Cursusitems kopiëren vanuit Ultra-cursussen 

In Learn Ultra kunnen cursusleiders cursusinhoud dupliceren uit de Ultra-cursussen die ze geven. Met deze functie kunnen cursusleiders of iedereen die inhoud maakt of toevoegt aan Ultra afzonderlijke cursusitems of volledige mappen selecteren. De mogelijkheid om inhoudsitems te kopiëren en inhoud niet helemaal opnieuw te hoeven maken biedt een tijdbesparende oplossing voor cursusleiders die hun cursussen bouwen. 

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Cursusinhoud kopiëren 

  1. Selecteer het pluspictogram in de sectie Cursusinhoud.  

  1. Kies Inhoud kopiëren in het menu.  

3. Selecteer Alles kopiëren of selecteer afzonderlijke inhoudsitems in een map of module.

4. Klik op de knop Geselecteerde inhoud kopiëren om je te kopiëren cursusitems te voltooien. 
 

Nadat het kopiëren van de cursus is voltooid, worden de gekopieerde inhoudsitems van de cursus bovenaan het gedeelte Cursusinhoud weergegeven.  

Als er tijdens het kopiëren van inhoud problemen optreden, zie je bovenaan de Sectie Cursusinhoud een foutenrapport. Open het foutrapport om te zien welke inhouditems niet gekopieerd zijn. 

Cursusitems die gekopieerd kunnen worden 

In het deelvenster Inhoud kopiëren worden alle cursusitems weergegeven die je kunt kopiëren. Je kunt ervoor kiezen om een cursus in zijn geheel of afzonderlijke items te kopiëren. Als je de volledige inhoud van een cursus kopieert, blijven de zichtbaarheidsinstellingen behouden bij het kopiëren van de cursus. Verborgen inhoud in de gekopieerde cursus blijft bijvoorbeeld ook verborgen in de broncursus. 

Aanwezigheidsgegevens worden niet opgenomen wanneer je een cursus naar een nieuwe of bestaande cursus kopieert. De optie aanwezigheid wordt verwijderd uit de kopieeropties. Aanwezigheidsgegevens worden opgenomen in een exacte kopie van de cursus 

Meer informatie over aanwezigheid en het kopiëren van cursussen 

Ondersteunde inhoudstypen 

  • Mappen  

  • Documenten  

  • Toetsen, waaronder groepstoetsen  

  • Opdrachten, waaronder groepsopdrachten  

  • Gekoppeld aan websites  

  • SCORM-pakketten  

  • Discussies en dagboeken  

  • Leermodules  

Wil je meer weten over ondersteunde inhoudstypen? Ga naar Inhoud kopiëren uit andere cursussen voor meer informatie.  

Controleer alle gekopieerde items om er zeker van te zijn dat alleen de gewenste inhoud wordt weergegeven.

Kun je een cursus niet vinden? Als je inhoud wilt kopiëren uit een cursus van een andere cursusleider, staat deze cursus niet in je lijst. Die cursusleider moet de inhoud exporteren, naar jou sturen en dan kun je de inhoud importeren in jouw cursus.

Meer informatie over het kopiëren van inhoud tussen je cursussen