Feilmelding

  • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Du kan bruker prøver og spørreundersøkelser til å måle kunnskapen og fremgangen til studenter samt samle inn informasjon fra dem.

Du tildeler poeng for prøvespørsmål for vurdering, men spørsmålene i spørreundersøkelser gis ikke poeng.

Resultater fra spørreundersøkelser er anonyme, men du kan se om en student har fullført en spørreundersøkelse og se samlede resultater for hvert spørsmål i spørreundersøkelsen. Nå kan du bare opprette spørreundersøkelser i Original-emnevisningen.


Ultra vs. Original-emnevisning i vurderingsbegreper

Vi har gjort noen endringer til navn på oppgavefunksjoner basert på brukerundersøkelser og nåværende industristandarder. Ultra-emnevisningen inneholder nye begreper som innretter med gjeldende standarder.

Denne tabellen inneholder navnene på funksjoner for vurderingsspørsmål i de to emne visningene.

Ultra vs. Original-begreper i vurderinger
Ultra-emnevisning Original-emnevisningen
Spørsmålsbank Tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank og spørsmålsett
Spørsmålsbank Spørsmålsbank
Spørsmålsanalyse Elementanalyse
Tilgangskode Passord