Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Ble mae dechrau graddio?

Gallwch ddewis ble rydych am ddechrau graddio! Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o'ch tasgau graddio ar y dudalen Graddau gyffredinol. Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio. Cewch eich hysbysu hefyd yn y ffrwd gweithgarwch pan fydd cyflwyniadau myfyrwyr yn barod i'w graddio.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Eisiau gweld faint o eitemau sy'n barod i'w graddio yn eich holl gyrsiau? Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o dasgau marcio ar dudalen hafan Graddau. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Rydych yn gweld eitemau sy'n barod i'w graddio neu na eitemau sydd wedi mynd dros y dyddiad dyledus ar gyfer faint bynnag o fyfyrwyr.

Eisiau lleihau eich ffocws? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

O'r ffrwd gweithgarwch, cewch eich hysbysu pan fydd gwaith myfyrwyr yn barod i gael ei farcio. Dewiswch y ddolen i fynd i’r llyfr graddau. Neu, dewiswch yr eitem ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi gwneud cyflwyniadau.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Pennu, golygu a phostio graddau

Gallwch aseinio, golygu a phostio graddau o dri lleoliad:

 1. Tudalen rhestr gyflwyniadau ar gyfer eitem
 2. Tudalen cyflwyniadau’r myfyriwr
 3. Cell yn y wedd grid myfyrwyr

Tudalen rhestr gyflwyniadau ar gyfer eitem

Yn llyfr graddau eich cwrs, dewiswch eitem i ddechrau graddio. Mae'r dudalen rhestr gyflwyniadau'n ymddangos gyda rhestr o'r holl fyfyrwyr cofrestredig.

Ar yr adeg hon, gallwch ond raddio cyflwyniadau dyddlyfrau o wedd grid myfyrwyr. Mae gwelliannau i’r llif gwaith graddio dyddlyfrau ar y gweill ar hyn o bryd.

Os rydych wedi cuddio enwau myfyrwyr ar gyfer asesiadau heb gwestiynau, bydd neges yn ymddangos yn nodi bod graddio dienw ar y gweill. Mae'r rhestr cyflwyniadau'n cynnwys rhestr o'r myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyflwyniad yn unig. Caiff holl wybodaeth y myfyrwyr ei guddio gyda lluniau'r myfyrwyr yn cael eu disodli gyda'r silwét cyffredinol.

Rhagor am raddio dienw

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, byddwch yn gweld pan fydd gan raddwyr ymgeisiau i’w graddio neu raddau i'w cysoni.

Rhagor am raddio cyfochrog

Gallwch chwilio am fyfyriwr neu grŵp a dewis sawl eitem i'w dangos ar y dudalen. Pan fyddwch yn chwilio yn ôl myfyriwr, ychwanegwch ddwy neu fwy o lythrennau neu enw cyntaf neu gyfenw. Mae'r system yn cofio eich dewis, felly os fyddwch yn gadael ac yn dychwelyd yn ddiweddarach, fe gedwir y gosodiad yn y sesiwn nesaf. Gallwch ddewis pa dudalen i'w gweld ar waelod y sgrin.

Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau.

The Submission list page is open with 1) the number of submitted assignments highlighted, 2) the "Post all grades" option highlighted, 3) the student names search bar and the filter menu highlighted, and 4) a particular student name with the number of submitted attempts highlighted.

Cadw golwg ar yr holl gyflwyniadau ar un dudalen. Gallwch weld pa ymdrechion sy’n barod i’w graddio’n gyflym. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos â chylch coch pan fyddant yn hwyr yn cyflwyno eu gwaith neu pan fydd y dyddiad dyledus wedi mynd heibio heb fod wedi cyflwyno unrhyw ymgais. Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gysylltu, dewiswch enw myfyriwr i gychwyn y broses raddio.

Rhagor am gasglu cyflwyniadau all-lein

Cyrchu’r manylion. Adolygwch y cyfarwyddiadau a’r gosodiadau ar unrhyw adeg. Er enghraifft, dewiswch y ddolen Cynnwys a Gosodiadau i ddychwelyd i'r dudalen aseiniad neu brawf.

Gweld myfyrwyr sydd â chymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol a'u heithrio rhag gofynion, megis dyddiadau cyflwyno gwaith a therfynau amser asesu. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion. Mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.

Rhagor ar gymwysiadau

Cadw i fyny gyda'r sgwrs. Os ydych wedi galluogi sgyrsiau am y cynnwys hwn, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth . Gall myfyrwyr drafod y cynnwys gyda chi a'u cyd-ddisgyblion. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos gyda'r eitem berthnasol yn unig.

Bydd cylch bach yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Rhagor am sgyrsiau

Lawrlwytho cyflwyniadau. I gyflymu'ch proses raddio, gallwch lawrlwytho cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer asesiadau a’u gweld all-lein. Gallwch lawrlwytho'r cyfan neu gyflwyniadau penodol yn unig fel ffeil ZIP unigol.

Rhagor am lawrlwytho cyflwyniadau

Dechrau graddio. Dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol, a neilltuo graddau a rhoi adborth. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Gallwch hefyd neilltuo graddau yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud. Mae label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y radd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Rhagor am raddau gwrthwneud

Mwy ar ymgeisiau lluosog

Barod i gyhoeddi graddau? Mae Cyhoeddi yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych chi wedi’i ryddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd. Mae graddau sydd wedi cael eu postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn. Hefyd, gallwch raddio'r holl gyflwyniadau ar gyfer eitem yn olynol ac wedyn dewis Postio'r holl raddau i ryddhau'r holl raddau mewn un weithred.

Os ydych yn dewis peidio dangos atebion cywir ar gyfer cwestiynau a farcir yn awtomatig, dychwelwch i banel gosodiadau'r asesiad a dewis y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Rhagor am ddangos atebion cywir

Ar gyfer eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun, nid oes unrhyw gyflwyniadau. Rydych yn aseinio graddau'n uniongyrchol ar y dudalen rhestr gyflwyniadau. Ar ôl i chi deipio gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i ardal y radd i gadw. Gallwch ddarparu adborth hefyd. Mae eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun gyda graddau'n cael eu postio'n syth. Os ydych wedi gwneud yr eitem yn weladwy i fyfyrwyr, gallant weld eu graddau.

O dudalen cyflwyniad myfyriwr, defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen gradd i ychwanegu eithriad ar gyfer yr asesiad. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau ar ôl i chi bostio graddau.

Rhagor am eithriadau asesiadau

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Gweld stampiau amser cyflwyniadau

Pan fyddwch yn dechrau neu'n adolygu graddio, gallwch gyfeirio at stamp amser cyflwyniad i weld mwy o wybodaeth. Mae stampiau amser yn ymddangos ar dudalennau cyflwyniad myfyrwyr ac ar eu paneli ymdrechion pan fyddwch chi wedi caniatáu mwy nag un ymgais ar asesiad.

Er enghraifft, ar dudalen cyflwyniad myfyriwr, gallwch weld pryd wnaeth y myfyriwr wneud y cyflwyniad a phryd y gwnaethoch chi gyhoeddi’r radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl i’r dyddiad cyflwyno basio.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

Ar gyfer ymgeisiau lluosog, ar y dudalen rhestr Cyflwyniadau, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymgeisiau. Pwyntiwch at stamp amser i weld y wybodaeth ychwanegol.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Panel adborth

Agorwch ymgais. Ar y dudalen Cyflwyniad, dewiswch eicon adborth i agor y panel adborth. Mae’r panel yn parhau yn ei le wrth i chi sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Rhagor am ychwanegu adborth a graddau ar gyfer aseiniadau grŵp


Mewnosod recordiad adborth yn y golygydd

Gallwch blannu recordiad sain neu fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo

Tudalen cyflwyniadau’r myfyriwr

Agorwch gyflwyniadau myfyrwyr o dudalen y rhestr gyflwyniadau yn llyfr graddau'r cwrs.

All submissions made by an individual student

Graddio, rhoi adborth, a chyhoeddi. Aseiniwch radd a dewiswch yr eicon adborth i ychwanegu nodyn gydag awgrymiadau, anogaeth, ac adborth cyffredinol am y cyflwyniad. Defnyddiwch y ddewislen i bostio'r radd neu ddileu'r cyflwyniad. Gallwch hefyd roi eithriad i'r myfyriwr ar gyfer yr asesiad hwn. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Os yw myfyrwyr yn uwchlwytho ffeiliau, gallwch ddarparu anodiadau’n uniongyrchol ar y ffeil â Bb Annotate.

Os ydych wedi cysylltu cyfarwyddyd, mae'r bilsen gradd yn dangos eicon y cyfarwyddyd.

Mwy ar raddio gyda chyfarwyddiadau

Os ydych yn cynnwys cwestiynau mewn asesiad, gallwch agor dewislen cwestiwn a dewis Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau sy'n effeithio ar asesiadau pawb. Derbyniwch rybudd ar ôl cadw'ch newidiadau os oes gyflwyniadau myfyrwyr a bydd ailraddiad.

Rhagor am olygu ac ailraddio cwestiynau

Postio nawr neu'n nes ymlaen. Gallwch bostio graddau ac adborth i fyfyrwyr eu gweld wrth i chi raddio pob cyflwyniad. Agorwch y ddewislen a dewiswch Postio. Ar dudalen y rhestr gyflwyniadau, mae Postio yn ymddangos nesaf at bob gradd nad ydych wedi'i rhyddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd.

Neges Atgoffa: Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld? Ar ôl i chi raddio asesiadau a phostio'r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu asesiad, eu cyflwyniadau, eich adborth, a'u graddau o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ynghylch Bb Annotate

Bb Annotate

Gallwch ddefnyddio BB Annotate ar gyfer graddio mewnol yn eich cyrsiau. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae'r nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu â llaw, gwahanol liwiau a llawer mwy.


Llif gwaith graddio BB Annotate

Ar dudalen Cyflwyniad yr Aseiniad, mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn agor yn y porwr. Gallwch weld ac anodi'r mathau hyn o ddogfennau yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Cod ffynhonnell (Java, PY, C, CPP, ac ati)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Ni chefnogir Macros Office Suite, megis Visual Basic.

Daw sesiynau anodi i ben ar ôl awr. Byddwch yn derbyn neges rhybudd cyn i'ch sesiwn ddod i ben. Cedwir eich anodiadau, adborth a ffeiliau a gwblhawyd ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Mae gifs wedi’u hanimeiddio ond yn dangos y ffrâm gyntaf yn y dangosydd PDF at ddibenion anodi. Lawrlwythwch y cyflwyniad i weld y gif wedi’i animeiddio.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi cyflwyno ffeil heb ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho. Nid yw cyflwyniadau aseiniadau a grëir yn y golygydd yn gydnaws â graddio mewnol.

Yn dechrau Rhagfyr 10, 2020: os yw’r ffeil a gyflwynwyd (heb ei throsi) yn fwy na 300MB, bydd prosesu’n stopio, er mwyn osgoi colli data a sicrhau perfformiad da.

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau presennol Firefox, Chrome, Edge, a Safari.

Editing menu

Fel rhan o’r dyluniad ymatebol, mae ymddangosiad y ddewislen yn newid yn seiliedig ar faint y sgrin. Ar sgriniau canolig a bach, mae’r gosodiadau Gweld y Ddogfen yn dangos rhif y dudalen rydych yn ei gweld. Mae offer anodi mewn pentwr dan eicon Gweld Offer Anodi. Ar sgriniau llai, cuddir y Llyfrgell o Gynnwys.

Opsiynau'r ddewislen o'r chwith i'r dde

 • Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad neu Anodiad o’r cyflwyniad.
 • Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.
 • Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.
 • Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.
 • Offer anodi: Dewiswch bob offeryn i weld priodweddau’r offeryn.

  Cedwir eich dewis ar gyfer pob offeryn rhwng cyflwyniadau.

 • Lluniadu, Brwsh, a Dilëwr: Lluniadu’n llawrydd ar y cyflwyniad â gwahanol liwiau, trwch ac anhryloywder. Dewiswch y dilëwr i dynnu anodiadau. Gallwch ddileu rhannau o luniad llawrydd â'r dilëwr neu dewiswch yr eicon Dileu i ddileu’r lluniad cyfan.
 • Delwedd neu Stamp: Dewis stamp a lwythwyd ymlaen llaw neu greu stamp neu ddelwedd bersonol eich hun i’w hychwanegu at y cyflwyniad.
 • Dadwneud: Dadwneud neu ddychwelyd y peth diwethaf a wnaethoch.
 • Ailwneud: Gwneud y peth diwethaf a wnaethoch eto.
 • Testun: Ychwanegu testun yn uniongyrchol ar y cyflwyniad. Gallwch symud, golygu a newid y testun a dewis y ffont, maint, aliniad a lliw'r testun.
 • Siapiau: Dewis Llinell, Saeth, Petryal, Elips, Polygon, a Polylinell. Mae gan bob siâp ei osodiadau ei hun i newid y lliw, trwch, anhryloywder a mwy.
 • Sylw: Rhoi adborth mewn sylwadau. Mae eich sylwadau yn ymddangos mewn panel wrth ochr y cyflwyniad.

  Gall myfyrwyr gyrchu’r ffeiliau wedi’u hanodi ond ni fydd modd iddynt ychwanegu anodiadau yn eu cyflwyniadau.

 • Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

  Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

 • Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.
 • Llyfrgell o Gynnwys: Creu banc o sylwadau y gellir eu hailddefnyddio. Gallwch ychwanegu, golygu, dileu a chwilio am sylwadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd ychwanegu sylw’n uniongyrchol at dudalen y cyflwyniad o'r ddewislen. Dewiswch yr arwydd plws i ychwanegu sylw newydd at y Llyfrgell o Gynnwys. Gallwch Rhoi sylw, Copïo i'r Clipfwrdd, Golygu, neu Dileu cynnwys o'r llyfrgell. Teipiwch allweddeiriau neu ymadroddion i chwilio am sylwadau a gadwyd.<

  Mae’r Llyfrgell o Gynnwys dim ond ar gael mewn amgylcheddau SaaS.

 • Amlygydd: Dewis rhannau penodol o’r cyflwyniad i’w hamlygu. Wrth i chi amlygu testun ar y cyflwyniad, bydd dewislen ychwanegol yn agor. Gallwch amlygu, rhoi llinell drwodd, tanlinellu, sgwiglo neu wneud sylw ar yr adran a amlygir.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in your courses.

Ychwanegu graddau yn y wedd grid myfyrwyr

Mae'r grid myfyrwyr yn dangos y sgorau y mae myfyrwyr wedi'u hennill. Dewiswch gell i ddechrau graddio. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud. Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y radd yn y wedd restr.

Os oes gan fwy nag un myfyriwr yr un enw, trefnir yr enwau yn ôl rhif adnabod y myfyriwr. Mae'r cerdyn proffil yn dangos enwau defnyddwyr os yw’ch sefydliad wedi'u caniatáu.

Gradebook grid view.

Aseinio a rheoli graddau. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd pan fydd myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith. Cliciwch unrhyw le mewn golofn i gyrchu'r swyddogaethau rheoli neu aseinio gradd. Dewiswch y gell neu werth gradd i olygu gradd bresennol neu ychwanegu cofnod newydd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Gweld cyflwyniadau. Os yw cyflwyniad yn bodoli, dewiswch Gweld yn y ddewislen i weld gwaith y myfyriwr. Mae'r opsiwn Gweld wedi'i analluogi os nad oes unrhyw gyflwyniadau'n bodoli, megis ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt. Argymhellwn eich bod yn graddio cyflwyniadau heb gyswllt o'r wedd ar ffurf rhestr.

Postio graddau. Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau i fyfyrwyr, dewiswch yr opsiwn Postio ym mhennyn y golofn. Mae pob gradd rydych wedi'i haseinio ar gyfer y golofn hon yn cael eu postio i fyfyrwyr eu gweld. Os ydych eisiau postio un ar y tro, cliciwch yng nghell y myfyriwr hwnnw a dewiswch Postio yn y ddewislen. Mae graddau sydd wedi cael eu postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn.

Ychwanegu eitemau neu gyfrifiadau. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau ychwanegu eitem neu gyfrifiad.

Gweld cyfanswm pwyntiau. Ym mhennyn pob colofn, gallwch weld y cyfanswm pwyntiau ar gyfer pob eitem neu gyfrifiad a gweld yn hwylus y radd y mae pob myfyriwr wedi'i hennill.

Gweld eich cynnydd graddio. Ym mhennyn pob colofn, bydd nifer y cyflwyniadau wedi'u graddio'n ymddangos, ynghyd â nifer y graddau rydych wedi'u postio. Pan fyddwch wedi graddio a phostio'r holl gyflwyniadau, mae Cyflawn yn ymddangos gyda thic gwyrdd.


Aseinio seroau awtomatig

Yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau, gallwch ddewis aseinio seroau yn awtomatig i waith coll ar ôl y dyddiad dyledus. Mae myfyrwyr a grwpiau dal yn gallu cyflwyno gwaith ar ôl i sero awtomatig gael ei bennu a gallwch raddio'r gwaith gan ddilyn y drefn arferol.

Dewiswch y blwch Aseinio seroau awtomatig ar gyfer gwaith hwyr dyledus.

Yng nghyrsiau Ultra newydd, mae gosodiad seroau awtomatig wedi'i alluogi yn ddiofyn.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Ar ôl i chi alluogi'r gosodiad hwn, nid oes rhaid i chi fynd trwy'ch llyfr graddau i aseinio seroau. Mae gosodiad sero awtomatig yn berthnasol i'r eitemau graddedig hyn:

 • Aseiniadau ac aseiniadau grŵp
 • Profion a phrofion grŵp
 • Trafodaethau graddedig unigol a grŵp

Mwy ar aseinio seroau awtomatig

Nid yw'r gosodiad seroau awtomatig yn berthnasol pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Fel hyfforddwr, gallwch greu ymgeisiau'r myfyrwyr a'r dyddiadau ac amseroedd cyflwyno.

Rhagor am gasglu cyflwyniadau all-lein


Pils graddau

Ym mhanel gosodiadau pob eitem a raddir, chi sy'n pennu sut i ddangos y radd i'ch myfyrwyr:

 • Gradd ar ffurf llythyren
 • Pwyntiau
 • Canran
Grades organized by letter

Mae pilsen radd pob cwestiwn asesiad ac eitem a raddir yn ymddangos mewn lliwiau neu â chefndiroedd tywyll.

Yn ddiofyn, mae'r pils graddau yn ymddangos mewn pum lliw. Mae’r pum lliw yn cynrychioli perfformiad ac yn ymddangos i bob rôl. Mae'r amrediad sgôr uchaf yn wyrdd a'r isaf yn goch. Ni allwch addasu'r lliwiau hyn neu'r canrannau.

Mae'r lliwiau yn mapio i'r canrannau hyn yn eich cwrs a llyfr graddau:

 • > 90% = gwyrdd
 • 89–80% = melyn/gwyrdd
 • 79–70% = melyn
 • 69–60% = oren
 • 59–50% = coch
Course grades for an individual student

Gall eich sefydliad analluogi’r sgema lliwiau ar gyfer pob cwrs. Ni all eich sefydliad analluogi neu alluogi lliwiau ar sail cyrsiau unigol. Yn y modd wedi’i analluogi, mae’r pils graddau yn ymddangos gyda chefndiroedd tywyll a graddau gwyn. Ni ddefnyddir lliwiau i gyfleu perfformiad.

Course grades for an individual student

Lawrlwytho ac uwchlwytho graddau

Gallwch lawrlwytho'r llyfr graddau llawn neu ddewis colofnau o'ch cyrsiau Ultra. Gallwch allgludo'r ffeil mewn fformat wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS). Gallwch ddewis cadw'ch ffeil ar eich dyfais neu yn y Casgliad o Gynnwys.

Gallwch fewnforio'r ffeil a lawrlwythwyd i mewn i raglen megis Microsoft ® Excel® i wneud dadansoddiad ystadegol neu waith cyfrifiannol arall.

Gallwch hefyd uwchlwytho ffeil graddau y gweithioch arni all-lein a diweddaru'ch llyfr graddau.

Rhagor am weithio gyda graddau all-lein