Copîo Eitemau Cwrs o'r tu mewn i Gyrsiau Ultra 

Mae Learn Ultra yn caniatáu i hyfforddwyr ddyblygu cynnwys cyrsiau o'r tu mewn i'r cyrsiau Ultra maent yn eu dysgu. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu i hyfforddwyr neu unrhyw un sy'n gallu creu neu ychwanegu cynnwys at Ultra ddewis eitemau cwrs unigol neu ffolderi cyfan. Mae'r gallu i gopïo eitemau cynnwys heb greu cynnwys o'r dechrau yn rhoi datrysiad sy'n arbed amser i hyfforddwyr wrth iddynt greu eu cyrsiau. 

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Sut i Gopïo Cynnwys Cwrs 

  1. Dewiswch yr arwydd plws yn Adran Cynnwys y Cwrs.  

  1. Dewiswch Copïo Cynnwys o'r ddewislen. 

3. Dewiswch gopïo'r cyfan neu ddewis eitemau cynnwys unigol o ffolder neu fodiwl.

4. Cliciwch ar y botwm Copïo'r Cynnwys a Ddetholwyd i gwblhau dewis yr eitemau cwrs i'w copïo. 
 

Ar ôl i broses gopïo'r cwrs orffen, bydd yr eitemau o gynnwys cwrs a gopïwyd yn ymddangos ar frig adran Cynnwys y Cwrs. 

Os oes gwall wrth gopïo'r cynnwys, bydd adroddiad gwall yn ymddangos ar frig adran Cynnwys y Cwrs. Agorwch yr adroddiad gwall i ddysgu pa eitemau cynnwys heb gael eu copïo'n llwyddiannus. 

Eitemau cwrs nad oes modd eu copïo 

Ym mhanel Cynnwys y Cwrs, rhestrir pob un o'r eitemau cwrs sydd ar gael i'w copïo. Gallwch ddewis copïo cwrs cyfan neu eitemau unigol. Pan fyddwch yn copïo cynnwys cwrs cyfan, caiff y gosodiadau gweladwyedd eu trosglwyddo i gopi'r cwrs. Er enghraifft, bydd cynnwys cudd yn y cwrs a gopïwyd yn parhau i fod wedi'i guddio yn y copi. 

Ni chynhwysir data presenoldeb wrth ichi gopïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol. Tynnir yr opsiwn presenoldeb o’r opsiynau copïo. Cynhwysir data presenoldeb mewn copi union o gwrs 

Rhagor am bresenoldeb a chopïo cwrs 

Mathau o Gynnwys a Gefnogir 

  • Ffolderi  

  • Dogfennau  

  • Profion, gan gynnwys profion grŵp  

  • Aseiniadau, gan gynnwys aseiniadau grŵp  

  • Gwefannau â dolen iddynt  

  • Pecynnau SCORM  

  • Trafodaethau a Dyddlyfrau  

  • Modiwlau Dysgu  

Oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y mathau o gynnwys a gefnogir? Ewch i  Copïo Cynnwys o Gyrsiau Eraill am ragor o wybodaeth.  

Adolygwch bob eitem sydd wedi'i chopïo er mwyn sicrhau eich bod yn dangos y cynnwys rydych am ei ddangos.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Os ydych am gopïo cynnwys o gwrs hyfforddwr arall, ni fydd yn ymddangos yn eich rhestr. Mae rhaid i'r hyfforddwr hwnnw allgludo'r cynnwys, ei anfon atoch, ac wedyn gallwch ei fewngludo yn eich cwrs.

Rhagor am gopïo cynnwys rhwng eich cyrsiau