Meldinger-siden

Gå til Meldinger-siden i navigasjonsfeltet. Alle dine emnemeldinger og svar vises. Du kan enkelt skanne hele listen og åpne en melding for å lese alle svarene.

De uleste meldingene dine vises først i listen. Hver melding viser profilbildet av oppretteren. Under oppretterens navn kan du se hvor mange deltakere som er inkludert, eller om meldingen er for hele klassen.

  1. Enkelt vise nyheter. Det vises et antall meldinger over listen. Nye svar vises i fet skrift.
  2. Send en melding. Velg Ny melding-ikonet for å sende en melding. Du kan sende den til én person, flere personer eller hele klassen.

    Hvis du har mange meldinger, velg et antall meldinger du vil se for hver side for å smale ned fokuset ditt.

  3. Slett meldinger. Bruk Fjerne -ikonet for å slette en melding. Du får eventuelle nye svar som kommer. Du kan ikke redigere eller slette enkeltsvar i meldinger.
  4. Naviger til andre meldinger. Meldinger åpnet i et panel med alle svarene. Bruk Se tidligere meldinger- og Neste melding-ikonene øverst for å se forrige eller neste melding i listen.

Når du oppretter eller svarer på en melding, kan du velge Legg til deltakere-ikonet for å legge til flere personer, såfremt meldingen ikke allerede er sendt til hele klassen. De opprinnelige mottakerne ser en merknad i den neste meldingen om at du har lagt til nye personer eller hele klassen. De nye deltakerne ser meldingen fra tidspunktet de ble lagt til.


Send en melding

Når du velger Ny melding-ikonet på Meldinger-siden, åpnes Ny melding-panelet.

Begynn å skrive for å legge til mottakere. Når du skriver vil samsvarende mottakernavn vises i en meny for å gjøre utvalg enklere. Du kan legge til så mange navn du vil, eller sende meldingen til hele klassen.

Begynn med den viktigste informasjonen. Meldinger har ikke titler. Mottakerne bruker derfor den første delen av meldingene til å avgjøre hva de vil lese. Bruk alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Send e-postkopier. Du kan sende e-postkopier av emnemeldinger. Studenter kan se, lese, og handle etter viktige kunngjøringer og emnemeldinger når de mottar en kopi i deres innboks. E-postkopier blir bare levert til mottakere som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Når du velger dette alternativet, får alle mottakerne av meldingen en e-postkopi.

Mottakerne kan se meldingen i e-postboksen sin, men kan ikke sende svar via e-post.

Tillat eller ikke tillat svar. Du kan velge at du ikke vil tillate svar for meldinger du oppretter. Hvis du sender en melding til hele klassen, er standardinnstillingen at ingen kan svare.

Institusjonen din kan velge å ikke la studentene svare på eller opprette meldinger i emnene sine. Du kan ikke slå denne innstillingen av og på i de ulike emnene dine. Når denne innstillingen er slått på, kan studentene bare lese meldinger som er sendt i andre roller, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter. Studentene kan heller ikke videresende meldingene de mottar.

Når emnemeldinger er skrivebeskyttet for studenter, blir du varslet når du oppretter en melding. Tillat svar på denne meldingen-avmerkingsruten gjelder for rollene i emnet som kan svare på og opprette meldinger, for eksempel andre undervisere og undervisningsassistenter.


Kommuniser fra vurderingsboken

Fra studentlisten kan du sende en melding til alle i emnet ditt.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Velg menyen med tre prikker til høyre for en studentrad. Velg Send melding til student-alternativet. Meldingspanelet åpnes på høyre side av skjermen.

Meldinger du sender fra studentlistevisningen vises også på Meldinger-siden.