Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Mae safon y post cyntaf mewn edefyn yn dylanwadu ar lefel syniadau’r postiadau dilynol. Efallai bod cwestiwn trafodaeth wedi ei eirio’n ofalus y ffactor pwysicaf wrth ddefnyddio trafodaethau i fodloni eich amcanion dysgu.

Bloom's Taxonomy

Gallwch ddefnyddio Bloom's Taxonomy i bennu pa fath o gwestiwn i'w ddatblygu, yn ogystal â sut i'w eirio. Yn y system ddosbarthu hon, mae’r lefel lleiaf cymhleth, adalw gwybodaeth, yn preswylio ar waelod y pyramid fel sylfaen gwybodaeth. Ar y brig, mae gwerthusiad, synthesis, a dadansoddiad angen y meddwl mwyaf cymhleth a haniaethol. Mae trafodaethau, ynghyd ag aseiniadau creadigol a gwaith grŵp, ar gyfer meddwl uwch.


Cwestiynau hanfodol a thywysol

Gall cwestiynau hanfodol a thywysol ennyn meddwl uwch.

 • Mae cwestiynau hanfodol yn gofyn am sgiliau megis dadansoddi, synthesu neu werthuso. Ni ellir dod o hyd i gwestiynau hanfodol ar y we a'u copïo'n hawdd. Mae'n rhaid bod ganddynt ystyr a mewnwelediad personol a adeiledir gan y myfyriwr.
 • Mae arweiniad yn helpu myfyrwyr i ateb y cwestiynau hanfodol. Mae’r cwestiynau hyn yn is-gategorïau o’r prif bwnc a gallant gyrraedd lefelau is o Dacsonomeg Bloom.

Syniadau ar gyfer cwestiynau tywysol

Gallwch ddatblygu cwestiynau arweiniol a’u defnyddio mewn sawl ffordd:

 • Gall myfyrwyr weithio mewn grwpiau bach i ddatblygu eu cwestiynau arweiniol eu hunain i’w helpu u ateb y cwestiwn allweddol.
 • Gallwch ddechrau gyda’r cwestiynau arweiniol gan arwain at y cwestiwn allweddol trwy gydol y drafodaeth.
 • Gallwch eu cynnwys gyda’r post cychwynnol i helpu myfyrwyr i gychwyn arni.
 • Gallwch roi cwestiynau tywysol i mewn pan fydd saib yn y drafodaeth.

Enghraifft: Cwestiwn Hanfodol

Sut fyddech chi'n dylunio'r hyfforddwr ar-lein perffaith?

Enghraifft: Cwestiynau Tywysol

 • Pa dybiaethau sydd gennych ynglŷn ag effeithlonrwydd dysgu?
 • Sut fyddech chi'n asesu perfformiad hyfforddwr?
 • Nodwch restro nodweddion sy'n disgrifio'r cymhwyster perffeithrwydd. Meddyliwch am eich profiadau eich hun fel myfyriwr.
 • Rhestrwch rinweddau y byddech yn eu hosgoi ar gyfer yr hyfforddwr perffaith.