Vi i Blackboard er svært opptatt av å levere produktopplevelser som overholder de høyeste globale standardene for tilgjengelighet. Vi mener at et modent digitalt tilgjengelighetsprogram må etablere en bærekraftig organisasjonskultur når det gjelder tilgjengelighet.


Tilgjengelighetstesting

Blackboard jobber for å levere produktopplevelser som oppfyller tilgjengelighetsstandarder over hele verden. Som en del av dette arbeidet utfører Blackboard regelmessig tilgjengelighetstesting.

Blackboards tilgjengelighetstester bruker WCAG 2.0 AA (retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold). Dette er en internasjonal standard for tilgjengelighet. Mesteparten av de nye lovmessige og juridiske kravene verden over er i tråd med denne standarden. I tillegg vurderer Blackboard foreslått fremtidig design, kode og kvalitetssikring.

Tester gjøres på disse tingene.

  • Nyheter
  • Kjente problemområder fra tidligere tester
  • Vanlige arbeidsflyter

En tredjepart kontrollerer jevnlig programvaren vår. Eksperter gjennomgår koden, sjekker fargekontrasten og tester tastaturinteraksjonen. Resultatet fra disse kontrollene innrettes deretter med resultatene fra brukertestene. Personer med nedsatt funksjonsevne tester bruk med vanlige arbeidsflyter.

Se de nyeste tilgjengelighetsrevisjons-og funksjonstestene som er utført