Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Efallai y byddwch yn gweld bod Cwestiynau Paru yn weddol gymhleth i hyfforddwyr a myfyrwyr. Yn y pwnc hwn, rydym wedi cynnwys camau'r hyfforddwr ar gyfer rhyngweithiadau y Bysellfwrdd, Troslais a JAWS®.

Manylebau'r camau profi:

 • Mac OSX 10.11.6 / Chrome 67.0 / Bysellfwrdd
 • Mac OSX 10.11.6 / Safari 11.1 / Troslais
 • Windows 10 Home / Firefox 61.0 / JAWS 2018

Rhyngweithio â bysellfwrdd

 1. Pan fyddwch yn agor y panel am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i'r maes pwyntiau.


 2. Golygwch y gwerth neu ai adael fel y mae
.
 3. Pwyswch Tab i fynd i faes testun y cwestiwn. Nodwch destun y cwestiwn.


 4. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gael yr anogwr cyntaf ar gyfer Pâr 1.


 5. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 6. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1.


 7. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 8. Pwyswch Tab ddwywaith i gyrraedd Ychwanegu Pâr i ychwanegu set arall o atebion
.
 9. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 10. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gael yr ateb ar gyfer Pâr 1
,
 11. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 12. Pwyswch Tab i gael Mwy o Opsiynau ar gyfer ()
.
 13. Pwyswch y bylchwr i'w ysgogi ac i agor y ddewislen gyda mwy o opsiynau.


 14. Edrychwch ar Ryngweithiad Mwy o Opsiynau: Bysellfwrdd.


 15. Ar ôl ychwanegu parau
...
 16. Pwyswch Tab i gyrraedd Ychwanegu Pâr a phwyswch Tab eto
. Bydd y ffocws yn symud i faes golygu Ateb Ychwanegol 1
.
 17. Nodwch y testun.


 18. Pwyswch Tab
.
 19. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Dileu. I ddileu:

  1. Pwyswch y bylchwr a thynnwch yr ateb ychwanegol. Bydd y ffocws yn diflannu.


  2. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i'r ateb ychwanegol blaenorol. Os does dim atebion ychwanegol, bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
 20. Pwyswch Tab eto.


 21. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.


 22. Nodwch y testun
.
 23. Ar ôl i chi ychwanegu'r holl atebion, pwyswch Tab o Ychwanegu Ateb a bydd y ffocws yn symud i'r Opsiynau sgorio.


 24. I newid yr Opsiynau sgorio:

  1. Pwyswch y bylchwr i ddewis ac agor yr Opsiynau sgorio
.
  2. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn a ddewiswyd ar y pryd.
  3. Pwyswch y Saethau I Fyny neu I Lawr i newid yr opsiwn
.
  4. Pwyswch y bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau.
  5. Bydd y ffocws yn dychwelyd i fotymau'r Opsiynau sgorio.
 25. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.

  • I ganslo pob cofnod ar gyfer y cwestiwn hwn, pwyswch y bylchwr
.
 26. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.

  • I gadw, pwyswch y bylchwr.Rhyngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd

 1. Rhowch eich cyrchwr lle rydych eisiau mewnosod cynnwys.
 2. Gyda'r ffocws ar y golygydd, pwyswch Alt + F10 neu Option + F10 ar Mac.
 3. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn trwm.
 4. Pwyswch y saeth i'r chwith neu Tab tan i chi gyrraedd ( + ) neu fotwm Mewnosod Cynnwys.
 5. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor y ddewislen Mewnosod Cynnwys.
 6. Bydd y ffocws yn symud i eitem Mewnosod/Golygu Dolen ar y ddewislen.
 7. Pwyswch y saethau i fyny neu i lawr i lywio trwy eitemau'r ddewislen.
 8. Pwyswch y bylchwr i ysgogi'r eitem rydych ei heisiau yn y ddewislen.

Mewnosod/Golygu’r Ddolen

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Dolen y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar URL y Ddolen, sy'n faes gofynnol
.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar destun y Ddolen.
 4. Fel arall, rhowch destun y ddolen.
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd Mewnosod Delwedd o'r We y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar URL y Ddelwedd, sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar y botwm Mewnosod
.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod Ffeil Leol

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog agor ffeil y porwr yn agor.
 2. Dewiswch ffeil o'ch cyfrifiadur.


 3. Os ydych yn mewnosod delwedd, bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu'r Ffeil
.
  1. Pwyswch Tab i ddangos yr Enw
.
  2. Pwyswch Tab i symud i'r testun amgen
.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."

  3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn newid i opsiwn botwm radio Dangos Ffeil Amlgyfrwng: "Mae'r ffeil hon yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu."

   • Pwyswch y Saeth I Fyny i newid yr opsiwn i ganiatáu iddo gael ei ddangos fel atodiad
.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.


  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw
.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr
.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.


 4. Os ydych yn mewnosod math arall o ddogfen
.
  1. Bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu Priodweddau'r Ffeil.


  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar yr Enw Arddangos a'i newid os oes angen.


  3. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.


  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y botwm Cadw
.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.


   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.Mewnosod/Golygu Fideo o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Fideo o'r We y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar URL y Fideo, sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod Cynnwys o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog chwilio YouTube yn agor.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad am fideo.
  3. Nodwch y testun.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad a phwyswch y bylchwr i gychwyn chwilio.
  5. Bydd y ffocws yn parhau ar y botwm Chwilio.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar opsiwn Trefnu neu Hidlo'r Canlyniadau.
   1. Pwyswch Enter i'w ysgogi.
   2. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r opsiynau.
   3. Pwyswch Enter i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
  7. Pwyswch Tab i ffocysu ar yr opsiwn a ddiweddarwyd.
   1. Pwyswch Enter i'w ysgogi.
   2. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r opsiynau.
   3. Pwyswch Enter i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
  8. Pwyswch Tab i ffocysu ar fideo'r canlyniadau cyntaf.
  9. Pwyswch Tab i ffocysu ar y ddolen i'r fideo hwnnw.
  10. Pwyswch Tab i ffocysu ar y detholiad hwnnw.
  11. Pwyswch y bylchwr i'w ysgogi.
  12. Bydd deialog Gosodiadau Golygu'n agor.
   1. Pwyswch Tab i ffocysu ar y fideo a phwyswch y bylchwr i chwarae/oedi.
   2. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd maes golygu'r Testun Amgen.
   3. Pwyswch Tab eto i ffocysu ar opsiwn botwm radio Dangos y Cynnwys.
   4. Pwyswch y saeth i fyny neu Tab i ddewis opsiwn.
   5. Pwyswch Tab i ffocysu ar opsiwn Yn ôl i'r Canlyniadau.
   6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   7. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Rhyngweithiad Mwy o Opsiynau: Bysellfwrdd

  1. Bydd y ffocws yn symud i ailddefnyddio ateb.
   1. Pwyswch y saeth i'r dde i agor is-ddewislen Ailddefnyddio ateb.
   2. Bydd y ffocws yn symud i'r eitem gyntaf yn yr is-ddewislen.
   3. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r eitemau yn yr is-ddewislen.
   4. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
   5. Bydd y ddewislen yn cau a'r ffocws yn dychwelyd i fotwm Mwy o Opsiynau.
  2. Pwyswch y saeth i lawr i ddewis Dileu.
   1. Pwyswch y bylchwr i Ddileu a thynnu'r pâr o atebion.
   2. Bydd y ffocws yn diflannu. Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
   3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i broc ateb cyntaf y pâr blaenorol.

  Rhyngweithio â VoiceOver

  1. Pan fydd yn cael ei agor am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i faes golygu pwyntiau, a fydd yn cael ei gyhoeddi fel "10."
  2. Golygwch y gwerth neu ai adael fel y mae
.
  3. Pwyswch Tab i fynd i faes golygu "Teipiwch destun Cwestiwn 1" a nodwch destun y cwestiwn.
  4. Ar ôl i chi ychwanegu'r testun, pwyswch Tab i fynd i faes golygu "Cwestiwn 1, testun Anogwr Pâr 1".
  5. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
  6. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1, Troslais.
   • Gan ddibynnu ar y gyfradd siarad, mae'n bosibl y bydd "Testun Ateb Cwestiwn 1, Pâr 1" yn cael ei rendro, neu mae'n bosibl y bydd yn rendro'r testun a nodwyd yn y maes Annog blaenorol yn unig.
  7. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
  8. Pwyswch Tab ddwywaith i gyrraedd botwm Ychwanegu Pâr er mwyn ychwanegu set o atebion Anogwr/Ateb arall.
  9. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
  10. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1.
  11. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
  12. Pwyswch Tab i gael Mwy o Opsiynau ar gyfer botwm naid Cwestiwn 1, Pâr #.
  13. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor dewislen mwy o opsiynau.
  14. Edrychwch ar Ryngweithiad Mwy o Opsiynau: Troslais.
  15. Ar ôl ychwanegu parau...
  16. Pwyswch Tab i gyrraedd Ychwanegu Pâr a phwyswch Tab eto.
  17. Bydd y ffocws yn symud i faes "testun Cwestiwn Ateb Ychwanegol 1".
  18. Nodwch y testun.
  19. Pwyswch Tab.
  20. Bydd y ffocws yn symud i fotwm "Dileu Cwestiwn 1, Ateb Ychwanegol #". I ddileu:
   1. Pwyswch y bylchwr a bydd yr ateb ychwanegol yn cael ei dynnu.
   2. Ymddengys bod y ffocws wedi'i golli.
   3. Pwyswch Tab.
    • Bydd y ffocws yn symud i faes testun yr ateb ychwanegol blaenorol neu os does dim atebion ychwanegol, bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
  21. Pwyswch Tab eto.
  22. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
  23. Nodwch y testun.
  24. Ar ôl i chi ychwanegu'r holl atebion, pwyswch Tab o Ychwanegu Ateb a bydd y ffocws yn symud i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio. Caniatáu Credyd Rhannol."
  25. I newid yr Opsiynau sgorio:
   1. Pwyswch y bylchwr i ddewis ac agor yr Opsiynau sgorio.
   2. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn a ddewiswyd ar y pryd.
   3. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i newid yr opsiwn.
   4. Pwyswch y bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau.
   5. Bydd y ffocws yn dychwelyd i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio.
  26. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   • I ganslo pob cofnod ar gyfer y cwestiwn hwn, pwyswch y bylchwr.
  27. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
   • I gadw, pwyswch y bylchwr.

  Rhyngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais

  1. Rhowch eich cyrchwr lle rydych eisiau mewnosod cynnwys.
  2. Gyda'r ffocws ar y golygydd, pwyswch Alt + F10 neu Option + F10 ar Mac.
  3. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn trwm.
  4. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd opsiwn Mewnosod Cynnwys Grŵp.
  5. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor y ddewislen Mewnosod Cynnwys.
  6. Bydd y ffocws yn symud i eitem Mewnosod/Golygu Dolen ar y ddewislen.
  7. Pwyswch Tab neu Shift + Tab i lywio trwy eitemau'r ddewislen.
  8. Pwyswch y bylchwr i ddewis yr eitem briodol ar y ddewislen.

  Mewnosod/Golygu’r Ddolen

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Dolen y deialog gwe.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes gofynnol.
  3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar destun y Ddolen.
  4. Fel arall, rhowch destun y ddolen.
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Delwedd o'r We y deialog gwe.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes ofynnol.
  3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
  4. Nodwch y testun amgen.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod Ffeil Leol

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog agor ffeil y porwr yn agor.
  2. Dewiswch ffeil o'ch cyfrifiadur.
  3. Os ydych yn mewnosod delwedd, bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu'r Ffeil.
   1. Pwyswch Tab i fynd i faes testun "rhoi seren ar yr Enw Arddangos".
   2. Pwyswch Tab i symud i'r testun amgen.
    • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
   3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn newid i'r botwm radio: "Mae'r ffeil hon yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu" sef un o ddau fotwm radio ar gyfer yr Opsiynau Arddangos.
    • Pwyswch y saeth i fyny i newid yr opsiwn i ganiatáu ei dangos fel atodiad.
   4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.
  4. Os ydych yn mewnosod math arall o ddogfen:
   1. Bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu Priodweddau'r Ffeil.
   2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar yr Enw Arddangos" a'i newid os oes angen.
   3. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod/Golygu Fideo o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Fideo o'r We y deialog gwe.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Fideo", sy'n faes ofynnol.
  3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
  4. Nodwch y testun amgen.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod/Golygu Eitem LTI

  • Yn dod yn fuan

  Mewnosod o’r Storfa ar y Cwmwl

  • Yn dod yn fuan

  Mewnosod Cynnwys o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd ffrâm chwilio YouTube yn agor.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "Chwilio am fideo".
  3. Nodwch y testun.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad a phwyswch y bylchwr i gychwyn chwilio.
  5. Bydd y ffocws yn parhau ar y botwm Chwilio ar ôl i chi gychwyn chwilio.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu at "Trefnu yn ôl y botwm Perthnasedd" sef un botwm a ddefnyddir i Hidlo Canlyniadau.
   1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
   2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
   3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
   4. Pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
   5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
  7. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm "Diweddarwyd Unrhyw Bryd" sef yr ail fotwm yn yr opsiynau Hidlo.
   1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
   2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
   3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
   4. Pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
   5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
  8. Mae'r canlyniadau'n cynnwys delwedd (mân-lun fideo), teitl fideo, disgrifiad, Rhagolwg ar ddolen YouTube a botwm dethol.
  9. Pwyswch Tab i ffocysu ar ddelwedd y canlyniad cyntaf, sef mân-lun y fideo. Bydd Troslais yn ceisio rendro llinyn hir efallai nad sy'n gwneud synnwyr.
  10. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd teitl y fideo hwnnw. Parhewch i bwyso Control + Option + saeth i'r chwith i ddarllen trwy'r wybodaeth ar y fideo hwn.
  11. Pan fydd y ffocws ar y botwm Dethol, gallwch bwyso'r bylchwr i ysgogi'r botwm hwnnw.
  12. Bydd ffrâm y Gosodiadau Golygu yn agor.
   1. Pwyswch Tab i ffocysu ar destun y ddolen fideo ac yna pwyswch Tab eto i fynd i fotwm chwarae/oedi.
   2. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd maes testun "rhoi seren ar y Testun Amgen".
   3. Pwyswch Tab eto i glywed botwm "Cynnwys yn dangos fel dolen i wefan allanol". Y botwm radio yw'r cyntaf o ddau opsiwn o sut i ddangos y fideo hwn. "Dangos Cynnwys."
   4. Ni ddewisir y botwm cyntaf yn ddiofyn. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
   5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm "Cynnwys yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu hynny", sy'n cael ei ddewis yn ddiofyn.
   6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   7. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Rhyngweithiad Mwy o Opsiynau: Troslais

  1. Ailddefnyddio ateb:
   1. Pan fyddwch yn agor y ddewislen am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i ailddefnyddio ateb a'r eitem gyntaf yn yr is-ddewislen, sy'n rendro fel "Ailddefnyddio ateb o Bâr 1." Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
   2. I gau, pwyswch y saeth i'r chwith a bydd y ffocws yn dychwelyd i eitem dewislen Ailddefnyddio eitem.
   3. Fel arall, pwyswch y saeth i fyny neu i lywio trwy'r eitemau yn yr is-ddewislen.
   4. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
   5. Bydd y ddewislen yn cau a'r ffocws yn dychwelyd i fotwm Mwy o Opsiynau.
  2. Dileu pâr:
   1. Os yw is-ddewislen ailddefnyddio ateb ar agor, pwyswch y saeth i'r chwith i gau'r is-ddewislen, yna'r saeth i lawr i ddewis yr eitem o'r ddewislen Dileu.
   2. Pwyswch y bylchwr i Ddileu a thynnu'r pâr o atebion.
   3. Bydd y ffocws yn diflannu. Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
   4. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i faes golygu Proc y pâr blaenorol.

  Rhyngweithio â JAWS

  1. Pan fydd yn cael ei agor am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i'r blwch sbin golygu pwyntiau, golygwch "10"
  2. Golygwch y gwerth neu ai adael fel y mae
.
  3. Pwyswch Tab i fynd i olygu "Teipiwch Cwestiwn 1" a nodwch destun y cwestiwn.
  4. Ar ôl i chi ychwanegu'r testun y cwestiwn, pwyswch Tab i fynd i faes "Cwestiwn 1. Mae angen golygu Anogwr Pâr 1". Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn clywed "Pwyswch Alt a F10 i fynd i opsiynau'r bar offer."
  5. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


  6. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd y maes "Cwestiwn 1. Mae angen golygu Ateb Pâr 1" a nodwch yr ateb ar gyfer y pâr hwnnw.
  7. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


  8. Pwyswch Tab ddwywaith i gyrraedd botwm Ychwanegu Pâr er mwyn ychwanegu set o atebion Anogwr/Ateb arall.
  9. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


  10. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1
.
  11. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


  12. I ailddefnyddio ateb, pwyswch Tab i gyrraedd Mwy o Opsiynau ar gyfer dewislen botwm Cwestiwn 1, Pâr #.
  13. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor dewislen mwy o opsiynau.


  14. Edrychwch ar Ryngweithiad Mwy o Opsiynau: JAWS.
  15. Ar ôl ychwanegu parau
...
  16. Pwyswch Tab i gyrraedd Ychwanegu Pâr a phwyswch Tab eto
.
  17. Bydd y ffocws yn symud i faes "testun Cwestiwn Ateb Ychwanegol 1".
  18. Nodwch y testun.


  19. Pwyswch Tab
.
  20. Bydd y ffocws yn symud i fotwm "Dileu Cwestiwn 1, Ateb Ychwanegol #". I ddileu:

   1. Pwyswch y bylchwr i dynnu'r ateb ychwanegol.
   2. Bydd y ffocws yn diflannu
 Rydym wedi adrodd am y broblem hon.
   3. Pwyswch Tab.
    • Bydd y ffocws yn symud i'r ateb ychwanegol blaenorol neu os does dim atebion ychwanegol, bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
  21. Pwyswch Tab eto.


  22. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.


  23. Nodwch y testun
.
  24. Ar ôl i chi ychwanegu'r holl atebion, pwyswch Tab o Ychwanegu Ateb a bydd y ffocws yn symud i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio. Caniatáu Credyd Rhannol."
  25. I newid yr Opsiynau sgorio:

   1. Pwyswch y bylchwr i ddewis ac agor yr Opsiynau sgorio
.
   2. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn a ddewiswyd ar y pryd.
   3. Pwyswch y Saeth I Fyny neu I Lawr i newid yr opsiwn
.
   4. Pwyswch y bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau.
   5. Bydd y ffocws yn dychwelyd i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio.
  26. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.

   • I ganslo pob cofnod ar gyfer y cwestiwn hwn, pwyswch y bylchwr
.
  27. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.

   • I gadw, pwyswch y bylchwr.  Rhyngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS

  1. Rhowch eich cyrchwr lle rydych eisiau mewnosod cynnwys.
  2. Gyda'r ffocws ar y golygydd, pwyswch Alt + F10 neu Option + F10 ar Mac.
  3. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn trwm.
  4. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd opsiwn "Mae gan Mewnosod Cynnwys neidlen".
  5. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor y ddewislen Mewnosod Cynnwys.
  6. Bydd y ffocws yn symud i eitem Mewnosod/Golygu Dolen.
  7. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy eitemau'r ddewislen.
  8. Pwyswch y bylchwr i ddewis yr eitem briodol ar y ddewislen.

  Mewnosod/Golygu’r Ddolen

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Dolen y deialog. Mae'n bosibl y bydd JAWS yn dechrau darllen testun y deialog.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar olygu "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes gofynnol.
  3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar olygu testun y Ddolen.
  4. Fel arall, rhowch destun y ddolen.
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Delwedd o'r We y deialog. Mae'n bosibl y bydd JAWS yn dechrau darllen testun y deialog.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar olygu "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes gofynnol.
  3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
  4. Nodwch y testun amgen.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod Ffeil Leol

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog agor ffeil y porwr yn agor.
  2. Dewiswch ffeil o'ch cyfrifiadur.
  3. Os ydych yn mewnosod delwedd, bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu'r Ffeil. Mae'n bosibl y bydd JAWS yn ddechrau darllen holl gynnwys y deialog.
   1. Pwyswch Tab i faes golygu "rhoi seren ar yr Enw Arddangos".
   2. Pwyswch Tab i symud i'r testun amgen.
    • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
   3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn newid i'r botwm radio: "Mae'r ffeil hon yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu" sef un o ddau fotwm radio ar gyfer yr Opsiynau Arddangos.
    • Pwyswch y saeth i fyny i newid yr opsiwn i ganiatáu ei dangos fel atodiad.
   4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.
  4. Os ydych yn mewnosod math arall o ddogfen:
   1. Bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu Priodweddau'r Ffeil.
   2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar yr Enw Arddangos" a'i newid os oes angen.
   3. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod/Golygu Fideo o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Fideo o'r We y deialog gwe.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Fideo", sy'n faes ofynnol.
  3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
  4. Nodwch y testun amgen.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Mewnosod/Golygu Eitem LTI

  • Yn dod yn fuan

  Mewnosod o’r Storfa ar y Cwmwl

  • Yn dod yn fuan

  Mewnosod Cynnwys o'r We

  1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd ffrâm chwilio YouTube yn agor. Bydd JAWS yn dechrau rendro cynnwys y tu allan i'r ffrâm hon. Pwyswch control i oedi'r siarad.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "Chwilio am fideo".
  3. Nodwch y testun.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad a phwyswch y bylchwr i gychwyn chwilio.
  5. Bydd y ffocws yn parhau ar y botwm Chwilio ar ôl i chi gychwyn chwilio.
  6. Pwyswch y saeth i lawr i ffocysu ar destun Hidlo'r Canlyniadau.
  7. Os ydych chi eisiau hidlo, gallwch bwyso Tab i lywio i fotwm "Trefnu yn ôl Perthnasedd.
   1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
   2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
   3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
   4. Yna, pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
   5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
  8. Os ydych chi eisiau hidlo yn ôl cyfnod penodol o amser, pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm "Diweddarwyd Unrhyw Bryd" - ail fotwm yr opsiynau Hidlo.
   1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
   2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
   3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
   4. Pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
   5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
  9. Mae'r canlyniadau'n cynnwys delwedd (mân-lun fideo), teitl fideo, disgrifiad, Rhagolwg ar ddolen YouTube a botwm dethol.
  10. O fotwm y cyfnod o amser (Diweddarwyd Unrhyw Bryd), pwyswch y saeth i lawr o'r pwynt hwn i gyrraedd y canlyniad cyntaf.
   1. O fan hyn, bydd y drefn yn cael ei rendro yn y modd hwn:
    1. Graffig dolen - testun amgen y ddolen
    2. Teitl y Canlyniadau
    3. Gwybodaeth defnyddiwr, y dyddiad ychwanegu a disgrifiad
    4. Disgrifiad pellach gyda “dotdotdot”
    5. Rhagolwg ar YouTube
    6. URL fideo YouTube
    7. Dewiswch opsiwn botwm i ddewis y fideo
   2. Os ydych chi eisiau gadael yr ardal hon, agorwch y rhestr ffurflenni a dewch o hyd i'r botwm Canslo.
  11. Pan fydd y ffocws ar y botwm Dethol, gallwch bwyso'r bylchwr i ysgogi'r botwm hwnnw.
  12. Bydd ffrâm y Gosodiadau Golygu yn agor.
   1. Mae JAWS yn rendro "Golygu gosodiadau cynnwys pennawd lefel 1."
   2. Pwywch y saeth i lawr i gadarnhau y dewiswyd y fideo cywir.
   3. Pwyswch Tab i ffocysu ar destun y ddolen fideo ac yna pwyswch Tab eto i fynd i fotwm chwarae/oedi.
   4. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd maes testun "rhoi seren ar y Testun Amgen".
   5. Pwyswch Tab eto i glywed botwm "Cynnwys yn dangos fel dolen i wefan allanol". Y botwm radio cyntaf yw un o ddau opsiwn sut i ddangos y fideo hwn, sef yr opsiynau "Dangos Cynnwys".
   6. Ni ddewisir y botwm cyntaf yn ddiofyn. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
   7. Pwyswch Tab i ffocysu ar yr opsiwn a ddewiswyd yn ddiofyn: botwm "Cynnwys yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu hynny".
   8. Bydd y Tab nesaf yn ffocysu ar "fotwm yn ôl i'r canlyniadau."
   9. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
   10. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
    1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
    2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

  Rhyngweithiad Mwy o Opsiynau: JAWS

  Ailddefnyddio ateb:

  1. Pan fyddwch yn agor y ddewislen am y tro cyntaf, mae'r ffocws yn symud i'r opsiwn cyntaf: "Ailddefnyddio Ateb."
  2. Pwyswch y saeth i'r dde i agor yr is-ddewislen.
  3. Mae'r ffocws yn symud i'r opsiwn cyntaf yn yr is-ddewislen.
  4. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r eitemau yn yr is-ddewislen.
  5. Pwyswch y bylchwr i ddewis eitem neu'r saeth i'r chwith i gau'r ddewislen.
  6. Os byddwch yn dewis hwn, bydd y ddewislen yn cau a bydd y ffocws yn dychwelyd i fotwm Mwy o Opsiynau.

  Dileu pâr:

  1. Pwyswch y saeth i lawr ar ôl eitem dewislen Ailddefnyddio ateb. Mae'r ffocws ar Ddileu.
  2. Pwyswch y bylchwr i ysgogi "Dileu Cwestiwn 1, Pâr #" a thynnu'r pâr o atebion.
  3. Bydd y ffocws yn diflannu. Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
  4. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i faes golygu Anogwr y pâr cyntaf.
  5. I ddychwelyd yn sydyn i'r pâr blaenorol, agorwch y rhestr o ffurflenni, a dewiswch "Botwm Ychwanegu Pâr."