Foutmelding

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Video: Add Content to the Course Content Page


Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.


Bestanden, afbeeldingen, audio en video toevoegen

Op de pagina Cursusinhoud kun je bladeren naar bestanden in cloudopslag of op je computer. In sommige gevallen selecteren studenten de bestandsnaam om het bestand te downloaden en te openen. Als dat wordt toegestaan door de browser, worden bepaalde mediabestanden geopend in een nieuw venster of op een nieuw tabblad. Studenten zien een melding in hun activiteitenstreams wanneer je inhoud toevoegt.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.

Afgezien van de meeste afbeeldingsbestanden, worden onder andere deze bestandstypen ondersteund: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT en ZIP.

Bestanden uploaden. Selecteer het plusteken waar je bestanden wilt uploaden. Selecteer Uploaden in het menu om te zoeken naar bestanden op je computer. De bestanden worden opgenomen in de inhoudslijst.

Open het menu van het bestand om taken uit te voeren zoals het wijzigen van de bestandsnaam, het afstemmen met doelen, het vervangen van het bestand of het toevoegen van een beschrijving. Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan bestanden uploaden.

Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud. Naast bestanden worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven. Verderop in dit onderwerp besteden we meer aandacht aan Ally.

Bestanden toevoegen vanuit cloudopslag. Als er al bestanden zijn opgeslagen in de cloud, zoals in OneDrive® of Google Drive™, kun je deze toevoegen aan de cursus. Je kunt in één bewerking meerdere bestanden kiezen die je vanuit cloudopslag toevoegt aan de pagina Cursusinhoud. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus.

Meer informatie over cloudopslag

Bestanden toevoegen vanuit Content Collection. Als er al bestanden zijn opgeslagen in Content Collection, kun je deze toevoegen aan je cursus.

Het kopiëren en plakken van koppelingen van de URL-balk naar Afbeeldingen, PDF's of andere bestanden in de Content Collection werkt niet naar behoren. Deze URL's zijn tijdelijk en werken later niet meer.

Meer informatie over het toevoegen van bestanden vanuit Content Collection

Bepalen wat studenten zien. Alle inhoud wordt verborgen voor studenten totdat jij besluit om de inhoud weer te geven. Voor elk item wordt vermeld of het zichtbaar is of is verborgen voor studenten. Selecteer de zichtbaarheid om deze te wijzigen.

Druk op het toetsenbord op Tab om naar de lijst Zichtbaarheid te gaan en druk op Enter om het menu te openen. Gebruik Alt/Option + pijl-omhoog of -omlaag om een optie te selecteren.

Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Nadat je een bestand hebt geüpload naar de cursus, kun je een of meer doelen afstemmen. Open het menu in de rij van het bestand en selecteer vervolgens Bewerken. Selecteer Afstemmen met doelen in het deelvenster om te zoeken naar beschikbare doelen die je met het bestand kunt afstemmen.

Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een bestand.

Je kunt inhoud eenvoudig opnieuw ordenen, bewerken en verwijderen. Wijs naar een item om het pictogram Verplaatsen weer te geven en sleep het item naar een nieuwe positie in de inhoudslijst. Open het menu en selecteer Bewerken of Verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld in het deelvenster de naam van een bestand wijzigen, een beschrijving typen die samen met het bestand wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud of het bestand vervangen.

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een item te verplaatsen naar een andere locatie, om een item te verplaatsen naar een uitgevouwen map en om een map te verplaatsen naar een andere uitgevouwen map.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

ZIP-bestanden

Op de pagina Cursusinhoud kun je een gecomprimeerd pakket met bestanden uploaden, ook wel een ZIP-bestand genoemd. Studenten selecteren het ZIP-bestand om het te downloaden naar hun computer en pakken het bestand uit om de inhoud te bekijken. Selecteer Uploaden in het menu om te zoeken naar het bestand op je computer.


Ally in Learn - Cursusleider

Toegankelijkheid van inhoud bekijken en verbeteren

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Naast de cursusdocumenten en toetsen worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven.

Aan de slag met Ally

 1. Zoek de inhoud die je wilt verbeteren.
 2. Naast de inhoud staat een pictogram met de toegankelijkheidsscore.
 3. Selecteer het scorepictogram om te leren hoe je de toegankelijkheidsscore kunt verbeteren.
 4. Ally wordt geopend en toont je de stappen voor het bewerken van je inhoud voor verbeterde toegankelijkheid en hoe je het kunt optimaliseren voor alternatieve formaten.

Toegankelijkheid van cursusinhoud verbeteren

Studenten kunnen de toegankelijkheidsscore niet zien. In plaats daarvan kunnen studenten kiezen uit alternatieve formaten die Ally voor de inhoud genereert. Je kunt Ally helpen bij het maken van betere alternatieve formaten door de best practices te volgen voor het maken van toegankelijke inhoud.

Alternatieve formaten bekijken

Nadat je inhoud toevoegt aan een cursus, worden er door Ally alternatieve formaten van de inhoud gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve formaten, is Ally niet ingeschakeld voor de cursus of is de inhoud geen ondersteund inhoudstype.

Zoek inhoud in de cursus. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve indelingen. Kies de versie die jij het prettigst vindt. Selecteer Downloaden om de alternatieve indeling op te slaan op je apparaat.

Meer informatie over alternatieve indelingen voor cursusinhoud


Bestanden invoegen in de editor

Je kunt in de editor in bepaalde gedeelten van een Ultra-cursus bestanden uploaden. Je kan bijvoorbeeld een afbeelding of een document toevoegen om je instructies of eerste opmerking te onderbouwen.

De editor biedt alleen ondersteuning voor de inline weergave van video's in MP4-indeling. Mogelijk moet je andere bestandstypen downloaden, zoals MOV of MPEG. Het is niet mogelijk om in de editor bijlagen toe te voegen in agenda-items.

Selecteer Lokale bestanden invoegen/bewerken. Blader naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag, zoals OneDrive.

Je kunt de instellingen van het bestand bewerken, zoals de weergavenaam, de alternatieve tekst en hoe het bestand wordt weergegeven. Geef aan of je het bestand als een koppeling wilt invoegen in de editor of dat je het bestand rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven met andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Edit file options panel

Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.


Afbeeldingen toevoegen in de editor

In sommige gedeelten van een Ultra-cursus kun je de editorfuncties gebruiken om afbeeldingen aan tekst toe te voegen. Je kunt afbeeldingen toevoegen die online worden gehost of je kunt een afbeelding uploaden vanaf een lokale schijf.

Als je een grote afbeelding toevoegt, is het een goed idee om de afbeelding als een afzonderlijke tekstkoppeling toe te voegen. Studenten kunnen dan de koppeling selecteren om de afbeelding apart te bekijken. De afbeelding is dan beter zichtbaar en ze kunnen ook nog de bijbehorende tekst lezen.

Op dit moment is het niet mogelijk om in de editor afbeeldingen toe te voegen aan agenda-items.

Selecteer Inhoud toevoegen > Afbeelding van web invoegen/bewerken. Typ of plak een afbeeldings-URL om een afbeelding in te sluiten die online wordt gehost. Je moet het protocol http:// gebruiken. Neem een beschrijving van de afbeelding op in het vak Alternatieve tekst, zodat gebruikers die de afbeelding niet kunnen weergeven, het belang van de afbeelding begrijpen.

Voeg Office 365-bestanden toe. Je kunt Enterprise Office365-bestanden rechtstreeks insluiten in je inhoud. Selecteer Delen in je Office365-bestand om een koppeling naar het bestand te maken. Geef aan welke machtigingen de gebruiker moet hebben en selecteer Koppeling kopiëren. Hierdoor wordt de koppeling naar je klembord gekopieerd. Als je de inhoud wilt insluiten, selecteer je Media van Web invoegen/bewerken vanuit de editor. Plak de koppeling in Media URL.Selecteer Invoegen.

 

Als je de bron of alternatieve tekst van de afbeelding wilt wijzigen, selecteer je eerst de afbeelding in de editor en vervolgens Afbeelding van web invoegen/bewerken.


Media invoegen in de editor

Je kunt de optie Media van web invoegen/bewerken gebruiken om media- en Enterprise Office365-bestanden rechtstreeks in de editor in te voegen. De inhoud wordt automatisch ingesloten, zodat deze wordt weergegeven met de andere inhoud die je toevoegt. Studenten kunnen de inhoud in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar de site van de media te gaan.

Je kunt inhoud van deze sites insluiten:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365
 1. Selecteer hiervoor Inhoud toevoegen > Media van web invoegen/bewerken in de editor.
 2. Plak de bron-URL van de site.
 3. Voeg alternatieve tekst toe om het item te beschrijven voor diegenen die schermlezers gebruiken of de inhoud mogelijk niet kunnen laden.
 4. Selecteer Invoegen. Het item wordt automatisch in de editor ingesloten.

YouTube-video invoegen

Gebruik de optie YouTube-video invoegen om rechtstreeks vanuit de editor video's op YouTube te zoeken en toe te voegen. Je hoeft de cursus dus niet te verlaten om een koppeling te zoeken. Je kunt de video weergegeven als een koppeling of de video insluiten, zodat deze wordt weergegeven naast de andere inhoud die je opneemt. Studenten kunnen de video in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar YouTube te gaan.

Meer informatie over het invoegen van YouTube-video's


Opname met feedback invoegen in de editor

Je kunt een audio- en video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Bestanden uit de inhoudsmarkt invoegen

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De inhoudsmarkt biedt toegang tot waardevol lesmateriaal van vertrouwde contentproviders. Je vindt er ook tools en koppelingen die de beheerder beschikbaar heeft gemaakt binnen de instelling.

Je kunt inhoud in de inhoudsmarkt rechtstreeks toevoegen aan de editor in opdrachten, toetsen en documenten van een cursus. Selecteer hiervoor Inhoud invoegen > LTI-item invoegen/bewerken in de editor.

Selecteer een tool om deze te starten en zoek naar inhoud die je wilt toevoegen. Je kunt ook het plusteken op de kaart met tools van de instelling selecteren om de tool in zijn geheel toe te voegen aan de editor. Wanneer je tools of inhoudsitems toevoegt aan de editor, worden deze als een koppeling weergegeven.

Meer informatie over de inhoudsmarkt


Bestanden toevoegen vanuit Inhoudsverzameling

Je kunt Inhoudsverzameling gebruiken voor het ordenen, delen en hergebruiken van bestanden in je cursussen en bestanden die binnen de hele instelling worden gedeeld. Je kunt bestanden uit Inhoudsverzameling rechtstreeks toevoegen aan de pagina Cursusinhoud. Selecteer het plusteken op de plek waar je bestanden wilt toevoegen. Selecteer Inhoudsverzameling in het menu om door de bestanden te bladeren die voor jou beschikbaar zijn en om deze aan je cursus toe te voegen.

Inhoudsverzameling is ook een optie in het deelvenster Inhoud importeren. Selecteer Inhoudsverzameling om door de bestanden te bladeren die voor jou beschikbaar zijn en om deze aan je cursus toe te voegen. Je kunt meerdere bestanden selecteren om deze in één keer toe te voegen en zo nog sneller te werken.

Selecteer Bladeren in Content Collection om te beginnen. Je gaat dan naar Inhoudsverzameling, waar je de bestanden ziet die hier zijn opgeslagen vanuit je andere cursussen. Je hebt ook toegang tot bestanden die de instelling heeft toegevoegd en gedeeld. Gebruik de bladerfuncties om te kijken wat er allemaal beschikbaar is.

De eerste keer dat je Inhoudsverzameling opent in een Ultra-cursus, kun je dit doen in het huidige venster of in een nieuw venster. Selecteer de optie die het meest geschikt is. Je kunt de instelling later altijd nog aanpassen. Selecteer het pictogram Browserinstellingen bovenaan het venster.

Wanneer je een bestand hebt gevonden dat je wilt toevoegen aan je cursus, schakel je het selectievakje naast de bestandsnaam in. Je kunt op deze manier alle gewenste bestanden selecteren. Onderaan het venster kun je zien hoeveel bestanden je hebt geselecteerd. Wil je de bestanden toevoegen? Selecteer Verzenden om de lijst met geselecteerde items te bekijken.

Ga vanaf de pagina Tools naar Inhoudsverzameling als je door de inhoud wilt bladeren zonder een bestand toe te voegen aan je cursus. Je kunt ook koppelingen toevoegen naar items in Inhoudsverzameling.

De lijst controleren

Je kunt de lijst met geselecteerde bestanden controleren voordat je inhoud in je cursus gaat importeren. Bekijk de gegevens onder Itemnaam, Datum gewijzigd en Grootte om er zeker van te zijn dat dit de juiste bestanden zijn. Iets vergeten? Je kunt altijd nog extra items toevoegen aan de lijst. Selecteer Terug naar Inhoudsverzameling om verder te zoeken.

Als je een bestand in de lijst wilt verwijderen of wijzigen, open je het menu voor het item. Selecteer Verwijderen als je het bestand niet meer naar je cursus wilt kopiëren. Selecteer Bewerken om de naam of beschrijving van het bestand te wijzigen.

Selecteer Opslaan om de inhoud aan de cursus toe te voegen. De bestanden worden standaard verborgen voor studenten, zodat je rustig verder kunt gaan met het samenstellen van de cursusinhoud.

De werking van Content Collection-bestanden

Als je een bestand uit Content Collection aan je Ultra-cursus toevoegt, blijft het bestand in je cursus gekoppeld aan de oorspronkelijke locatie. Houd rekening met het volgende als je Content Collection-bestanden aan je cursus toevoegt:

 • Of een student een bestand in je cursus kan bekijken, is niet afhankelijk van de bestandsmachtigingen in Content Collection. Je beheert de instellingen voor zichtbaarheid van deze bestanden op dezelfde manier als de andere inhoud van je cursus.
 • Als een bestand dat je aan je cursus hebt toegevoegd in Content Collection is bewerkt of overschreven, worden deze wijzigingen ook weergegeven in het bestand in je cursus.
 • Als een bestand dat je aan je cursus hebt toegevoegd uit Content Collection is verwijderd, is het bestand niet langer beschikbaar in je cursus. Het bestand wordt nog wel weergegeven op de pagina Cursusinhoud, maar als een gebruiker het probeert te openen, wordt er een fout weergegeven. Je kunt het 360° overzicht bekijken voordat je Content Collection-bestanden verwijdert om een goed beeld te krijgen van de gevolgen.
 • Als je een cursusbestand dat je hebt toegevoegd uit Content Collection verwijdert, blijft het bestand beschikbaar in Content Collection. Het enige bestand dat wordt verwijderd, is het bestand in je cursus.

Bestanden inline insluiten

Het maken en presenteren van inhoud zijn de sleutel voor het ontwerpen van interessante cursussen. Verschillende bestanden worden inline weergegeven in cursusinhoud, mappen en leermodules. Cursusleiders kunnen het gedrag van deze bestanden instellen voor gebruikers:

 • bekijken en downloaden (standaardinstelling)
 • alleen bekijken
 • alleen downloaden

Afbeelding 1. Weergave voor cursusleiders - Bestandsopties bewerken

Instructor view - Edit File Options

Ondersteunde bestandstypen:

Ondersteunde bestandstypen
Adobe Acrobat-documenten (PDF) Microsoft Word (DOC, DOCX) Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX)
Microsoft Excel (XLS, XLSX. XLST, CVS, TSV) OpenOffice-documenten (ODS, ODT, ODP) Standaard tekstbestand (txt)

Niet-ondersteunde bestandstypen zijn altijd downloadbaar voor gebruikers.

Voor de bestandstypen: .xlsx, .xls, .xlst, .csv en .tsv wordt inline weergave ondersteund voor bestanden met een grootte van maximaal 10 MB. Bestanden groter dan 10 MB kun je alleen downloaden.

 

Sommige afbeeldings-, video- en audiobestandstypen worden nu geopend in een groot venster. Gebruikers kunnen media in de browser weergeven of afspelen:

Afbeeldingen:

Ondersteunde afbeeldingstypen
JPEG GIF PNG

Audio-bestand:

Ondersteunde audiotypen
m4a mpeg mp3 ogg
mp4 flac wav  

Video:

Ondersteunde videotypen
mp4

Afbeelding 2. Verschillende bestandstypen in Cursusinhoud

Several types of files in Course Content

Afbeelding 3. Audio-opname - inline weergeven en afspelen

Audio recording - inline display and playback

Afbeelding 4. Inline weergave van document

Document inline display

Afbeelding 5. Inline weergave van afbeelding

Image inline display

Afbeelding 6. Inline weergave van presentatie

Presentation inline display

Afbeelding 7. Video inline weergeven en afspelen

Video inline display and playback