This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Gallwch ganfod a chysylltu ag unrhyw un sydd wedi creu proffil trwy gwrs rydych wedi cofrestru arno.

I gael mynediad at dudalen Pobl, ewch i'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen. Bydd dewislen Fy Blackboard yn agor. Dewiswch eicon Pobl.

Os gofynnir i chi, bydd rhaid i chi dderbyn y telerau defnydd a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu defnyddio'r offeryn hwn am y tro cyntaf.


Tudalen Pobl

  1. Ehangwch y rhestr o gyrsiau er mwyn gweld y defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar eich cyrsiau neu fudiadau.
  2. Edrychwch ar eich holl gyd-fyfyrwyr cyfredol sydd wedi dewis defnyddio proffiliau. Defnyddiwch y dolenni yn y panel ar y chwith i weld grwpiau penodol o ddefnyddwyr.
  3. Pwyntiwch at broffil i ddangos y cerdyn proffil.
  4. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw cyntaf neu gyfenw i chwilio am ddefnyddwyr penodol mewn sefydliadau eraill neu o fewn eich rhwydweithiau academaidd.