Kopier innhold fra andre emner

Du kan kopiere alt innholdet eller velge enkeltelementer fra andre Ultra-emner du underviser i. På Emneinnhold-siden kan du velge plussikonet for å åpne menyen. Velg Kopier innhold. Du kan også åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Kopier innhold. Kopier innhold-panelet åpnes.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Kopier innhold-panelet ser du alle emner du kan kopiere, dvs. de andre emnene du underviser i. Velg et emne fra listen for å kopiere alt emneinnholdet til emnet du er i. Eventuelt kan du velge tittelen på et emne og merke av i boksene for elementene du vil kopiere. Når du er ferdig med å velge, kan du velge Kopier det valgte innholdet for å starte kopieringsprosessen. Det kopierte innholdet legges til på slutten av innholdslisten.

Når du kopierer alt innholdet i et emne, bevares synlighetsinnstillingene når det legges til i det nye emnet. Hvis du for eksempel kopierer innhold som er skjult i det opprinnelige emnet, er det fortsatt skjult i emnet du kopierer det til. Hvis du kopierer enkeltelementer til emnet, angis synligheten for innholdet som Skjult for studenter. Studentspesifikk data er ikke kopiert.

Deltakelsesdata inkluderes ikke når du kopierer et emne til et nytt eller eksisterende emne. Deltakelse-alternativet fjernes fra kopieringsalternativene. Deltakelsesdata inkluderes i en nøyaktig emnekopi.

Mer om kopiering av deltakelse og emne

Se gjennom alle kopierte elementer for å sikre at innholdet du vil vise, er synlig.

Finner du ikke emnet du er ute etter? Emner fra andre lærere vises ikke i listen. Da må i så fall den aktuelle underviseren eksportere innholdet og sende det til deg før du kan importere det i emnet ditt.

Mer om kopiering mellom emner