Disse hjelpeemnene dokumenterer Blackboard Collaborate-startprogrammet som er tilgjengelig i versjon 4.4 og nyereav Blackboard Collaborate Building Block.

Blackboard Collaborate-startprogrammet er et verktøy for Windows og Mac som gir deg en praktisk og pålitelig metode for å starte nettbaserte konferanseøkter og -opptak med Blackboard Collaborate. Når du velger Bli med i rommetRomdetaljer-siden eller en innspillingslenke i Opptak-tabellen, sjekker Blackboard Collaborate om du har installert startprogrammet. Hvis du ikke har det, ber Blackboard Collaborate deg om å laste det ned.

Når startprogrammet er installert, kan du aktivere nedlasting av .collab-filer ved å velge en økt eller opptakslenke. Startprogrammet bruker denne filen til å starte Blackboard Collaborate ved hjelp av Java. Siden startprogrammet inneholder nødvendig Java, trenger du ikke å installere og vedlikeholde systemversjonen av Java.