Foutmelding

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Releaseopmerkingen bekijken voor de functie Studentenweergave.

Met de functie Studentenweergave kunnen cursusleiders hun cursussen zien en gebruiken op exact dezelfde manier als studenten dat doen. Een cursusleider kan eenvoudig wisselen van en naar een door het systeem beheerde voorbeeldaccount die automatisch als student in de cursus is ingeschreven.


De studentenweergave in actie

Wanneer een cursusleider de studentenweergave selecteert, genereert het systeem een gebruikersaccount met bevoegdheden voor de rol Student die automatisch wordt ingeschreven bij de cursus. De cursusleider gebruikt de studentenaccount alleen in die cursus. Cursusleiders moeten de studentenweergave verlaten om weer hun eigen account te gebruiken in de cursus.

Meer informatie over hoe cursusleiders een voorbeeld kunnen bekijken van een cursus

 • De gebruikersaccount voor de studentenweergave heeft geen invloed op gebruikersbevoegdheden buiten de cursus waarin de account actief is. Als een cursusleider bijvoorbeeld de studentenweergave gebruikt in een cursus, heeft de cursusleider nog steeds vanuit het algemene navigatiemenu toegang tot de pagina's met profielen en berichten.
 • De weergaveaccount is gekoppeld aan de cursusleider en kan in meerdere cursussen worden gebruikt. De gebruikersnaam bestaat uit de gebruikersnaam van de cursusleider met de toevoeging _previewuser. De voornaam van de account komt overeen met de voornaam van de cursusleider. De achternaam bestaat uit de achternaam van de cursusleider met de toevoeging _PreviewUser.
 • De weergaveaccount en de bijbehorende gegevens zijn zichtbaar voor alle gebruikers die zijn ingeschreven bij de cursus, inclusief studenten. Dit betekent dat andere gebruikers contact kunnen hebben met de account. Zo kunnen studenten reageren op discussieberichten die door de cursusleider zijn verstuurd met de weergaveaccount.
 • Cursusleiders selecteren Voorbeeldweergave verlaten om terug te gaan naar de weergave voor cursusleiders. Als ze een cursus verlaten terwijl de studentenweergave actief is, wordt de cursus met deze weergave geopend wanneer ze teruggaan naar de cursus.
 • Als cursusleiders de studentenweergave verlaten, kunnen ze aangeven of ze de bijbehorende gebruiker en alle gegevens willen opslaan. Als ze dat doen, kunnen ze de activiteit van die gebruiker zien op plekken waar studentenactiviteit zichtbaar is, zoals in het Grade Center. De gebruiker is duidelijk te herkennen aan het achtervoegsel _previewuser.

De studentenweergave beheren

De toegang tot de studentenweergave wordt niet geregeld door een cursustool, maar via een gebruikersbevoegdheid. Cursusleiders beschikken standaard over de mogelijkheid om de studentenweergave te bekijken, maar je kunt deze bevoegdheid ook verlenen of beperken voor deze rol en andere rollen in het systeem. Je kunt de toegang tot de studentenweergave beheren via de bevoegdheid Cursus/organisatie > Studentenoverzicht > Overzichtsaccount openen.

Je kunt de beschikbaarheid van de studentenweergave instellen, maar je kunt geen instellingen voor de studentenweergave configureren.

 • Cursusleiders hebben niet de mogelijkheid om de studentenweergave op cursusniveau uit te schakelen.
 • Als je de studentenweergave uitschakelt, kunnen cursusleiders de weergave niet gebruiken in hun cursussen.
 • Als de weergave wordt uitgeschakeld of de voorziening wordt verwijderd terwijl er al weergaveaccounts bestaan in het systeem, blijven deze accounts beschikbaar. Ze kunnen handmatig worden uitgeschreven bij cursussen en/of worden verwijderd uit het systeem.
 • Als u een weergaveaccount verwijdert, worden de bijbehorende gegevens overal verwijderd. Dit geldt niet voor discussieberichten. Deze berichten worden dan als afkomstig van een anonieme gebruiker weergegeven. Gegevens van echte studenten kunnen verloren gaan als ze contact hebben gehad met de weergaveaccount.