Når du har logget på, ser du alle emnene du for øyeblikket er tilknyttet som underviser, undervisningsassistent, emnebygger eller en annen egendefinert rolle. Du kan også se hvilke emner som er skjult for studentene. Trykk på et emnekort for å åpne det aktuelle emnet.

Du kan se hvilke organisasjoner du er tilknyttet som leder, ved å trykke på hovedmenyikonet og velge Organisasjoner. Organisasjoner fungerer på samme måte som emner og inneholder verktøy medlemmene kan bruke til å kommunisere. Du har tilgang til innhold og kan opprette kunngjøringer og moderere diskusjoner for alle organisasjoner du er tilknyttet som leder.

Emner- og Organisasjoner-listene fungerer på samme måte.

Emneliste for Ultra-opplevelsen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om emnelisten.

Trykk på et emnets stjerne for å gjøre det til favoritt, og flytt det til toppen av emnelisten. Du kan ha favorittemner i appen eller en nettleser, og de vises som favoritter begge steder.

Emner som er angitt til Privat av en underviser vises i listen. Du har tilgang til disse emnene i Blackboard Instructor-appen. Du kan åpne Ultra-emner eller gjør dem private i nettleservisningen av Learn.

Studenter kan se private emnekort i Blackboard-appen, men har ikke tilgang til dem før en underviser åpner emnet for studentene.

Fullførte eller kommende emner og organisasjoner

Hvis du har fullførte eller kommende emner og organisasjoner, trykker du på Gjeldende for å endre visningen. Emner og organisasjoner vises i de gjeldende, ferdige eller kommende listene basert på varigheten eller statusen som er angitt av læreren eller administratoren. Emner som er angitt til Privat av en underviser vises i listen. Du har tilgang til disse emnene i Blackboard Instructor-appen.

Studenter kan se private emnekort i Blackboard-appen, men har ikke tilgang til dem før en underviser åpner emnet for studentene.

Emne liste for original-opplevelsen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om emnelisten.

Du kan rydde opp i Gjeldende-visningen av emne- eller organisasjonslisten. For eksempel kan du skjule emner du ikke trenger tilgang til lenger.

  1. Trykk på kortet i slutten av listen som viser antallet skjulte emner eller organisasjoner.
  2. Trykk på emner eller organisasjoner for å skjule eller vise dem.

Endringene du gjør, gjelder bare for hvordan du ser listen.

Du kan når som helst gjøre om endringene. Hvis du vil vise skjulte emner eller organisasjoner i listen igjen, kan du trykke på det siste kortet i listen. Trykk på grå emner eller organisasjoner for å vise dem, og velg Lagre.

For emner som er nevnt som Skjult for studenter, se innstillingen for emnetilgjengelighet. Disse emnene vises ikke i studentappen, men du kan åpne dem i Blackboard Instructor-appen.

Tidligere eller kommende emner og organisasjoner

Hvis du har tidligere eller kommende emner og organisasjoner, kan du sveipe mot venstre eller høyre for å se dem. Emner og organisasjoner plasseres i gjeldende-, tidligere- eller kommende-listene avhengig av varigheten som er angitt i innstillingene for de aktuelle emnene eller organisasjonene.

For emner som er nevnt som Skjult for studenter, se innstillingen for emnetilgjengelighet. Disse emnene vises ikke i studentappen, men du kan åpne dem i Blackboard Instructor-appen.