Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Wat zijn zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen?

Gebruik het Building Block Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling voor het bevorderen van de objectieve, analytische en didactische vaardigheden van studenten. Studenten kunnen het werk van medestudenten beoordelen via een op criteria gebaseerde evaluatie. De constructieve feedback die studenten geven en ontvangen kan bijdragen aan een beter begrip van de materie.

Het Building Block Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling kan helpen bij het verdelen van de werkbelasting en ervoor zorgen dat studenten feedback ontvangen van verschillende personen. Een ander voordeel is dat studenten analytische ervaring kunnen opdoen door het evalueren van inzendingen op basis van vastgelegde criteria.

Beoordelingen worden zorgvuldig gepland, zodat er voldoende tijd is voor het inzenden van werkstukken en het evalueren hiervan. Hierbij kun je ook rekening houden met de tijd die nodig is om eventuele inhoudsitems te raadplegen die aan een beoordeling zijn gekoppeld.

Je kunt zowel zelfevaluaties als anonieme evaluaties gebruiken. Deze opties kunnen ertoe bijdragen dat toetsen en evaluaties nog eerlijker worden uitgevoerd. De kans bestaat echter ook dat ze van invloed zijn op de integriteit van het beoordelingsproces.

U kunt deze toetsen exporteren, samen met de bijbehorende vragen en criteria, en later weer importeren.


Voorbeeld van vraag en criterium

Vragen bieden zowel de structuur als de inhoud van de beoordeling. Het kunnen zeer eenvoudige vragen zijn ("Hoeveel is 2 plus 2?") of moeilijke vragen ("Beschrijf de hoofdoorzaak van de val van het Romeinse Rijk.").

De criteria van een vraag vormen een manier om de antwoorden op die vraag te evalueren. Het aantal criteria kan variëren van één ("De vraag is beantwoord =4") tot een groot aantal:

 • Zorgt het antwoord ervoor dat de materie in een bredere context van het onderwerp wordt geplaatst?
 • Is het antwoord goed geordend en is de layout overzichtelijk?
 • Is het antwoord zorgvuldig nagelezen? Geen ernstige grammaticale fouten, spelfouten of typografische fouten gevonden?

De tijdlijn van een beoordeling

Maken en implementeren: Voordat deelnemers werk hebben ingeleverd, zelfs na de begindatum voor inzending.

Verzenden: Na de begindatum voor inzending en nadat er werk is ingestuurd en vóór de einddatum voor inzending.

Voltooid: Na de einddatum voor inzending, maar vóór de begindatum voor evaluatie.

Evalueren: Na de begindatum voor evaluatie en vóór de einddatum voor evaluatie.

Resultaten: Na de einddatum voor evaluatie.


Datumbereik voor beoordeling opgeven

Er moeten drie datumbereiken worden ingevoerd om een beoordeling te kunnen maken en implementeren:

 • Weergeven vanaf/tot: Het datumbereik waarbinnen de beoordeling beschikbaar is voor studenten.
 • Inzending vanaf/tot: Het datumbereik waarbinnen studenten antwoorden kunnen inzenden voor een beoordeling.
 • Evaluatie vanaf/tot: Het datumbereik waarbinnen studenten de bijdrage van medestudenten aan de beoordeling of hun eigen bijdrage kunnen evalueren (als zelfevaluatie is toegestaan).

Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen maken

Je kunt zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Selecteer Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling in het menu Beoordelingen.
 2. Typ op de pagina Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling een naam en instructies.
 3. Je kunt eventueel de functie Bestand invoegen in de editor gebruiken om bestanden toe te voegen.
 4. Geef waarden op voor Startdatum inzending en Einddatum inzending.
 5. Geef waarden op voor Begindatum en Einddatum voor de evaluaties door medestudenten.
 6. Als je anonieme evaluatie wilt toestaan, selecteer je Ja voor die optie.
 7. Als je zelfevaluatie wilt toestaan, selecteer je Ja voor die optie.
 8. Selecteer Ja voor Evaluatieresultaten tonen aan inzender als inzenders hun eigen evaluatieresultaten mogen bekijken.
 9. Geef bij Aantal te evalueren inzendingen aan hoeveel toetsen van medestudenten een student wordt geacht te evalueren. Het aantal is exclusief de maker van de beoordeling. Als u alleen zelfevaluaties wilt gebruiken, typt u (0).
 10. Maak de beoordeling beschikbaar en houd eventueel bij hoe vaak de inzending wordt weergegeven.
 11. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Weergavebeperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de beoordeling, alleen wanneer deze wordt weergegeven
 12. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over het bijvoegen van bestanden


Regels voor bewerken van beoordelingen

Een gemaakte beoordeling kan op verschillende manieren worden gewijzigd. Het is echter niet mogelijk om specifieke items in specifieke perioden te bewerken.

Deze regels zijn nodig om problemen te voorkomen zoals het onjuist instellen van de datums, met als gevolg dat de beoordeling onbruikbaar is. Dit gebeurt wanneer je de beoordeling opslaat met een einddatum voor inzending in het verleden of identieke begin- en einddatums voor inzending. In dit geval moet de beoordeling worden geëxporteerd, geïmporteerd, de datums worden aangepast en de oorspronkelijke beoordeling worden verwijderd. Alle inzendingen voor de oorspronkelijke beoordeling gaan hierbij verloren.

In deze tabel worden de regels beschreven die gelden voor het wijzigen van elementen van een beoordeling. Deze wijzigingen worden zonder waarschuwingen van het systeem doorgevoerd.

Regels voor beoordelingen
Periode binnen tijdlijn Kan niet bewerken
Maken en implementeren Elk element kan zonder beperkingen of waarschuwingen worden gewijzigd.

Verzenden

 • Vragen verwijderen
 • Volgorde van vragen
 • Begindatum inzending

Volledig

 • Vragen toevoegen, bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten
 • Begindatum inzending

Evalueren

 • Aantal collega's
 • Vragen toevoegen, bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten
 • Anonieme evaluatie
 • Criteria verwijderen of in een andere volgorde zetten
 • Criteriapunten wijzigen
 • Mogelijk aantal punten en toegekende punten
 • Begindatum evaluatie
 • Zelfevaluatie
 • Einddatum inzending
 • Begindatum inzending

Resultaten

 • Aantal collega's
 • Criteria toevoegen
 • Feedback toestaan
 • Anonieme evaluatie
 • Criteria verwijderen of in een andere volgorde zetten
 • Criteria bewerken
 • Criteriapunten wijzigen
 • Mogelijk aantal punten en toegekende punten
 • Criteriatekst wijzigen
 • Modelantwoord wijzigen
 • Begindatum evaluatie
 • Vragen toevoegen, bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten
 • Zelfevaluatie
 • Einddatum inzending
 • Begindatum inzending

Een beoordeling wijzigen

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Beoordelingsbord op de pagina Bewerken.
 3. Als u de volgorde van vragen wilt wijzigen, kan dit via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.
 4. Als je de volgorde van de criteria van een vraag wilt wijzigen, open je het menu van de vraag en selecteer je Criteria. Ga op dezelfde manier te werk als in stap 3.

Eigenschappen van een beoordeling bewerken

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Eigenschappen op de pagina Bewerken en breng de gewenste wijzigingen aan.
 3. Selecteer Verzenden.

Vragen voor zelfbeoordeling en beoordelingen door medestudenten

Vragen vormen de basis van elke beoordeling. Je moet aan elke vraag minimaal één criterium toevoegen dat studenten kunnen gebruiken als ze antwoorden gaan evalueren. Vragen bieden zowel de structuur als de inhoud van de beoordeling. Vragen kunnen eenvoudig of complex zijn:

 • In welk jaar is koningin Juliana overleden?
 • Wat is de vierkantswortel van 144?
 • Leg uit waarom de legers van Napoleon werden verslagen tijdens de Slag om Waterloo.

Wanneer je vragen opstelt, moet je de permanente URL's voor items in Content Collection toevoegen. Je kunt een zogenaamd modelantwoord toevoegen. Een modelantwoord is een voorbeeld van een juist antwoord op een vraag. Evaluatoren kunnen ingezonden antwoorden vergelijken met het modelantwoord. Studenten die de beoordeling maken, zien het model niet.


Een vraag toevoegen aan een beoordeling

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Beoordelingsbord op de pagina Bewerken.
 3. Selecteer Vraag maken op de pagina Beoordelingsbord.
 4. Voer de vraaggegevens en een modelantwoord in op de pagina Vraag toevoegen.
 5. Maak de vraag beschikbaar.
 6. Selecteer Verzenden.

Een standaardvraag of eerder gebruikte vraag toevoegen

Het toevoegen van een standaardvraag is een snelle manier om een effectieve beoordeling te maken. Er is een set met standaardvragen die je kunt gebruiken om beoordelingen te maken. Je kunt ook vragen zoeken die je voor andere beoordelingen hebt gemaakt.

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Vraag zoeken op de pagina Beoordelingsbord.
 3. Typ zoektekst en selecteer Start. Je kunt het veld ook leeg laten en Start selecteren om een lijst met alle standaardvragen weer te geven.
 4. Voor bepaalde vragen worden op de pagina Zoekresultaten details weergegeven. Selecteer het pictogram Uitvouwen van een vraag om die details te bekijken.
 5. Schakel het selectievakje in van de vragen die u wilt toevoegen.
 6. Selecteer Verzenden.

Gebruik criteria om de antwoorden op vragen te evalueren. Het aantal criteria kan variëren van één tot veel:

 • Zorgt het antwoord ervoor dat de materie in een bredere context van het onderwerp wordt geplaatst?
 • Is het antwoord goed geordend en is de layout overzichtelijk?
 • Is het antwoord zorgvuldig nagelezen? Geen ernstige grammaticale fouten, spelfouten of typografische fouten gevonden?

Over het algemeen zijn voor open vragen veel criteria per vraag nodig, terwijl kortere vragen misschien maar één of twee criteria vereisen.


Criteria toevoegen aan een vraag

Je moet aan elke vraag minimaal één criterium toevoegen dat studenten kunnen gebruiken als ze antwoorden gaan evalueren. Je moet voor elk criterium een puntwaarde invoeren.

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Beoordelingsbord op de pagina Bewerken.
 3. Open op de pagina Beoordelingsbord het menu van een vraag en selecteer Criteria.
 4. Selecteer Criteria maken op de pagina Criteria toevoegen/wijzigen.
 5. Typ criteria en het mogelijke aantal punten op de pagina Criteria toevoegen.
 6. Selecteer Alles of niets of Deelpunten toestaanen sta eventueel feedback toe.
 7. Selecteer Verzenden.

Criteria voor aantal woorden toevoegen

Als je de lengte van een antwoord wilt evalueren, kun je een criterium voor het aantal woorden toevoegen aan een vraag. U kunt aangeven dat een antwoord uit ongeveer 200 woorden moet bestaan. Via het criterium voor het aantal woorden kunnen er punten worden toegekend op basis van de lengte van een antwoord. Je kunt bijvoorbeeld extra punten toekennen als het antwoord maximaal 20 woorden korter is dan het gevraagde aantal van 200 woorden.

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Beoordelingsbord op de pagina Bewerken.
 3. Open op de pagina Beoordelingsbord het menu van een vraag en selecteer Criteria.
 4. Selecteer Criteria voor aantal woorden op de pagina Criteria toevoegen/wijzigen.
 5. Typ op de pagina Criteria toevoegen waarden voor Mogelijk aantal punten, Aanbevolen aantal woorden en Toegestane afwijking.
 6. Selecteer Verzenden.

Standaardcriteria toevoegen

Het toevoegen van standaardcriteria is een snelle manier om een effectieve beoordeling te maken. Er is een set met standaardcriteria die je kunt gebruiken om beoordelingen te maken.

 1. Open het menu van een beoordeling en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer Beoordelingsbord op de pagina Bewerken.
 3. Open op de pagina Beoordelingsbord het menu van een vraag en selecteer Criteria.
 4. Selecteer Zoeken naar criteria op de pagina Criteria toevoegen/wijzigen.
 5. Typ een trefwoord en selecteer Start.
 6. Voor bepaalde criteria worden op de pagina Zoekresultaten details weergegeven. Selecteer het pictogram Uitvouwen van een criterium om die details te bekijken.
 7. Schakel het selectievakje in van de criteria die u wilt toevoegen.
 8. Selecteer Verzenden.