Du kan tillate at studenter sender inn mer enn ett forsøk for en oppgave.

Flere forsøk kan hjelpe studentene med å holde seg på sporet, heve kvaliteten på oppgavene og til slutt forbedre elevenes suksess og oppfølging. Studenter kan sende inn utkast og få studiepoeng for forbedringer. Informer studentene om hvilke oppgaver som tillatet flere forsøk, og hvilke forventninger og vurderingsretningslinjer som gjelder for hvert forsøk.

Eksempel: Forskningsrapportoppgaver

I en oppgave med fire forsøk kan studenter sende inn filvedlegg for disse elementene:

  1. Oversikt
  2. Bibliografi
  3. Utkast
  4. Endelig rapport

Du kan gi tilbakemelding på alle trinnene. Du kan gi vurderinger til alle forsøk som sendes inn, men bare bruke vurderingen av den endelige rapporten som vurdering for oppgaven.

Hvis du heller vil gi fire vurderinger – én for hver del av prosessen for forskningsrapporten – kan du lage separate oppgaver for hver av dem. Deretter setter du opp en beregnet kolonne i vurderingssenteret. Legg til poengene for hver oppgave for å få en endelig poengsum for forskningsrapporten.

Du kan også tillate at grupper kan sende inn oppgavene sine mer enn én gang, og motta tilbakemeldinger og vurderinger for hver innsending.


Flere forsøk

I Oppgaveinnstillinger kan du velge om du vil la studentene sende inn mer enn ett forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir sluttvurderingen for oppgaven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes:

  • Gjennomsnitt av alle forsøk
  • Første forsøk med vurdering
  • Forsøket med høyeste vurdering
  • Siste forsøk med vurdering
  • Forsøket med laveste vurdering
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Du kan ikke tillate flere forsøk for gruppeoppgaver eller for innleveringer som ikke samles inn via nettet.

Vurderingsforsøk-innstillingen avgjør hvordan den automatiske beregningen av sluttvurderingen gjøres, men du kan overstyre den. Leveringsfristen du angir for oppgaven, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk.

Mer om vurdering av oppgaver med flere forsøk