Blackboard heeft zich ten doel gesteld om de Ultra-ervaring zo toegankelijk mogelijk te maken.

Blackboard doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle producten en services die wij leveren, bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle gebruikers, ongeacht hun leeftijd, lichamelijke beperkingen of situatie. Gezien onze sterke traditie als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, worden onze producten ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 klasse AA, evenals de Section 508-standaarden in de Verenigde Staten. Er worden regelmatige audits van onze software uitgevoerd door een derde partij, om te waarborgen dat de kwaliteitsverwachtingen worden waargemaakt en behouden.

Alle documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Naleving van toegankelijkheid: Blackboard Learn met de Ultra-ervaring

Op zoek naar informatie over de originele ervaring? Bekijk informatie over de naleving van toegankelijkheid voor de originele ervaring.

Met vragen of problemen kun je terecht bij [email protected].


Schermlezers

Voor de beste ervaring met je schermlezer, gebruik je ChromeTM en Jaws op een Windows®-systeem, en Safari® en VoiceOver op een Mac®.


Toetsenbordnavigatie

In Blackboard Learn met de Ultra-ervaring worden de gebruikelijke toetscombinaties gebruikt om te navigeren tussen menu's, menu's te openen en items te selecteren binnen een menu. De patronen voor toetsenbordnavigatie verschillen tussen browsers zoals Internet Explorer, Firefox, Safari en Chrome. De interacties binnen een bepaalde browser zijn echter hetzelfde en consistent.

Algemene sneltoetscombinaties

Voor veelvoorkomende acties binnen Blackboard Learn zijn algemene sneltoetscombinaties vastgesteld.

  • Tab: Navigeren naar koppelingen, velden en opties op de pagina.
  • Shift + Tab: Terugwaarts navigeren naar koppelingen, velden en opties.
  • Enter: Koppeling of functie selecteren, optie activeren en samengevouwen sectie uitvouwen.
  • Spatiebalk: Opties selecteren of schakelen tussen opties.
  • Pijlen omhoog en omlaag: Vervolgkeuzemenu's openen die een functie Toepassen of Start hebben om een optie te activeren. Door keuzemogelijkheden navigeren met de pijlen omhoog en omlaag.
  • Vervolgkeuzemenu's openen die GEEN functie Toepassen of Start hebben: Ga met Tab naar de vervolgkeuzemenu's en druk op Enter om deze te openen. Gebruik Alt/Option + pijl-omhoog of -omlaag om een optie te selecteren.

Toetsenbordnavigatie instellen op een Mac

Als je een Mac gebruikt met Firefox of Safari en het navigeren met het toetsenbord lastig is, controleer dan de instellingen van het besturingssysteem en de browser en pas deze eventueel aan. Zorg ervoor dat de instellingen goed zijn geconfigureerd voor navigatie met het toetsenbord.

Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie:

Inhoudseditor

De inhoudseditor in Blackboard Learn is gebaseerd op externe technologie van TinyMCE. De editor bevat verschillende besturingselementen voor het opmaken van tekst, maar dit kan ook via toetscombinaties. De inhoudseditor verschijnt in al je cursussen, bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan een discussie.

Druk op Alt + F10 als je met behulp van het toetsenbord naar de werkbalk van de inhoudseditor wilt gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een lijst met opsommingstekens.


Specifieke acties voor Ultra-cursusweergave

Inhoudspagina

Op de pagina Cursusinhoud kun je het toetsenbord gebruiken om een item te verplaatsen naar een andere locatie, om een item te verplaatsen naar een uitgevouwen map en om een map te verplaatsen naar een andere uitgevouwen map. Er zijn maar twee mapniveaus mogelijk.

  1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
  2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
  4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

Specifieke acties voor originele cursusweergave

Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord

Overal waar je de volgorde van items in een lijst kunt wijzigen met de functie Slepen en neerzetten, heb je ook een alternatief met het toetsenbord. Met de toetsenbordfunctie voor het wijzigen van de volgorde van items worden de items op de pagina weergegeven als een lijst. Je gebruikt toetsenbordopdrachten om de volgorde van de items aan te passen.

Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.