Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Mae llawer o hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau wyneb wrth wyneb a chymysg yn defnyddio data presenoldeb fel rhan o raddau cyffredinol eu myfyrwyr. Hefyd, mae gan rai sefydliadau a rhaglenni bolisïau presenoldeb sy'n mynnu bod hyfforddwyr yn olrhain nifer y cyfarfodydd dosbarth y mae myfyrwyr wedi'u colli.

Mae hyfforddwyr a sefydliadau hefyd yn defnyddio data presenoldeb yn y ffyrdd hyn:

 • Gall fod angen i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n gorfod cynnal fisâu fodloni gofynion presenoldeb.
 • Gall fod angen i sefydliad brofi "amser eistedd" i dderbyn cyllid neu achrediad gwladol.
 • Mae llawer o sefydliadau a hyfforddwyr yn defnyddio data presenoldeb wrth iddynt ganolbwyntio ar gadw myfyrwyr.

Ar gyfer pob cyfarfod dosbarth, gallwch farcio p'un a yw myfyriwr yn bresennol, hwyr, absennol neu wedi'u esgusodi. Mae cofnodion presenoldeb pob myfyriwr yn ymddangos mewn colofn sengl drws nesaf i raddau eraill. Ar y dudalen Presenoldeb, mae lluniau proffil yn ymddangos fel y gallwch adnabod myfyrwyr yn hwylus.

Gallwch ddefnyddio presenoldeb fel rhan o gyfrifiadau graddau yn yr un modd â cholofn graddio aseiniad.


Cyrchu presenoldeb

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch Marcio presenoldeb yn y panel Manylion a Gweithrediadau.

The Course Content page is open with "Mark attendance" option highlighted. Also, the Attendance panel is open with the "Add attendance" button highlighted.

Pan fyddwch yn cyrchu'r nodwedd bresenoldeb am y tro cyntaf, byddwch yn penderfynu a ydych am ychwanegu presenoldeb at eich llyfr graddau. Ar y dudalen Presenoldeb, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb a bydd y panel Gosodiadau yn agor.

The Attendance panel is open with 1) the Attendance settings panel opened, 2) the "Grade Schema" section with the "Late" settings highlighted, and 3) the "Grade using" section with the "Points" option selected.

Gallwch newid y gosodiadau diofyn ar gyfer dangos graddau ac ar gyfer Hwyr yn y sgema graddio. Ni allwch newid y canrannau ar gyfer Presennol, Absennol, nac Esgusodwyd ar hyn o bryd. Mae Esgusodwyd yn cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Cadwch eich gosodiadau neu caewch y panel os nad ydych eisiau gwneud newidiadau. Mae colofn presenoldeb yn ymddangos yn y llyfr graddau.

Gallwch newid y cynllun yn y panel Gosodiadau, cadw, ac wedyn adnewyddu'r dudalen ar unrhyw adeg. Byddwch yn gweld y sgema rydych newydd ei ddewis yn y pils graddau ar y dudalen Presenoldeb yn y wedd Cyffredinol.

Ychwanegu presenoldeb o'r llyfr graddau.

Mewn cwrs newydd pan nad oes unrhyw raddau'n bodoli yn y llyfr graddau, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.

The Gradebook is open with a "You haven't assigned coursework yet" message displayed and the "Add Attendance" option selected and highlighted.

Gallwch ychwanegu presenoldeb pan fydd graddau eraill yn bodoli. Yn y wedd grid, gallwch ychwanegu colofn bresenoldeb drws nesaf i golofn bresennol. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb. Yn y wedd rhestr, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag y byddwch am ychwanegu presenoldeb a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.

At the top, the Gradebook on its grid view is open with 1) the settings icon selected and highlighted, 2) the plus sign selected and highlighted, and 3) a dropdown list with the "Add Attendance" option displayed. At the bottom, the Gradebook is open with the plus sign selected and the "Add Attendance" option highlighted.

Ar ôl i chi ychwanegu presenoldeb, ni fydd yr opsiwn ychwanegu yn ymddangos eto.

Dileu presenoldeb

Yn llyfr graddau Ultra, gallwch ddileu presenoldeb os nad oes cofnodion presenoldeb yn bodoli. Yn y wedd grid, dewiswch bennawd y golofn Presenoldeb i agor y ddewislen a dewiswch Dileu. Yn y wedd rhestr, cyrchwch ddewislen y rhes bresenoldeb i ddewis Dileu.

At the top, the Gradebook on its grid view is open with the Attendance column heading selected and the "Delete" option displayed. At the bottom, the Gradebook is open with the three dots menu selected and the "Delete" option displayed.

Graddio colofn y llyfr graddau ymlaen/wedi'i ddiffodd ar gyfer presenoldeb

Efallai byddwch eisiau olrhain cynnydd fel rhan o'r broses raddio neu efallai bydd angen i chi wneud hynny. Ond, mewn rhai achosion, efallai na fydd angen cynrychioli hynny yn llyfr graddau eich cwrs. Gallwch dynnu colofnau presenoldeb o'r llyfr graddau heb effeithio ar bresenoldeb ei hun, a gallwch wneud hynny o'r gosodiadau presenoldeb, gan ddefnyddio'r opsiwn toglo a fydd yn troi'r gosodiad ymlaen neu'i ddiffodd.

On the left, the Attendance settings panel is open with the "Use attendance as grade" option enabled. On the right, the Attendance page is open with the "Mark" option highlighted

Mynd ar daith o'r dudalen Presenoldeb

Yn ddiofyn, pan fyddwch yn agor presenoldeb, byddwch yn gweld y wedd Cyfarfod ar gyfer y diwrnod presennol hyd yn oed os nad ydych wedi gorffen marcio cyfarfod blaenorol. Yn y wedd Cyffredinol, gallwch weld nifer o gyfarfodydd ac ystadegau cyffredinol y cwrs. Gallwch farcio neu olygu presenoldeb o'r naill wedd na'r llall.

Gwedd cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod, gallwch farcio presenoldeb pob myfyriwr. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennyn statws i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Yna, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol neu glirio'r holl farciau. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Y wedd Cyfarfod yw'r unig wedd sy'n ymddangos ar ddyfeisiau bach.

The Meeting view is open. How to mark the students' attendance individually (one by one) or collectively (with the "Mark all" and "Clear marks" options) is shown.

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a pherfformio'r gweithrediadau hyn:

 • Clirio holl farciau myfyrwyr ar gyfer cyfarfod
 • Dewis statws arall ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Eithrio'r cyfarfod
 • Golygu'r cyfarfod
 • Dileu'r cyfarfod

Os byddwch yn marcio'r un statws ar gyfer yr holl fyfyrwyr ac eisiau newid i statws arall, byddwch yn derbyn cadarnhad gwrthwneud.

Statws

 • Presennol: Wedi'i bennu fel 100%. Ni allwch newid y ganran ar hyn o bryd.
 • Hwyr: Pennir y gwerth diofyn fel 50%. Addaswch y ganran yn y panel Gosodiadau.
 • Absennol: Wedi'i bennu fel 0%. Ni allwch newid y ganran ar hyn o bryd.
 • Wedi esgusodi: Mae'n cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Mae sgorau'r wedd Cyfarfod bob amser yn ganrannau beth bynnag fo'r sgema rydych yn ei dewis yn y panel Gosodiadau. Gan fod y wedd Cyfarfod yn dangos dim ond un statws, byddwch yn gweld y ganran gan mai dyna phwysiad yr un statws hwnnw.

On the left, the Attendance page is open with 1) the Meeting view selected and highlighted, 2) the "Previous Meeting" arrow icon highlighted, 3) an example grade highlighted, and 4) an example student selected. On the right, the student's Overall Score page is open.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.

Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Gyffredinol pob myfyriwr yn ymddangos gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau. Dyma wedd darllen yn unig.

Byddwch yn gweld eicon nesaf at fyfyrwyr â chymhwysiad.

Gwedd gyffredinol

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch farcio presenoldeb, gweld hanes presenoldeb ac ystadegau cryno'r dosbarth, a chreu cyfarfodydd newydd.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

The Attendance page is open with 1) the Overall view selected and highlighted, 2) a column heading selected and highlighted with the "Mark all present" and "Mark all absent" options displayed, 3) a "Saved" icon next to a username highlighted, 4) a "Mark" option selected with the attendance menu displayed.

Mae'r cyfarfod diweddaraf y mae angen i chi ei farcio'n ymddangos ar ochr dde'r sgrîn. Mae'r golofn yn borffor hyd nes i chi ychwanegu marciau ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennawd colofn i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Wedyn, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol o'u celloedd fel y bo angen. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Os byddwch yn marcio'r un statws ar gyfer yr holl fyfyrwyr ac eisiau newid i statws arall, byddwch yn derbyn cadarnhad gwrthwneud.

Crynodeb myfyriwr mewn pilsen gradd

Mae'r bilsen gradd ar gyfer pob myfyriwr yn dangos y radd presenoldeb gyffredinol gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau, fel A+ yn lle 100. Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Dyma wedd darllen yn unig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newid yn eu graddau cyffredinol ar unwaith.

Crynodeb cwrs cyffredinol

Mae'r wedd Cyffredinol yn dangos ystadegau cryno'r cwrs am bresenoldeb eich myfyrwyr. Mae’r ystadegau hyn wedi'u cynnwys:

 • Cyfartaledd y cwrs a ddangosir yn y bilsen gradd
 • Presenoldeb perffaith
 • Presenoldeb cyfartaledd neu'n uwch na'r cyfartaledd: Mae myfyrwyr sydd â phresenoldeb perffaith wedi'u cynnwys
 • Presenoldeb sy'n is na'r cyfartaledd
The Attendance page is open with the Overall view displayed and the course summary statistics on screen.

Os oes gan y myfyriwr ddim ond cofnodion wedi esgusodi, dim cofnodion o gwbl neu os yw wedi'i ddileu o'ch cwrs, nid yw presenoldeb y myfyriwr wedi'i gynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs. Mae'n bosib na fydd nifer y myfyrwyr a restrir ar gyfer pob ystadegyn yn cyfateb i'ch cyfanswm nifer o fyfyrwyr.

Os oes gan bob myfyriwr gofnod presenoldeb, mae'r ystadegau cyfartaledd/uwch na'r cyfartaledd ac is na'r cyfartaledd yn adio i fyny i'r holl fyfyrwyr.

Mae gwybodaeth myfyrwyr nad yw ar gael yn ymddangos fel darllen yn unig ac ni fydd eu graddau presenoldeb blaenorol wedi'u cynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs.


Golygu cyfarfod

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Golygu cyfarfod. Gallwch ddewis dyddiad newydd o'r calendr naid. Os byddwch yn newid dyddiad cyfarfod neu'n dewis Mynd i Heddiw, mae'r holl gyfarfodydd yn cael eu trefnu mewn trefn amser pan fyddwch yn cau ac yn agor y dudalen Presenoldeb.

Edit a meeting on the calendar

Gallwch ddewis dyddiad cyfarfod yn y dyfodol. Os oes gennych un neu fwy o gyfarfodydd yn y dyfodol, mae’r wedd Cyfarfod yn dal i agor i'r cyfarfod Heddiw diweddaraf.


Ychwanegu neu ddileu cyfarfod

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch ychwanegu cyfarfod os yw eich dosbarth wedi cwrdd y tu allan i amserlen sefydledig y cwrs. Gallwch ddileu cyfarfod os ydych wedi canslo dosbarth hefyd.

Ychwanegu cyfarfod

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch ychwanegu mwy nag un cyfarfod ar gyfer presenoldeb ar ddiwrnod. Er enghraifft, os yw eich dosbarth wedi cwrdd am daith maes ar ôl eich dosbarth rheolaidd, gallwch ychwanegu cyfarfod a marcio pwy oedd yn bresennol. Dewiswch yr eicon plws drws nesaf i ddyddiad cyfarfod presennol i ychwanegu cyfarfod newydd.

Insert a meeting column anywhere on the attendance page

Dileu cyfarfod

Gallwch ddileu cyfarfod yn y naill wedd na'r llall, ond mae'n rhaid bod o leiaf un cyfarfod yno o hyd. Ni allwch gael tudalen Presenoldeb wag. Os oes gennych ddim ond un cyfarfod ac rydych yn ei ddileu, bydd cyfarfod Heddiw newydd yn ei ddisodli.

Mae graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr yn diweddaru i beidio â chynnwys y cyfarfod wedi'i ddileu.

Yn y wedd Cyfarfod, dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Dileu cyfarfod.

Example of deleting a meeting

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Dileu cyfarfod.

Example of deleting a meeting

Eithrio cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod neu Cyffredinol, gallwch eithrio cyfarfod nad oes angen graddio ei bresenoldeb mwyach. Mae graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr yn diweddaru i beidio â chynnwys y cyfarfod wedi'i eithrio, hyd yn oed os nad ydych wedi marcio'r holl gelloedd myfyrwyr neu rai ohonynt. Gallwch glirio'r eithriad yn y ddwy wedd hefyd.

Example of exempting someone from a meeting

Pan fyddwch yn eithrio cyfarfod, nid yw pennyn colofn y cyfarfod hwnnw'n cynnwys opsiynau i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol mwyach. Hefyd, mae'r opsiwn ddewislen Eithrio cyfarfod yn newid i Clirio eithriad.

Mae colofnau Eithrio cyfarfod yn ymddangos yn llwyd ac mae holl ddewislenni celloedd y grid yn cael eu hanalluogi. Mae gwerth o ddim byd neu wag (--) yn ymddangos ar gyfer yr holl fyfyrwyr nad oes ganddynt farc. Os ydych wedi marcio myfyrwyr gyda statws, mae'r statysau hynny'n aros, ond maent yn ddarllen yn unig ac ni allwch eu newid.

Ar ddyfeisiau llai, gallwch weld presenoldeb yn y wedd Cyfarfod yn unig. Pan fyddwch yn eithrio cyfarfod, analluogir yr opsiynau statws nes i chi glirio'r eithriad.

Example of exempted meeting on mobile

Gweld presenoldeb yn y llyfr graddau

Gallwch gyrchu presenoldeb o wedd rhestr neu wedd grid eitemau yn y llyfr graddau. Ychwanegir y golofn presenoldeb yn awtomatig at y categori Presenoldeb.

Gallwch ddefnyddio presenoldeb mewn cyfrifiadau ac fel rhan o'r radd gyffredinol.

Rhagor am gyfrifo graddau

Yn y wedd rhestr, dewiswch Presenoldeb i agor y wedd Cyfarfod ddiweddaraf i farcio presenoldeb. Yn y wedd grid, dewiswch bennyn y golofn Presenoldeb i agor y ddewislen a dewiswch Golygu.

Access attendance from the gradebook

Yn y wedd grid, ni allwch olygu celloedd presenoldeb. Dewiswch gell presenoldeb Gweld cofnod myfyriwr i weld crynodeb o gofnod presenoldeb cyffredinol y myfyriwr. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae'r myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Gyffredinol y myfyriwr yn ymddangos gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau. Dyma wedd darllen yn unig.

Example of a student attendance record

Gweddau ffôn symudol a thabled

Yn eich dosbarth wyneb wrth wyneb, gallwch ddefnyddio'ch ffôn symudol neu lechen i farcio presenoldeb wrth i chi sefyll o flaen eich dosbarth. Mae gennych fynediad i wedd fach o bresenoldeb sy'n dangos un cyfarfod ar y tro, ynghyd â lluniau proffil eich myfyrwyr. Does dim angen gwneud nodiadau at y dyfodol neu farcio presenoldeb ar eich cyfrifiadur.

Attendance in mobile

Ar dop y sgrîn, gallwch ddewis statws a marcio'r holl fyfyrwyr mewn un weithred. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen. Neu, gallwch farcio un statws yn unigol ar gyfer rhai myfyrwyr a symud ymlaen at y statws nesaf. Mae myfyrwyr wedi'u grwpio fesul statws a aseiniwyd gennych. Mae myfyrwyr heb eu marcio'n symud i dop y rhestr. Os bydd unrhyw fyfyrwyr nad ydynt ar gael, maent yn ymddangos mewn adran ar wahân.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.

Attendance by day

Gwedd myfyriwr

Gall myfyrwyr weld crynodeb o'u presenoldeb a gweld yn hwylus faint o gyfarfodydd dosbarth maent wedi'u colli.

Mwy am y wedd presenoldeb ar gyfer myfyrwyr


Allgludo data presenoldeb

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch yr eicon Allgludo i lawrlwytho ffeil CSV gyda chofnodion presenoldeb eich myfyrwyr. Mae lawrlwytho'n dechrau ar unwaith heb gadarnhad.

Example of exporting the attendance

Presenoldeb a chopïo cwrs, archifo/adfer, ac allgludo/mewngludo

Ni chynhwysir data presenoldeb mewn allforyn cwrs neu pan fyddwch yn copïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol. Tynnir yr opsiwn presenoldeb o’r opsiynau copïo ac allgludo.

Cynhwysir data presenoldeb mewn archif/adferiad ac mewn copi union o gwrs.

Mae allgludo/mewngludo yn creu colofn presenoldeb na allwch ei dileu, ond nid ychwanegir data presenoldeb ati.

Senarios penodol a'r canlyniadau

 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs newydd neu gwrs sydd eisoes yn bodoli heb ddata presenoldeb, ni chopiir data presenoldeb y cwrs ffynhonnell. Ychwanegir un golofn gradd presenoldeb heb ddata y gallwch ei dileu.
 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs sydd eisoes yn bodoli â data presenoldeb, bydd dwy golofn presenoldeb. Gallwch ddileu'r golofn ychwanegol.
 • Os fyddwch yn gwneud copi union o gwrs â data presenoldeb, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb â'r data cyfan o'r cwrs ffynhonnell.
 • Os byddwch yn allgludo cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol heb ddata presenoldeb, ni fydd gan y cwrs presennol ddata presenoldeb. Fodd bynnag, ni allwch ddileu'r golofn presenoldeb.
 • Os fyddwch yn allgludo cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol â data presenoldeb, bydd gan y cwrs presennol ddwy golofn presenoldeb. Ni allwch ddileu'r golofn ychwanegol. Mae’r ddwy golofn yn agor i ddangos yr un data. Os fyddwch yn dileu data o un golofn, byddwch yn ei dynnu o'r llall.
 • Mae data presenoldeb wedi'i gynnwys mewn archifau cwrs. Pan fyddwch yn archifo'ch cwrs, fe greoch gipolwg wedi’i rewi neu gofnod parhaol o'ch cwrs. Mae archif yn cynnwys yr holl gynnwys, ystadegau cwrs, defnyddwyr a rhyngweithio'r cwrs, fel trafodaethau, presenoldeb a graddau. Os fyddwch yn archifo ac adfer cwrs, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb sy’n cynnwys yr holl ddata presennol.

Rhagor am archifo'ch cwrs


Dileu data presenoldeb cwrs a gopïwyd

Wrth baratoi cwrs ar gyfer tymor sydd ar ddod, efallai byddwch yn copïo pob cynnwys, gan gynnwys colofnau graddau, o gwrs y tymor diwethaf. Gallwch ddileu colofnau presenoldeb a ychwanegwyd wrth gopïo cwrs.

Gallwch hefyd ddileu’r golofn presenoldeb sy’n gysylltiedig yn gywir â’ch cwrs os ydych yn tynnu cofnod presenoldeb pob myfyriwr yn gyntaf.

Yn eich llyfr graddau Ultra, agorwch y ddewislen ar gyfer y golofn presenoldeb “ychwanegol” a dewiswch Dileu. Gallwch ddileu'r golofn yn y wedd rhestr neu rid.

Example of deleting an attendance item in the gradebook

 


Adroddiadau presenoldeb Collaborate

Gadewch i Collaborate farcio presenoldeb ar eich rhan. Os ydych yn defnyddio Collaborate o'ch cwrs Blackboard Learn, gallwch ddewis i Collaborate anfon presenoldeb myfyrwyr at dudalen Presenoldeb eich cwrs Blackboard Learn.

Mae rhaid i fyfyrwyr ymuno â'r sesiwn trwy’r offeryn Collaborate yn eu cwrs. Ni fydd y sesiwn hwnnw yn cyfrif tuag at eu presenoldeb ar gyfer unrhyw un sy’n ymuno o ddolen gwadd.

Diffoddwyd adroddiadau presenoldeb yn ddiofyn. Mae'n rhaid ichi droi adroddiadau presenoldeb ymlaen ar gyfer pob sesiwn rydych eisiau nodi presenoldeb ar ei gyfer. Mae adroddiadau presenoldeb ar gael yn sesiynau â dyddiad ac amser gorffen yn unig.

Rhagor am droi ymlaen adroddiadau presenoldeb yn eich sesiwn Collaborate

Yn seiliedig ar y meini prawf a ddewiswch, mae Collaborate yn nodi os yw myfyriwr yn bresennol, hwyr neu'n absennol o sesiwn. Wedyn, mae Collaborate yn anfon y wybodaeth hon yn uniongyrchol i'r dudalen Presenoldeb yn eich cwrs Blackboard Learn.

Cyfrifir presenoldeb o'r sesiwn Collaborate ym mhresenoldeb cyfartalog pob myfyriwr yn y cwrs, y gellid ei ddefnyddio i gyfrifo graddau myfyriwr.

Byddwch yn sylwi'r pethau hyn ar y dudalen Presenoldeb:

 • Ymddengys gwybodaeth presenoldeb Collaborate yn nhrefn gronolegol a ddengys enw, dyddiad ac amser y sesiwn. Gallwch newid dyddiad y cyfarfod ond nid yr enw na'r amser.
 • Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw’r sesiwn. Os symudwch eich pwyntydd drosti, byddwch yn gweld mai ffynhonnell y wybodaeth yw Collaborate.

Gallwch olygu, dileu, ac eithrio gwybodaeth presenoldeb Collaborate.

Gwedd Cyfarfod neu'r Wedd Gyffredinol

Gwedd cyfarfod: Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw’r sesiwn.

Example of Collaborate session attendance in the attendance page

Gwedd gyffredinol: Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw pob sesiwn.

Find the source of a meeting in the column heading