Feilmelding

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

I Blackboard Instructor-appen kan du opprette og se oppslag for individuelle emner. Kunngjøringer støttes både for Ultra- og Original-emner.

Se kunngjøringer

Åpne et emne og trykk på Kunngjøring i emneoversikten for å se Planlagt, Gjeldende, og Tidligere kunngjøringer for emnet du viser. I Ultra-emner ser du også Foreløpige kunngjøringer. Hvis en kategori ikke inneholder noen kunngjøringer, vises den ikke. Trykk på hver kunngjøring for å se innholdet i den.

I appen kan du opprette kunngjøringer med rik tekst og bare medier for Ultra-emner. For Original-emner kan du opprette kunngjøringer for ren tekst. I nettvisningen for emnet ditt, kan du opprette kunngjøringere med rik tekst og medier for begge emnevisninger. 

Hvor ser studenter kunngjøringer?

Du kan opprette kunngjøringer i nettleservisningen av emnet ditt eller i Blackboard Instructor mobile-appen. Studentene ser de aktuelle kunngjøringene i nettleservisningen av Blackboard Learn og i Blackboard-appen for studenter:

 • Nettleservisning av Blackboard Learn
  • I de ulike emnene i Kunngjøring-området
  • Inne i individuelle emner i popup-vinduet for Ultra-emner
  • Min institusjon-fanen for Original-opplevelsen
  • Aktivitetsstrøm for Ultra-opplevelsen
 • Blackboard-appen
  • I enkeltemner
  • Aktivitetsstrøm

Original-emner

Du kan opprette og planlegge kunngjøringer i tillegg til å slette dem. For eksisterende kunngjøringer kan du redigere emnet og innstillingene, men ikke meldingsinnholdet.

I tillegg til emnekunngjøringer vises også institusjonsvarsler i Kunngjøringer hvis systemadministratoren har valgt alternativet for å publisere i emner.

Opprett ny kunngjøring

 1. Velg Kunngjøringer i emneoversikten.
 2. Trykk Opprett.
 3. Skriv inn et emne.
 4. Trykk Legg til kunngjøringsinnhold og skriv inn en melding i ren tekst. Når du er ferdig, trykker du på tilbake-pilen.
 5. Du kan også velge alternativer for publisering. Alternativt kan du velge en Vis på- eller Skjul på-dato. Hvis du ikke velger en dato, blir kunngjøringen synlig for studentene umiddelbart. Du kan også velge alternativet for å sende en e-postkopi til studenter. Du kan ikke sende en e-postkopi for en kunngjøring som skal vises i fremtiden.

  Mer om e-postkopieringer av kunngjøringer i Blackboard Learn

 6. Velg Forhåndsvisning for å se kunngjøringen. Avbryt for å slette kunngjøringen.
 7. Velg Publiser for å publisere kunngjøringen til emnemedlemmene umiddelbart eller etter datoen du valgte.
  • De opprinnelige emnekunngjøringene har ikke noe alternativ for å lagre utkast. Hvis du ikke er klar til å publisere, trykker du på tilbake-pilen og går tilbake til Ny kunngjøring-skjermen. I dette skjermbildet kan du redigere mer eller trykke på Avbryt for å slette kunngjøringen.

Rediger kunngjøring

I Original-emner kan du redigere kunngjøringsemnet samt alternativene Vis den, Skjul den, og Send e-postkopi. Du kan ikke redigere innholdet i kunngjøringen.

 1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Rediger.
 3. Gjør endringer i emne- eller publiseringsalternativene.
 4. Velg Forhåndsvisning for å se endringene i kunngjøringen. Avbryt for å slette endringene i kunngjøringen.
 5. Tapp Lagring for å publisere den redigerte kunngjøringen. Hvis du ikke vil lagre, kan du bruke tilbake-pilen for å gå tilbake til Rediger kunngjøring-skjermbildet.

Slett kunngjøring

Når du sletter en kunngjøring i appen, slettes den også i nettleservisningen av emnet.

 1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Slett.
 3. Velg Slett i bekreftelse-vinduet.

Ultra-emner

Du kan opprette, redigere og slette kunngjøringer. Du kan planlegge kunngjøringer for å vise dem senere. 

Opprett ny kunngjøring

 1. Velg Kunngjøringer i emneoversikten.
 2. Trykk Opprett.
 3. Skriv inn et emne.
 4. Trykk Legg til kunngjøringsinnhold og bruk redigeringsverktøyet til å skrive inn en melding, formatere tekst og legge til medier. Når du er ferdig, trykker du på tilbake-pilen.
 5. Alternativt kan du velge en Vis på eller Skjul på-dato. Hvis du ikke velger en dato, blir kunngjøringen synlig for studentene umiddelbart.
 6. Merker Eksempel for å se kunngjøringen. Avbryt for å slette kunngjøringen.
 7. Velg Publiser for å publisere kunngjøringen til emnemedlemmene umiddelbart eller etter datoen du valgte. Merker Lagre utkast for å lagre kunngjøringen, men ikke publisere den. Du kan gå tilbake til utkastet senere for å publisere eller planlegge den.

Rediger kunngjøring

  I Ultra-emner kan du redigere emne, tekst og alternativene Vis den og Skjul den.

  1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
  2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Rediger.
  3. Gjør endringer i emne-, innholds-eller publiseringsalternativene.
  4. Velg Forhåndsvisning for å se endringene i kunngjøringen. Avbryt for å slette endringene i kunngjøringen.
  5. Tapp Lagring for å publisere den redigerte kunngjøringen.

  Slett kunngjøring

  Når du sletter en kunngjøring i appen, slettes den også i nettleservisningen av emnet.

  1. Kunngjøring-skjermen trykker du på enkeltkunngjøringer.
  2. Trykk på de tre prikkene øverst på skjermen, og velg Slett.
  3. Velg Slett i bekreftelse-vinduet.

  Erklæringer om fremtidig utvikling

  *Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.