Neges wall

  • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Mae gwaith grŵp yn gwella sgiliau meddwl yn feirniadol, datrys problemau, a'r gallu i addasu a chyfathrebu.

Gallwch greu grwpiau o fyfyrwyr yn eich cyrsiau er mwyn iddynt allu rhyngweithio gyda’i gilydd a dangos eu gwybodaeth.


Sut mae gwaith grŵp o fudd i fyfyrwyr

Mae ymchwil wedi dangos y gall myfyrwyr gael budd o weithio mewn grŵp mewn sawl ffordd:

  • Mae myfyrwyr yn cadw gwybodaeth yn hwy nag yn achos dulliau addysgu eraill.
  • Mae persbectifau gan aelodau grŵp yn cynnig cyfle arall i ddysgu deunydd newydd.
  • Mae gan fyfyrwyr deimlad cadarnhaol am ddeunydd y cwrs.
  • Mae gan fyfyrwyr sy'n sefydlu perthnasau da â'u cyd-fyfyrwyr brofiad dysgu mwy cadarnhaol.
  • Mae gwaith grŵp llwyddiannus yn arwain at fyfyrwyr yn teimlo'n well amdanynt eu hunain.
  • Mae myfyrwyr yn cynyddu eu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu.
  • Mae myfyrwyr yn cynyddu eu sgiliau meddwl yn feirniadol.

Ffynhonnell: "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Gwe. 3 Ion. 2020.


Archwilio'r cyfan