Gweld adroddiad Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi Analytics ar gyfer Learn, gallwch nawr weld gweithgarwch eich cwrs o'i gymharu ag eraill ar y cwrs. Dewiswch Offer a Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Bydd Analytics for Learn yn agor tab newydd sy'n cynnwys manylion am eich mynediad at y cwrs, eich cyflwyniadau, eich rhyngweithiadau a'r amser a dreulioch yn Blackboard Learn, o'i gymharu â'ch cyd-fyfyrwyr.