Foutmelding

  • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Wat moet ik weten om een toets samen te kunnen stellen?

  • Weergeven of verbergen: Studenten zien een toets pas als jij deze beschikbaar maakt. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de toets beschikbaar zal komen. Je kunt voorwaardelijke beschikbaarheidsregels instellen om de toets beschikbaar te stellen op basis van datum, tijd en de prestaties van een student voor andere cursusinhoud.
  • Toetsinstellingen: Selecteer het pictogram Toetsinstellingen openen om de details en gegevens van de toets op te geven.
  • Einddatums: Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Te laat ingeleverde opdrachten worden weergegeven met het label Te laat in de cijferlijst van de cursus.
  • Klassikale gesprekken: Je kunt gesprekken toestaan voor een toets, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het gesprek.
  • Cijfertoekenningsschema: Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen. Je kunt op ieder moment een ander cijfertoekenningsschema kiezen.
  • Doelen en standaarden: Je kunt een toets afstemmen op één of meerdere doelen.
  • Optionele beschrijving: De beschrijving wordt samen met de naam van de toets weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Hoe maak ik een toets?

Je kunt opdrachten weergeven naast andere inhoud. Wanneer je een toets maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een toets wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Toets. De pagina Nieuwe toets wordt geopend.

Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan een toets toevoegen.

Meer informatie over het maken van toetsen