Ser dette ukjent ut?Gå til dagbøker i Blackboard-appen

En dagbok gir deg et personlig område hvor du kan kommunisere privat med studentene dine.

Du kan bruke dagbøker som medium for å kommunisere meninger, ideer og bekymringer knyttet til emnene. Du kan også diskutere og analysere emnerelaterte materiale ved å bruke dagbøker.

Du kan også vurdere studentens dagbokbidrag eller bare bruke dem til kommunikasjon.

Dagbok på Blackboard Instructor-appen er bare tilgjengelig for Ultra-emnevisning.

Få tilgang til dagbøker

Du kan opprette dagbøker på nettet og se dem i Blackboard instructor-appen.

  • Klikk på emneinnhold i menyen i ultra-emnevisningen
  • Klikk på dagboktittelen din

Legge til kommentar/tilbakemelding

Du kan legge til meninger, kommentarer, tilbakemeldinger og refleksjoner som innlegg i dagbøker. Du kan også vurdere studentene dine ved hjelp av Dagbøker.

  • Klikk på emneinnhold i menyen under ultra-emnevisningen
  • Klikk på Dagbøker-tittelen
  • Klikk på Skriv inn et innlegg

Du blir varslet hver gang studentene legger inn innlegg i dagboken din. Du kan også åpne dagboken ved å klikke på varslingen.

Fjerning/redigering av innlegg

Når du har lagt til innleggene dine, kan du også redigere og slette dem ved behov.

  • Rediger innlegget ditt ved å klikke på «blyant»-ikonet nederst til høyre i innlegget ditt.
  • Du kan også slette innlegget ved å klikke på «søppelkurv»-ikonet.

Tilgang til vurderingsdetaljer

Du kan starte en vurdert dagbok med studentene dine. Når du har lagt til innlegget ditt i dagboken, kan du vurdere studentens arbeid. Du kan se vurderingsdetaljene på dagbokskjermen. På denne skjermen finner du også statusen for innlegg innsendt av studentene dine.