Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Wat is Bewerken via batch?

Inhoudsbeheer is een tijdrovend onderdeel van het instellen van cursussen en het onderhoud ervan. Cursusleiders zijn waardevolle tijd kwijt aan het zorgvuldig organiseren van inhoud en beoordelingen en aan het vrijgeven hiervan, zodat studenten er pas na een bepaald moment toegang tot hebben.

In de Ultra-cursusweergave kun je Bewerken via batch gebruiken om algemene instellingen, zoals zichtbaarheid en einddatums, bij te werken voor alle inhoud. Je kunt de tool ook gebruiken om een meerdere geselecteerde items aan cursusinhoud te verwijderen. Met behulp van bewerken via batch kun je de inhoudsinstellingen op één plek en allemaal tegelijk beheren.

Op de pagina Cursusinhoud open je het menu aan de rechterkant boven de Inhoudslijst. Selecteer Bewerken via batch.

Als je de pagina Bewerken via batch opent, wordt alle inhoud net zo weergegeven als op de pagina Cursusinhoud. Sorteer de lijst op de titel, categorie of zichtbaarheid van het item.


Zichtbaarheid van inhoud bewerken

 1. Schakel op de pagina Bewerken via batch de selectievakjes in van de functies die je wilt bijwerken. Je kunt individuele inhoudsitems kiezen of de zichtbaarheid van mappen bewerken.
 2. Kies onder aan het venster naast Selectie bewerken de optie Zichtbaarheid bewerken in het menu Opties.
 3. Kies of je de inhoud wilt weergeven aan studenten of wilt verbergen en selecteer Zichtbaarheid opslaan.
 4. Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de inhoud is bijgewerkt. Selecteer Details weergeven om de zichtbaarheidsinstellingen van de inhoud te bevestigen.

Op dit moment kun je niet de regels voor voorwaardelijke vrijgave gebruiken in combinatie met bewerken via batch.

Inhoudsmappen

Mappen vormen een handige manier om gerelateerde inhoud in je cursus te organiseren en vrij te geven. Net als Bewerken via batch kunnen mappen helpen de last van inhoudsbeheer te verlichten.

Je kunt de zichtbaarheid van een map bijwerken met Bewerken via batch, net zoals voor individuele inhoudsitems. Zorg ervoor dat je de inhoud aanpast die je op dat moment weergeeft. Je kunt inhoud in verschillende mappen niet tegelijkertijd selecteren en bewerken.

 1. Selecteer op de pagina Bewerken via batch een map om deze te openen.
 2. Selecteer inhoud in de map en selecteer Selectie bewerken > Zichtbaarheid bewerken.
 3. Kies of je de inhoud wilt weergeven aan studenten of wilt verbergen en selecteer Zichtbaarheid opslaan.
 4. Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de inhoud is bijgewerkt. Selecteer Details weergeven om de zichtbaarheidsinstellingen van de inhoud te bevestigen.

Als je een map verbergt voor studenten, wordt alle inhoud in de map ook verborgen. Als je een map zichtbaar maakt, kun je de zichtbaarheid van de items in de map nog beheren. Je kunt zo veel items in een map weergeven of verbergen als je wilt.

De zichtbaarheidsinstellingen van items blijven behouden als je de zichtbaarheid van de map wijzigt. Stel bijvoorbeeld dat je een map met vijf zichtbare documenten en een verborgen toets hebt. Als de map verborgen is, zien de studenten geen inhoud. Als je de map instelt op Zichtbaar voor studenten, zijn de vijf documenten zichtbaar, maar blijft de toets verborgen.


Einddatums wijzigen

Je kunt Bewerken via batch gebruiken om einddatums voor inhoud bij te werken wanneer je inhoud gaat hergebruiken, kopiëren of importeren. Als je in een eerder semester of kalenderjaar cursussen hebt gegeven, kun je met Bewerken via batch verschillende inhoudsitems selecteren en in minder stappen de einddatums aanpassen.

 1. Schakel op de pagina Bewerken via batch de selectievakjes in van de functies die je wilt bijwerken. Je kunt afzonderlijke inhoudsitems of mappen kiezen.
 2. Kies onder aan het venster naast Selectie bewerken, de optie Datums bewerken in het menu Opties.
 3. Geef aan of je de einddatums wilt bijwerken op basis van de begindatum van de cursus of door een aantal dagen in te voeren.
  • Datums wijzigen op basis van begindatum van cursus: Selecteer waarden voor Huidige begindatum en Nieuwe begindatum. De tool berekent automatisch het aantal dagen tussen de twee datums en past op basis van dat getal alle einddatums aan. Nadat je twee datums hebt gekozen, verschijnt er een bericht met het tussenliggende aantal dagen.
   Voorbeeld: Ik heb mijn cursusinhoud van het vorige semester opnieuw gebruikt, de begindatum van het vorige semester was 19 augustus 2019. De begindatum van mijn nieuwe cursus is 6 januari 2020. Alle einddatums worden met 140 dagen verlengd.
  • Datums wijzigen op basis van ingevoerd aantal dagen: Typ waarden in het veld Datums naar voren of Datums naar achteren. Alle einddatums voor de geselecteerde inhoud worden met het ingevoerde aantal dagen naar voren of naar achteren geschoven.
   Voorbeeld: Mijn cursus is helemaal klaar maar door hevige sneeuwval aan het begin van het semester is het academische kalenderjaar iets opgeschoven. Alle einddatums worden met 4 dagen verlengd.
 4. Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de inhoud is bijgewerkt. Selecteer Details weergeven om te controleren welke inhoud is bijgewerkt.

Inhoud zonder einddatum blijft ongewijzigd als deze is opgenomen in de selectie.


Meerdere cursusitems verwijderen

Je kunt Bewerken via batch gebruiken om meerdere items cursusinhoud in één keer te verwijderen.

 1. Schakel op de pagina Bewerken via batch de selectievakjes in van de functies die je wilt bijwerken. Je kunt afzonderlijke inhoudsitems of mappen kiezen.
 2. Kies onder aan het venster naast Selectie bewerken, de optie Items verwijderen in het menu Opties.
 3. Als je zeker weet dat je de geselecteerde inhoud permanent wilt verwijderen, selecteer je Verwijderen. Of selecteer Annuleren om de inhoud intact te laten.

Inhoud in verschillende mappen bewerken

Met Bewerken via batch kun je alleen inhoud bewerken in de map die je op dat moment weergeeft. Het is niet mogelijk om inhoud in twee verschillende mappen te kiezen en tegelijkertijd de zichtbaarheid bij te werken, data te wijzigen of inhoud te verwijderen.

Maak een selectie op het huidige scherm en voer je taak uit voordat je het scherm sluit. Je kunt meerdere items en mappen selecteren, maar je kunt alleen de items bijwerken die samen op hetzelfde scherm worden weergegeven.

Als je een map opent of sluit, wordt je selectie gewist.


Inhoud en tools die worden ondersteund door Bewerken via batch

Deze items die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud worden ondersteund door Bewerken via batch:

 • Documenten, bestanden en koppelingen
 • Mappen en leermodules
 • SCORM-pakketten
 • Leermiddelen met LTI-verbinding
 • Beoordelingen, zoals toetsen en opdrachten
 • Discussies en dagboeken

Je kunt Bewerken via batch niet gebruiken om einddatums of de zichtbaarheid aan te passen van handmatig toegevoegde cijferkolommen.

Je kunt de begin- en einddatums van Blackboard Collaborate-sessies niet verschuiven met Bewerken via batch. Je kunt Bewerken via batch wel gebruiken voor het wijzigen van de zichtbaarheid van de sessiekoppelingen die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud. De begin- en einddatums van Blackboard Collaborate-sessies bewerk je in de Planningsfunctie van Collaborate.