Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Archwilio'r dudalen cyrsiau

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch cyrsiau. Gallwch ddychwelyd i gyrsiau blaenorol i adolygu cynnwys, ailddefnyddio deunydd, a pharatoi eich cyrsiau yn y dyfodol.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen sy’n ymddangos ar ôl i chi fewngofnodi.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch gael mynediad at bob un o'ch cyrsiau. Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru ID y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog am restr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Hidlo neu chwilio eich rhestr. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i addasu gwedd eich tudalen. Mae eich rhestr hidlo yn aros fel wrth i chi gyrchu cyrsiau. Os ydych yn mynd i dudalen arall, mae'r holl gyrsiau yn dangos unwaith eto. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i gyrsiau ar y dudalen bresennol.

Pori yn ôl y tymor. Symudwch i gyrsiau blaenorol, cyrsiau cyfredol a chyrsiau sydd ar ddod. Os ydych yn addysgu llawer o gyrsiau, gallwch ddewis y nifer sy’n ymddangos ar bob tudalen. Ar waelod y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Gallwch weld eich hoff gyrsiau heb drafferth. Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau fel bydd y cwrs yn ymddangos ar frig y rhestr. Nid oes angen i chi sgrolio bellach! Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch rhestr o ffefrynnau.

Ni allwch aildrefnu'r cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r cyrsiau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Rheoli eich cyrsiau. Gallwch osod eich cyrsiau i’r cyflyrau hyn:

 • Agor: Gallwch agor cwrs pan fyddwch yn barod i’r myfyrwyr gyfrannu.
 • Preifat: Gallwch wneud cwrs yn breifat tra rydych yn ychwanegu neu’n arbrofi gyda chynnwys, ac yna ei agor i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

  Ni allwch wneud cwrs yn breifat yn ystod tymor gweithredol. Os bydd defnyddiwr angen mynediad i gwrs preifat, cysylltwch â’ch gweinyddwr am osodiadau cwrs.

 • Cuddio: Gallwch guddio cwrs ar eich rhestr o gyrsiau er mwyn trefnu beth allwch ei weld. Nid yw’r gweithgarwch ar gyfer cyrsiau cudd yn ymddangos mwyach yn y tudalennau byd-eang ar eich holl gyrsiau, megis Graddau. Dim ond hyfforddwyr sydd â'r opsiwn i guddio cyrsiau. I ddangos cwrs cudd, hidlwch y rhestr yn ôl Wedi’u cuddio oddi wrthyf > agorwch ddewislen cwrs > dewiswch Dangos cwrs.
 • Cwblhau: Gallwch ddewis pennu'ch cwrs fel Cyflawn pan fydd y cwrs wedi dod i ben, ond ni allwch wneud newidiadau iddo mwyach. Gall myfyrwyr gyrchu’r cynnwys, ond ni allant gymryd rhan yn y cwrs mwyach. Er enghraifft, ni allant ymateb i drafodaethau neu gyflwyno aseiniadau. Gallwch ddychwelyd y cwrs i statws Agored neu Breifat fel y dymunwch. Fodd bynnag, os oes gan gwrs ddyddiad terfyn, a bod y dyddiad hwnnw wedi pasio, yna ni all myfyrwyr gyrchu’r cwrs mwyach. Felly, os ydych yn cwblhau cwrs ac yn ei agor eto ar ôl y dyddiad gorffen, ni all myfyrwyr ei gyrchu.

  Rhagor am gwblhau cwrs neu wrthdroi'ch penderfyniad

Newid eich gwedd. Gallwch weld y dudalen Cyrsiau naill ai fel rhestr neu rid. Yn y wedd rid, gallwch bersonoli’r ddelwedd ar eich cardiau cwrs.

Y maint isaf ar gyfer delweddau yw 1200 x 240 picsel gyda chymhareb agwedd o 4:1. Defnyddiwch y mesur hwn i sicrhau'r ansawdd gorau. Agorwch y ddewislen yng nghornel de uchaf delwedd cerdyn cwrs a dewiswch Golygu delwedd y cwrs i uwchlwytho delwedd newydd.

Nid argymhellir testun ar gyfer delwedd y cerdyn cwrs. Os ydych yn defnyddio testun, lleolwch y testun yn ganolog yn fertigol ac yn llorweddol yn y ddelwedd. Amlapiwch destun hwy ar draws nifer o linellau fel na thorrir y testun i ffwrdd yn nhorbwyntiau llai.


Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sy'n helpu sefydliadau i drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i rwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn sympau.

Mae dyddiad dechrau a gorffen tymor yn rheoli lle mae cyrsiau perthnasol yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau:

 • Os yw cyfnod y tymor wedi dod i ben, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Blaenorol gydag enw'r tymor fel teitl y dudalen. Ni fydd gan eich myfyrwyr fynediad at y cyrsiau hyn.
 • Os yw'r tymor yn dal i fynd, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Cyfredol gydag enw'r tymor fel grŵp.
 • Os yw dyddiadau dechrau a gorffen y tymor yn y dyfodol, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau ar Ddod gydag enw'r tymor fel grŵp. Ni fydd gan eich myfyrwyr fynediad at y cyrsiau hyn.

Os nad yw'ch cwrs wedi'i gysylltu â thymor penodol neu os yw'n defnyddio dyddiadau dechrau a gorffen personol a'i fod yn weithredol ar hyn o bryd, mae’n ymddangos yn y grŵp Dyddiadau amrywiol ar y dudalen Cyrsiau Presennol. Bydd cyrsiau nad ydynt yn digwydd yn ystod y tymor yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau Blaenorol pan fyddant yn dod i ben neu ar y dudalen Cyrsiau ar Ddod os ydynt yn dechrau yn y dyfodol.


Pori’r Catalog Cyrsiau

Gallwch ddefnyddio catalog y cwrs i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad. Gallwch ddod o hyd i ddolen Catalog Cwrs ar y dudalen Cyrsiau.

Yn y catalog, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y meysydd canlynol:

 • ID y Cwrs
 • Enw'r Cwrs
 • Disgrifiad o'r Cwrs
 • Hyfforddwr y Cwrs
 • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi ddewis y math o ffeil, cyflwynwch derm neu ymadrodd i chwilio yn ei ôl. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gosodiad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n cynnwys yr holl ymadrodd a gyflwynwyd gennych neu am gyrsiau sy’n dechrau gyda’r ymadrodd hwnnw. Gallwch hefyd glicio ar Ddim yn wag i weld y rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Dewiswch Mynd i gychwyn eich chwiliad. Os yw'ch rhestr o ganlyniadau yn rhy hir, gallwch fireinio'r canlyniadau gan ddefnyddio'r hidlydd Dyddiad Creu. Dewiswch ddyddiad a nodwch os gafodd y cwrs ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Dewiswch gwrs yn y canlyniadau i weld rhagolwg o'r cynnwys. Os yw'r cwrs yn caniatáu hunan-ymrestru, gallwch ymrestru ar y cwrs ar unwaith. Yng nghatalog y cwrs, agorwch ddewislen cwrs a dewiswch Ymrestru.