Foutmelding

  • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

De pagina Berichten

Open de pagina Berichten in een cursus via de navigatiebalk. Al je cursusberichten en antwoorden worden weergegeven. Je kunt gemakkelijk de gehele lijst doorzoeken en een bericht openen om alle antwoorden te lezen.

Je ongelezen berichten worden als eerste in de lijst weergegeven. Elk bericht geeft de profielfoto's van de maker weer. Onder de naam van de maker kun je zien of het bericht voor de hele klas is of hoeveel deelnemers zijn ingesloten.

  1. Bekijk gemakkelijk wat nieuw is. Het aantal berichten wordt boven de lijst weergegeven. Nieuwe antwoorden worden vetgedrukt weergegeven.
  2. Een bericht verzenden. Selecteer het pictogram Nieuw bericht om een bericht te verzenden. Aan één persoon, meerdere mensen of de gehele klas verzenden.

    Als je veel berichten hebt, selecteer je het aantal berichten dat je per pagina wilt weergeven om je focus te beperken.

  3. Een bericht verwijderen. Gebruik het pictogram Verwijderen om een bericht te verwijderen. Als er nog reacties binnenkomen, ontvangt u die nog gewoon. Je kunt geen aparte reacties in een bericht bewerken of verwijderen.
  4. Naar een ander bericht navigeren. Berichten worden geopend in een deelvenster met alle antwoorden. Gebruik de pictogrammen Vorige berichten weergeven en Volgend bericht bovenaan om het vorige of volgende bericht in de list weer te geven.

Wanneer je een bericht maakt of beantwoordt, selecteer je het pictogram Deelnemers toevoegen om meer mensen toe te voegen, tenzij het bericht aan de gehele klas is gestuurd. De originele ontvangers zien een opmerking in het volgende bericht dat u nieuwe mensen of de gehele klas hebt toegevoegd. De nieuwe ontvangers zien het bericht vanaf het punt waarop ze zijn toegevoegd.


Een bericht verzenden

Als je berichten naar studenten verstuurt voordat de cursus beschikbaar is, gaat het bericht naar het bijbehorende e-mailadres.

Wanneer je het pictogram Nieuw bericht op de pagina Berichten selecteert, wordt het deelvenster Nieuw bericht geopend.

Begin met typen om ontvangers toe te voegen. Terwijl je typt, worden overeenkomende namen van ontvangers in een menu weergegeven, zodat je ze gemakkelijker kunt selecteren. Je kunt zoveel namen als je wilt toevoegen of aan de gehele klas verzenden.

Leid met de belangrijkste informatie. Berichten hebben geen titels. Ontvangers kiezen aan de hand van het eerste deel van je bericht of ze verder willen lezen. Met de opties van de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Kopie van bericht per e-mail versturen. Je kunt per e-mail een kopie van een cursusbericht sturen. De kans is groter dat studenten belangrijke mededelingen en cursusberichten zien, lezen en er actie op ondernemen wanneer ze een kopie in hun mailbox ontvangen. Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Wanneer je deze optie selecteert, krijgen alle ontvangers van het bericht een kopie per e-mail.

Ontvangers kunnen je bericht bekijken in hun mailbox, maar ze kunnen niet per e-mail reageren.

Antwoorden toestaan of weigeren. Je kunt instellen dat antwoorden niet zijn toegestaan voor berichten die jij opstelt. Als je een bericht naar de hele groep verstuurt, is de standaardinstelling dat niemand op het bericht kan reageren.

Je organisatie kan ervoor kiezen om studenten niet in staat te stellen berichten te beantwoorden of te maken in hun cursussen. Je kunt deze instelling niet in- en uitschakelen in je afzonderlijke cursussen. Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen studenten alleen de berichten lezen die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten. Studenten kunnen berichten die ze ontvangen bovendien niet doorsturen.

Als cursusberichten alleen-lezen zijn voor studenten, wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer ze een bericht maken. Het selectievakje Reacties op dit bericht toestaan is van toepassing op de rollen in de cursus die kunnen reageren en berichten kunnen maken, zoals andere cursusleiders en onderwijsassistenten.


Communiceren vanuit de cijferlijst

Vanuit de studentenlijst kun je een bericht sturen naar iedereen die bij de cursus is betrokken.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Selecteer het menu met drie punten aan het rechtereinde van een studentrij. Selecteer de optie Bericht aan student sturen. Het berichtenpaneel wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

Berichten die je vanuit de studentenlijst verstuurt, worden ook op de pagina Berichten weergegeven.