrlwytho fformat amgen, rydych yn cytuno i'r telerau gwasanaeth. Dewiswch y ddolen i'r Telerau Defnyddio yn y panel lawrlwytho i ddysgu mwy.


Canfod Fformatau Amgen Ally yn Eich LMS

Dewch o hyd i'r fformatau amgen sydd ar gael

Mae Ally yn creu fformatau amgen o’r cynnwys gwreiddiol mae hyfforddwyr yn ei ychwanegu at eu cyrsiau. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y cynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, ni alluogwyd Ally ar gyfer y cwrs hwnnw neu nid yw'r ffeil yn fath o gynnwys a gefnogir.

Dewiswch yr eicon Lawrlwytho Fformatau Amgen lle bynnag rydych yn ei weld i lawrlwytho'r cynnwys mewn fformat arall. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi!

Cwesitynau Cyffredion y Fersiwn Cyfieithiedig


Fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig

Mae’r fformat amgen hwn yn darparu fersiwn sydd wedi cael ei gyfieithu gan beiriant o’r cynnwys gwreiddiol yng nghyfanswm o 50 o ieithoedd gwahanol. Cefnogir dogfennau PDF, Word, Powerpoint ac HTML.

Mae manwl gywirdeb y cyfieithiadau yn amrywio ac yn dibynnu ar y math o iaith a ddefnyddir yn y ddogfen. Er enghraifft, os oes llawer o eiriau technegol, strwythurau brawddegau cymhleth ac ymadroddion llafar lleol.

Pam defnyddio fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig?

Mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig yn wych ar gyfer cynnwys nad yw yn eich iaith gyntaf. Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig yn adnodd perffaith i gymharu dogfen â'r ddogfen wreiddiol pan fyddwch yn profi anawsterau neu’n methu deall rhywbeth.

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Albaneg
 • Amhareg
 • Arabeg
 • Armeneg
 • Azerbaijani
 • Bengaleg
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Dari
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg (Canada)
 • Georgeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Modern
 • Gwjarati
 • Haiteg
 • Hausa
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Islandeg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Kannada
 • Kazakh
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Macedoneg
 • Maleieg
 • Malayalam
 • Malti
 • Mongoleg
 • Norwyeg Bokmål
 • Pashto
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Lladin
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slofeneg
 • Somaleg
 • Sbaeneg
 • Sbaeneg (Mecsico)
 • Swahili
 • Swedeg
 • Tagalog
 • Tamileg
 • Telugu
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Uzbek
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Nid yw cefnogaeth ar gyfer yr ieithoedd canlynol yn fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael:

 • Bosnieg (Syrilig)
 • Serbeg (Syrilig)

Ally BeeLine Reader


BeeLine Reader

Mae BeeLine Reader yn gwneud darllen ar sgrin yn haws ac yn gyflymach. Yn hytrach na defnyddio testun du plaen, mae BeeLine Reader yn arddangos testun gan ddefnyddio graddfa lliwiau ysgafn sy’n helpu arwain eich llygad trwy eich darlleniadau. Mae’r fformat arddangos newydd hwn wedi’i anrhydeddu gan y Cenhedloedd Unedig ac mae’n cael ei ddefnyddio gan ddarllenwyr yn 120 o wledydd ar draws y byd.

Rhagor ar wefan BeeLine Reader

Pam defnyddio BeeLine Reader?

Nid yw techneg graddiant lliw BeeLine Reader ond yn cynyddu cyflymder darllen ond mae hefyd yn gwella ffocws. Mae BeeLine Reader yn boblogaidd ymhlith israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig â beichiau darllen trwm. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni fel y gyfraith, meddygaeth, a’r dyniaethau. Mae dull BeeLine Reader hefyd o fudd i bobl sydd â dyslecsia, ADHD, golwg isel, ac unrhyw un a allai brofi anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae BeeLine Reader yn opsiwn da.

 • Rydych yn darllen llawer ar sgrin a hoffech allu darllen yn haws ac yn gyflymach.
 • Rydych yn darllen wrth gymudo ac mae darllen yn yr amgylchedd hwn yn anodd i chi.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w ddarllen ac mae eich llygaid yn mynd yn flinedig.
 • Rydych yn darllen yn hwyr yn y nos, pan fydd eich llygaid yn flinedig.
 • Rydych am allu darllen y cynnwys yn gyflymach.
 • Rydych yn profi dyslecsia, ADHD neu olwg isel.
 • Mae gennych anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Cyfeirnod llyfrgell

Os yw eich hyfforddwr yn darparu gwybodaeth am gyfeirnod llyfrgell ar gyfer eu cynnwys, gallwch ei weld wrth weld fformatau amgen.

O banel y Fformatau amgen dewiswch Cyfeirnod llyfrgell.

Os nad oes unrhyw wybodaeth am gyfeirnodau llyfrgell wedi'i ddarparu, ni welwch yr opsiwn.


Fformatau amgen wedi'u hanalluogi

Gall hyfforddwyr a gweinyddwyr ddiffodd y fformatau amgen ar gyfer eitem unigol o gynnwys o fewn cwrs. Os yw hyn wedi cael ei wneud a'ch bod yn dewis Fformatau amgen, fe welwch neges yn dweud bod fformatau amgen wedi'u hanalluogi.