Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais ar gyfer aseiniad.

Gall ymgeisiau lluosog helpu myfyrwyr i aros ar y trywydd iawn, codi ansawdd aseiniadau, ac yn y pen draw gwella llwyddiant myfyrwyr a'u cadw. Gall myfyrwyr gyflwyno drafftiau ac ennill credyd ar welliannau. Rhowch wybod i fyfyrwyr pa aseiniadau sy'n caniatáu ymgeisiau lluosog, a beth yw'r disgwyliadau a pholisïau graddio ar gyfer pob ymgais.

Enghraifft: Aseiniadau Papur Ymchwil

Mewn un aseiniad gyda phedwar ymgais, gall myfyriwr gyflwyno atodiadau ffeil ar gyfer yr eitemau hyn:

 1. Braslun
 2. Llyfryddiaeth
 3. Drafft lled agos
 4. Papur terfynol

Gallwch ddarparu adborth ar bob cam. Gallwch aseinio graddau wrth i bob ymgais gael ei gyflwyno ond defnyddio gradd y papur terfynol yn unig fel gradd yr aseiniad.

Fel arall, os ydych eisiau darparu pedair gradd - un ar gyfer pob rhan o broses y papur ymchwil - gallwch greu aseiniadau ar wahân ar gyfer pob un. Nesaf, sefydlwch golofn wedi'i chyfrifo yn y Ganolfan Raddau. Ychwanegwch y pwyntiau ar gyfer pob aseiniad i gynhyrchu sgôr derfynol ar gyfer y papur ymchwil.

Gallwch hefyd ganiatáu i grwpiau gyflwyno'u haseiniadau mwy nag unwaith, a derbyn adborth a gradd ar gyfer pob cyflwyniad.


Ymgeisiau lluosog

Yn Gosodiadau Aseiniad, gallwch ddewis caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ymgeisiau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol yr aseiniad yn cael ei chyfrifo. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Cais â'r radd isaf
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar aseiniad grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn destun y dyddiad cyflwyno y gwnaethoch ei bennu ar gyfer yr aseiniad. Os yw myfyriwr yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Rhagor am raddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog