Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Hva betyr redigering av flere elementer samtidig?

Innholdsstyring er en tidskrevende del av emneoppretting og vedlikehold. Undervisere bruker verdifull tid på å forsiktig organisere innhold og vurderinger og å legge det ut til studenter for å få tilgang på enkelte tidspunkter.

I Ultra-emnevisningen kan du bruke «Rediger flere» til å oppdatere vanlige innstillinger for alt innhold, for eksempel synlighet og leveringsfrister. Du kan også bruke verktøyet til å slette grupper med utvalgt emneinnhold. Med Rediger flere samtidig kan du kontrollere innholdsinnstillingene på ett og samme sted.

Emneinnhold -siden, kan du åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Rediger flere.

I Rediger flere-vinduet, vises alt innholdet ditt på samme måte som på Emneinnhold-siden. Sorter listen etter elementtittel, kategori eller synlighet.


Rediger synlighet for innhold

 1. Kryss av avkryssingsruten ved siden av elementene du vil oppdatere i Rediger flere-siden. Du kan velge individuelle innholdselementer, eller du kan redigere synlighet for mapper.
 2. Nede i vinduet ved siden av Rediger utvalg, åpne Alternativer-menyen og velg Rediger synlighet.
 3. Velg om du vil vise eller skjule innholdet for studentene, og velg Lagre synlighet.
 4. Det vises en melding om at innholdet er oppdatert. Velg Se detaljer for å bekrefte synlighetsinnstillingene for innholdet.

På dette tidspunktet, kan du ikke bruke regler for betinget utgivelse med Rediger flere.

Innholdsmapper

Mapper er en nyttig løsning for å organisere og publisere relatert innhold i emnet ditt. Når du bruker mapper sammen med Rediger flere kan det bli lettere å administrere innhold.

Du kan oppdatere synligheten for mapper med Rediger flere, på samme måte som for innholdselementer du oppdaterer enkeltvis. Sørg for at du gjør endringer i innholdet du ser på. Du kan ikke velge og redigere innhold fra flere mapper.

 1. Velg en mappe i Rediger flere-siden for å åpne den.
 2. Velg innhold i mappen og så Rediger utvalget > Rediger synlighet.
 3. Velg om du vil vise eller skjule innholdet for studentene, og velg Lagre synlighet.
 4. Det vises en melding om at innholdet er oppdatert. Velg Se detaljer for å bekrefte synlighetsinnstillingene for innholdet.

Hvis du skjuler mapper for studenter, skjules også alt innholdet i dem. Du kan kontrollere synligheten for enkeltelementer i mapper selv om du har gjort mappene synlige. Du kan vise eller skjule så mange elementer du vil i hver mappe.

Synlighetsinnstillingene for innhold bevares hvis du endrer synligheten for de relaterte mappene. Eksempel: Du har en mappe med fem synlige dokumenter og en skjult prøve. Når mappen er skjult, ser ikke studentene noe av innholdet i den. Når du setter mappen til Synlig for studenter, blir de fem dokumentene synlige, men prøven er fortsatt skjult.


Endre leveringsfrister

Du kan bruke Rediger flere til å oppdatere leveringsfrister for innhold når du kopierer eller importerer innhold eller bruker innhold på nytt. Hvis du har undervist i emner i tidligere semestre eller kalenderår, kan du bruke Rediger flere til å velge flere innholdselementer og justere leveringsfristene med færre trinn.

 1. Kryss av avkryssingsruten ved siden av elementene du vil oppdatere i Rediger flere-siden. Du kan velge innholdselementer enkeltvis eller mapper.
 2. På bunnen av vinduet ved siden av Rediger utvalg, velg Rediger datoer i Alternativer-menyen.
 3. Du kan oppdatere leveringsfristene basert på emnets startdato eller basert på et gitt antall dager.
  • Endre datoene basert på emnestart: Velg en nåværende startdato og en ny startdato. Verktøyet beregner automatisk hvor mange dager det er mellom de to datoene, og justerer alle leveringsfrister tilsvarende. Når du har valgt to datoer, vises det en melding som bekrefter hvor mange dager det er mellom dem.
   Eksempel: Emneinnholdet mitt er gjenbrukt fra forrige semester, da startdatoen for emnet var 19. august, 2019. Startdato for det nye emnet mitt er 6. januar, 2020. Alle leveringsfrister flyttes 140 dager fremover.
  • Endre datoene med et visst antall dager: Skriv inn et tall i feltene for å flytte datoene fremover eller flytte datoene bakover. Alle leveringsfrister for det valgte innholdet flyttes enten fremover eller bakover basert på feltet og tallet du valgte.
   Eksempel: Mitt emne er satt opp men en snøstorm på starten av semesteret dytter den akademiske kalenderen noen dager fremover. Alle leveringsfrister flyttes 4 dager fremover.
 4. Det vises en melding om at innholdet er oppdatert. Velg Se detaljer for å bekrefte hvilket innhold som er oppdatert.

Innhold uten leveringsfrister som er med i utvalget, blir ikke berørt.


Slett flere emneelementer

Du kan bruke Rediger flere til å slette flere innholdselementer samtidig.

 1. Kryss av avkryssingsruten ved siden av elementene du vil oppdatere i Rediger flere-siden. Du kan velge innholdselementer enkeltvis eller mapper.
 2. På bunnen av vinduet ved siden av Rediger utvalg, velg Slett elementer i Alternativer-menyen.
 3. Hvis du er sikker på at du vil slette det valgte innholdet permanent, kan du velge Slett. Eller velg Kanseller for å la innholdet være intakt.

Redigering av innhold på tvers av mapper

Rediger flere kan bare brukes til å redigere innhold i mappen du er i på det aktuelle tidspunktet. Du kan ikke velge innhold fra to forskjellige mapper og oppdatere synligheten for det, endre datoer for det eller slette det samtidig.

Ta et valg på den nåværende skjermen og fullfør oppgaven før du forlater. Du kan velge både elementer og mapper, men du kan bare redigere dem samtidig hvis de vises på samme skjerm.

Etter hvert som du går inn i eller ut av mapper, blir de forrige valgene fjernet.


Innhold og verktøy som er støttet i Rediger flere

Disse elementene som vises på Emneinnhold-siden, støttes av Rediger flere-funksjonen:

 • Dokumenter, filer og lenker
 • Mapper og læringsmoduler
 • SCORM-pakker
 • Undervisningsverktøy med LTI-tilkobling
 • Vurderinger, som prøver og oppgaver
 • Diskusjoner og dagbøker

Du kan ikke bruke Rediger flere-funksjonen til å flytte på leveringsfrister eller synlighetsdatoer for kolonner for manuell vurdering.

Du kan ikke bruke Rediger flere-funksjonen til å flytte på start- og sluttdatoer for Blackboard Collaborate-økter. Du kan bruke Rediger flere-funksjonen til å endre synlighetsdatoene for øktlenker som vises på Emneinnhold-siden. Du må endre start- og sluttdatoene for Blackboard Collaborate-økter i Collaborate Scheduler.