Blackboard מתחייבת לספק את חוויות המוצר שעומדות בתקני הנגישות הגלובליים. כחלק ממחויבות זו, Blackboard מבצעת בדיקת נגישות קבועה.

בדיקות הנגישות של Blackboard משתמשות ב-WCAG 2.1 AA (קווים מנחים לנגישות של תוכן אינטרנט). זהו תקן נגישות בינלאומי. רוב החקיקה החדשה והדרישות המשפטיות ברחבי העולם מתאימות לתקן זה. בנוסף, Blackboard מבצעת סקירות על עיצובי תכונות מוצעים, סקירות קוד וסקירות הבטחת איכות.

הבדיקות הן של הדברים הללו.

  • מה חדש
  • תחומי בעיות מוכרים מבדיקות קודמות
  • זרימות עבודה נפוצות

צד שלישי מבצע ביקורות קבועות של התוכנה שלנו. מומחים מבצעים סקירת קוד, בודקים ניגודיות צבעים ובודקים אינטראקציה של מקלדת. התוצאות של ביקורות אלה מותאמות לאחר מכן לתוצאות מבדיקת המשתמש. אנשים בעלי מוגבלויות מבצעים בדיקות של מקרה שימוש בזרימות עבודה נפוצות.

הצהרות תמיכה ב-VPAT ו-WCAG של מוצר

מוצרים מסוימים אינם כוללים תוכן עזרה בכל השפות. היעזר בקישורים למוצר כדי לגשת לתוכן עזרה באנגלית אם אינו זמין בשפה שבחרת.


Blackboard Ally


Blackboard Collaborate עם חוויית Ultra


Blackboard Collaborate עם חוויית Original


Blackboard Learn


אפליקציות Blackboard


אפליקציית Blackboard Mobile Communications


Web Community Manager

לשעבר SchoolWires