Wanneer je Cursussen weergeeft vanuit het navigatiedeelvenster, zie je alle cursussen waarbij je als student bent ingeschreven.

Als je organisaties wilt weergeven waarvan je deelnemer bent, klik je op het pictogram voor het hoofdmenu en selecteer je Organisaties. Organisaties gedragen zich als cursussen en bevatten tools waarmee leden kunnen communiceren. Voor elke organisatie waarvan je een deelnemer bent, kun je inhoud en mededelingen bekijken en deelnemen aan discussies.

De lijsten Cursussen en Organisaties functioneren op dezelfde manier.

Cursuslijst originele ervaring

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over de cursuslijst.

Je kunt de lijst Huidige in Cursussen of Organisaties overzichtelijk houden. Zo kun je een cursus verbergen die je niet meer hoeft te openen.

  1. Tik op de kaart aan het einde van de lijst met het aantal verborgen cursussen of organisaties.
  2. Tik op een cursus of organisatie om deze te verbergen of weer te geven.

De wijzigingen gelden alleen voor jouw weergave van de lijst.

Je kunt deze wijzigingen op ieder moment ongedaan maken. Als je een verborgen cursus of organisatie weer wilt weergeven in de lijst, tik je op de laatste kaart in de lijst. Tik op een grijze verborgen cursus of organisatie om deze weer te geven en tik op Opslaan.

Niet-beschikbare cursussen worden niet weergegeven in de Blackboard-app of de webbrowserweergave van Blackboard Learn voor studenten.

Eerdere of toekomstige cursussen en organisaties

Als er afgeronde of toekomstige cursussen in organisaties zijn, kun je deze weergeven door naar links of rechts te vegen. Cursussen en organisaties worden opgenomen in de lijsten met huidige, vorige en toekomstige cursussen en organisaties op basis van de duur die wordt vermeld in de instellingen van de cursus of organisatie.

Cursuslijst Ultra-ervaring

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Oorspronkelijk voor informatie over de cursuslijst.

Tik op de ster van een cursus om deze aan de favorieten toe te voegen en verplaats de cursus naar de bovenkant van de cursuslijst. Je kunt cursussen toevoegen aan favorieten in de app of in een webbrowser. Vervolgens worden ze op beide locaties weergegeven als favorieten.

Cursussen die door je cursusleider zijn ingesteld op Privé worden wel weergegeven in de lijst, maar zijn pas toegankelijk nadat de cursusleider ze heeft geopend.

Voltooide of toekomstige cursussen en organisaties

Als je voltooide of toekomstige cursussen en organisaties ziet, tik je op Huidige om de weergave te wijzigen. Cursussen en organisaties worden weergegeven in de huidige, voltooide of toekomstige lijsten op basis van de duur of status die is ingesteld door de cursusleider of beheerder.