Foutmelding

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Waar begin ik met het invoeren van cijfers?

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen! Sommige opties zijn via de navigatiebalk aan de linkerkant, de cijferlijst van de cursus en de activiteitenstream.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Wil je weten hoeveel toetsen in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken van de cursus via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet toetsen die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling om naar de cijferlijst te gaan. Je kunt ook een toets selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Cijfers geven vanuit een toets

Wanneer je een toets opent, zie je op de pagina Inhoud en instellingen de vragen en instellingen, zoals de einddatum en de maximumscore. Selecteer het pictogram Toetsinstellingen om wijzigingen door te voeren. Je kunt bijvoorbeeld op ieder moment het cijfertoekenningsschema wijzigen en de wijziging is dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

Groepstoetsen worden op dezelfde manier beoordeeld als groepsopdrachten.

View of test content and test setting. You can also see how many students have submitted the test, or start a conversation.

Op de hoogte blijven. Als je gesprekken over deze toets hebt toegestaan, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Studenten kunnen de toets met jou en medestudenten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Studenten kunnen vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende toets.

Bij het pictogram wordt een paarse cirkel weergegeven om nieuwe activiteit aan te geven.

Meer informatie over gesprekken

Kijk hoeveel opdrachten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling Inzendingen om te zien hoeveel studenten de toets hebben voltooid.

Pas vragen aan. Het kan nodig zijn om vragen aan te passen nadat studenten een toets of groepstoets hebben geopend. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je het verkeerde antwoord hebt gekozen, een typefout hebt gevonden, of het aantal mogelijke punten of beoordelingsopties wilt aanpassen. Je kunt een wijziging doorvoeren die alle studenten kunnen zien en automatisch alle cijfers bijwerken.

Meer informatie over het bewerken vragen


De pagina Inzendingenlijst voor toetsen

De pagina met inzendingen bevat alle ingeschreven studenten. Je kunt zoeken naar een student of groep en selecteren hoeveel items je op de pagina wilt weergeven. Het systeem onthoudt je selectie, dus als je weggaat en weer terugkomt, wordt de instelling gebruikt in de volgende sessie. Je kunt selecteren welke pagina onderaan het scherm wordt weergegeven.

Gebruik het menu Filter om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Op dit moment kun je filteren op Alle statussen en Cijfer nodig. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items.

Als je ervoor kiest om de anonieme beoordeling van een toets in te schakelen, verschijnt er een bericht waarin staat dat er een anonieme beoordeling aan de gang is. De lijst met inzendingen bevat alleen een lijst van de studenten die een inzending hebben gemaakt. Alle studenteninformatie is verborgen en studentenfoto's zijn vervangen door het algemene silhouet. Studenten die hebben ingezonden krijgen de naam ‘Anonieme student’ en een nummer, bijvoorbeeld Anonieme student 244260. De inzendingen zijn in een willekeurige volgorde en niet gerangschikt op datum van inzending.

Meer informatie over anoniem beoordelen

This is how a test submissions page looks like.

Op één pagina alle inzendingen bijhouden. Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze inzendingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingezonden.

De details bekijken. Je kunt de instructies en instellingen op ieder moment weergeven. Selecteer bijvoorbeeld de koppeling Inhoud en instellingen om terug te gaan naar de pagina van de toets.

Kijken voor welke studenten speciale maatregelen gelden. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten, zoals deadlines voor opdrachten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen. In de cijferlijst en de naamlijst worden pictogrammen weergegeven naast de namen van studenten waarvoor speciale maatregelen gelden.

Meer informatie over speciale maatregelen

Het gesprek volgen. Selecteer het pictogram Conversatie in klas openen om te zien wat studenten zeggen.

Beginnen met beoordelen. Selecteer de naam van een student om de bijbehorende inzendingen te openen, en cijfers toe te kennen en feedback te geven. Typ een numerieke waarde van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken. Je kunt ook rechtstreeks vanaf deze pagina cijfers toekennen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Klaar om cijfers te posten? Als naast een cijfer het bericht Posten staat, betekent dit dat je het cijfer nog niet hebt vrijgegeven. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost. Je kunt ook alle inzendingen voor een item achter elkaar beoordelen en dan Alle cijfers publiceren selecteren om alle cijfers in één keer vrij te geven.

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Als je ervoor hebt gekozen om geen juiste antwoorden weer te geven voor automatisch beoordeelde vragen, ga je terug naar het deelvenster met beoordelingsinstellingen en schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in.

Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

Ga naar de pagina met de inzending van een student en open het menu naast de cijferbal om een uitzondering voor de toets toe te voegen. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de toets verborgen is voor andere studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen nadat je cijfers hebt vrijgegeven.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Tijdstempels van inzendingen weergeven

Als je gaat beoordelen of cijfers gaat controleren, kun je naar het tijdstempel van een inzending wijzen om meer informatie weer te geven. Tijdstempels worden vermeld op de pagina's met inzendingen van studenten en in het venster van een poging wanneer je meerdere pogingen hebt toegestaan voor een beoordeling.

Zo kun je op de pagina met een inzending van een student via het tijdstempel zien wanneer de inzending is verstuurd en wanneer jij het cijfer hebt gepubliceerd. Het tijdstempel is rood als een beoordeling na de einddatum is ingeleverd. Je ziet dan ook het label "te laat".

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

In het geval van meerdere pogingen selecteer je op de overzichtspagina Inzendingen de naam van een student om het venster met pogingen te openen. Wijs naar een tijdstempel om de aanvullende informatie te bekijken.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Feedback geven over inzendingspogingen

Open een poging. Selecteer op de pagina Inzending het pictogram Feedback om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster blijft zichtbaar terwijl je door de opdracht bladert en algemene feedback en een cijfer toevoegt.

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Opname met feedback invoegen in de editor

Open een poging. Selecteer op de pagina Inzending het pictogram Feedback om het deelvenster Feedback te openen. Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Door de inzendingen voor een toets van studenten bewegen

Open de inzendingen van een student via de pagina Inzendingenlijst voor toetsen.

The leftward arrow or rightward arrow allows you to move along the students list on the same submitted test. You can also see how many tests are graded or add feedback to a particular test.

Werk van studenten beoordelen. Voor elke vraag worden antwoorden van studenten weergegeven. Studenten kunnen ook opmerkingen en bestanden toevoegen aan het einde van een toets. Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.

Het aantal beoordeelde opdrachten weergeven. Als je een inzending hebt beoordeeld en verdergaat met de volgende, kun je rechtsboven zien hoe ver je bent.

Navigeer naar andere inzendingen. Gebruik de pijlen om naar een andere inzending te gaan die klaar is om te worden beoordeeld.

Geef de rubriek weer. Als je een rubriek aan deze toets hebt gekoppeld, selecteer je het rubriekpictogram in de lege cijferbal om de criteria te bekijken. Het scherm wordt aangepast, zodat je de inzending van de student tegelijk met de rubriek kunt bekijken.

Meer informatie over het beoordelen met rubrieken

Rubric icon on a particular student's submission.

Cijfers toekennen, feedback geven en cijfers posten. Geef punten voor elk antwoord. Je kunt maximaal twee cijfers achter de komma gebruiken. Klik ergens buiten de cijferbal om op te slaan. Als je klaar bent, verschijnt de totaalscore boven aan de toets. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen.

Meer informatie over cijferballen

Open het menu naast de cijferbal om de opties te selecteren. Selecteer het feedbackpictogram om een opmerking toe te voegen met suggesties, bemoedigende woorden en algemene feedback over de inzending. Publiceer het cijfer of verwijder de inzending. Je kunt ook een uitzondering voor deze toets instellen voor de student. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de toets verborgen is voor andere studenten.

Je kunt in de inzending van een student het menu van een vraag openen en Bewerken/Nieuw cijfer toekennen selecteren om wijzigingen aan te brengen of iedereen het volle aantal punten te geven. Deze wijzigingen zijn van invloed op de toetsen van alle studenten. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Meer informatie over het bewerken van een toets en het toekennen van een nieuw cijfer

Wat zien studenten? Nadat je toetsen hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een toets, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.

Opmerkingen en bestanden van studenten bekijken

Bb Annotate

Je kunt BB Annotate gebruiken voor inline beoordelen in je cursussen. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.


Werkstroom voor beoordeling van Bb Annotate

Op de pagina Inzendingen van opdrachten worden ondersteunde bestandstypen automatisch geopend in de browser. Je kunt deze documenttypen bekijken en van commentaar voorzien in de browser:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • Open Office® Documenten (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale afbeeldingen (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Broncode (Java, PY, C, CPP, etc)
 • Medische afbeeldingen (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Macro's van Office Suite, zoals Visual Basic, worden niet ondersteund.

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Je ziet een waarschuwing als de sessie bijna is verstreken. Je voltooide opmerkingen, feedback en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Geanimeerde GIF's bevatten alleen het eerste frame in de pdf-viewer voor aantekening. Download de inzending om de geanimeerde GIF te bekijken.

De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft verzonden dat niet wordt ondersteund, word je gevraagd het bestand te downloaden. Inzendingen voor opdrachten die gemaakt zijn met de editor kunnen niet inline worden beoordeeld.

Vanaf 10 dec 2020:Als het ingezonden bestand (niet geconverteerd) groter is dan 300 MB, wordt de verwerking gestopt om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan en dat het bestand goed presteert.

Bb Annotate wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome en Safari.

Editing menu

Als onderdeel van het responsieve ontwerp wordt het menu gewijzigd op basis van de schermgrootte. Op middelgrote en kleine schermen geven de instellingen Documentweergave het paginanummer weer dat je bekijkt. Tools voor aantekeningen worden gestapeld onder het pictogram Hulpmiddelen voor aantekeningen weergeven. Op kleine schermen is de Inhoudsbibliotheek verborgen.

Menu-opties van links naar rechts

 • Zijpaneel: Bekijk de weergave Miniaturen, Overzicht of Aantekeningen van de inzending.
 • Pagina's: Gebruik de pijlen om naar verschillende pagina's in de inzending te springen.
 • Pan: Verplaats de inzending op de pagina.
 • Zoomen en Aanpassen: Zoom de inzending in en uit of pas de weergave aan op de pagina, pas de breedte aan of selecteer de optimale aanpassing.
 • Tools voor aantekeningen: Selecteer elke tool om de eigenschappen van de tool weer te geven.

  Je selectie voor elke tool wordt tussen de inzendingen opgeslagen.

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de inzending met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Afbeelding of Stempel: Kies een vooraf geladen stempel of maak je eigen aangepaste stempel of afbeelding om deze aan de inzending toe te voegen.
 • Ongedaan maken: Ongedaan maken of herstellen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Opnieuw uitvoeren: Herhalen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de inzending. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Opmerking: Geef feedback in opmerkingen. Je opmerkingen worden weergegeven in een deelvenster naast de inzending.

  Studenten hebben toegang tot de bestanden met aantekeningen, maar kunnen geen aantekeningen toevoegen aan hun inzendingen.

 • Afdrukken of Downloaden: Druk de inzending af of download deze met de aantekeningen.

  Een bekend probleem met de ingebouwde PDF-viewer van sommige browsers veroorzaakt mogelijk dat niet al je aantekeningen worden weergegeven. Bekijk geannoteerde pdf's in een oorspronkelijke pdf-viewer zoals Adobe Acrobat.

 • Zoeken: Zoek in de inzending naar specifieke tekst.
 • Inhoudsbibliotheek: Een bank maken met herbruikbare opmerkingen. Je kunt opmerkingen toevoegen, bewerken, verwijderen en zoeken in de bibliotheek. Je kunt ook vanuit het menu rechtstreeks een opmerking toevoegen aan de inzendingspagina. Selecteer het plusteken om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de Inhoudsbibliotheek. Je kunt inhoud uit de bibliotheek voorzien van een opmerking, kopiëren naar Klembord, bewerken, of verwijderen . Typ trefwoorden of woordgroepen om te zoeken naar opgeslagen opmerkingen.<

  De Inhoudsbibliotheek is alleen beschikbaar in SaaS-omgevingen.

 • Markeringen: Selecteer specifieke gedeelten van de inzending om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst in de inzending markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in your courses.


Beoordelen met SafeAssign

Je kunt SafeAssign gebruiken op toetsen in de Ultra-cursusweergave. Als je opdrachten of toetsen gaat beoordelen met SafeAssign ingeschakeld, kun je een Originaliteitsrapport openen om te zien hoeveel ingezonden inhoud van een student overlapt met ander gepubliceerd materiaal.

Je kunt SafeAssign niet gebruiken op toetsen in de originele cursusweergave.

This is how SafeAssign originality report looks like.

Meer informatie over het beoordelen van toetsen met SafeAssign


Een toets met meerdere pogingen beoordelen

Wanneer je een toets maakt, kun je ervoor kiezen dat studenten meer dan één poging mogen inzenden.Als je een toets met meerdere pogingen wilt gaan beoordelen, kan dit vanaf dezelfde locaties als een gewone toets:

 • Activiteitenstream
 • Cijferlijst
 • De toets

Meerdere pogingen zijn van invloed op de manier waarop het eindcijfer voor de toets automatisch wordt berekend. Geef aan hoe je het eindcijfer wilt berekenen:

 • Gemiddelde van alle pogingen
 • Eerste poging met een cijfer
 • Poging met hoogste cijfer
 • Laatste poging met een cijfer
 • Poging met laagste cijfer
In Test settings you can grade each attempt.

Je kunt geen meerdere pogingen toestaan voor een groepstoets of wanneer je inzendingen offline verzamelt.

De instelling Pogingen beoordelen bepaalt hoe het eindcijfer automatisch wordt berekend, maar je hebt de mogelijkheid om het cijfer te vervangen. Voor elke opdracht geldt de einddatum die je instelt voor de toets. Als een student na de einddatum een poging inlevert, wordt deze als te laat gemarkeerd. Pogingen die zijn ingeleverd voor de einddatum worden als op tijd gemarkeerd.

Je kunt alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor elke afzonderlijke poging.

Meer informatie over de gevolgen van het vervangen van cijfers

Individuele pogingen bekijken

Als je een toets met meerdere pogingen wilt gaan beoordelen, kan dit vanaf dezelfde locaties als een gewone toets:

 • Activiteitenstream
 • Cijferlijst
 • De toets

Wanneer je de naam van een student selecteert, verschijnt er een deelvenster met de verschillende pogingen, samen met de datum van inzending. Selecteer een poging om de bijdrage weer te geven.

Naast elk poging staat een feedbackpictogram. Selecteer het pictogram om het feedbackvenster te openen. Dit venster wordt rechts van de poging weergegeven. Je kunt door de toets bladeren en dan algemene feedback en een cijfer toevoegen.

Let op: Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Als je een rubriek hebt gebruikt of vragen die automatisch worden beoordeeld, is er mogelijk al een cijfer toegekend aan de poging.

Eindcijfers

Het eindcijfer voor een toets met meerdere pogingen wordt berekend op basis van de instelling die je kiest voor Pogingen beoordelen in het venster Toetsinstellingen. In het deelvenster met de pogingen van studenten wordt het eindcijfer weergegeven wanneer de pogingen zijn beoordeeld. Als het eindcijfer bijvoorbeeld wordt berekend op basis van de poging met de hoogste beoordeling, wordt het eindcijfer direct weergegeven nadat ten minste één poging is beoordeeld. Het cijfer kan dan nog veranderen als je andere pogingen gaat beoordelen.

Als je klaar bent met het beoordelen van de pogingen, kun je het eindcijfer vrijgeven aan de student.

Wat zien studenten?

Bij toetsen met meerdere pogingen wordt het toegestane aantal pogingen vermeld, samen met de berekening van het eindcijfer. Studenten kunnen deze informatie bekijken op de pagina Details en informatie voordat ze beginnen. Als cijfers zijn gepost, kunnen studenten hun cijfers bekijken voor de afzonderlijke pogingen en het eindcijfer. Als je besluit om het eindcijfer te vervangen, wordt dit via een bericht gemeld aan de student.

Meer informatie over hoe studenten toetsen openen in Blackboard Learn—gebruik na het lezen de knop Terug van je browser om terug te gaan naar dit onderwerp


Een toets met een tijdslimiet beoordelen

Als je studenten toestemming hebt gegeven om verder te werken aan een toets nadat de tijdslimiet is verstreken, kun je zien voor welke toetsen hiervan gebruik is gemaakt. Je kunt ook zien hoeveel vragen er na de tijdslimiet zijn beantwoord.

Op de inzendingenpagina van een student kun je de datum en tijd zien waarop de student de toets heeft ingeleverd. Je kunt daar ook zien of de ingestelde tijdslimiet is overschreden. Beweeg de aanwijzer over het tijdstempel om te zien hoeveel vragen er na de tijdslimiet zijn beantwoord. Vragen die na de tijdslimiet zijn beantwoord, herken je aan een gele achtergrond en de toevoeging: (Beantwoord na tijdslimiet).

You can grade a test with a time limit.

Je kunt voor deze vragen desgewenst handmatig punten in mindering brengen op het totale aantal punten dat een student heeft behaald voor de toets. Als meerdere pogingen zijn toegestaan en je het eindcijfer voor de toets handmatig wijzigt, geef je een vervangend cijfer voor de toets.

Cijfers vervangen

Je kunt alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor elke afzonderlijke poging. Een vervangend cijfer krijgt prioriteit boven alle andere cijfers, inclusief pogingen die een student verzendt nadat je een vervangend cijfer hebt toegewezen. Als je een ander cijfer toekent aan een vraag, wordt het nieuwe cijfer toegepast op de score voor de poging. Als je het cijfer voor de beoordeling handmatig wijzigt in de cijferlijst, komt de nieuwe score niet in de plaats van de vervangende score.

Als je een andere poging gaat beoordelen nadat je het eindcijfer handmatig hebt gewijzigd, heeft het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer dat je aan de tweede poging hebt gegeven. Je kunt punten aftrekken nadat een student alle pogingen heeft ingeleverd of als de einddatum is verstreken.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Speciale maatregel voor tijdslimiet

Als voor studenten een speciale maatregel geldt ten aanzien van de tijdslimiet voor een beoordeling en je ze meer tijd geeft om een beoordeling af te ronden in de instellingen, worden de tijden bij elkaar opgeteld.

Meer informatie over speciale maatregelen voor tijdslimiet

Wijzig de punten die een student heeft behaald voor een beoordelingsvraag

Je kunt de punten wijzigen die een student heeft behaald voor een beoordelingsvraag. Het veld Punten ondersteunt negatieve en positieve waarden met maximaal twee decimalen.

Afbeelding 1. Cursusleiders kunnen de vragenscorebal selecteren om de behaalde punten te wijzigen.

Instructors may select the question score pill to change the points earned

Afbeelding 2. Als een beoordeling het cijfer niet automatisch post, krijgt de cursusleider een bannermelding dat scores worden weergegeven na het posten.

When an assessment does not post grade automatically, a banner alerts the instructor that scores appear after posting

Afbeelding 3. Vervangende cijfers moeten worden verwijderd, zodat het cijfer voor de beoordeling wijzigingen reflecteert die de cursusleider heeft aangebracht aan de punten die een student heeft behaald voor een vraag.

Overrides must be removed so that the assessment grade reflects changes the instructor makes to the points a student earns on a question

Studenten ontvangen een melding als het cijfer van een beoordeling verandert. Ook houden we rekening met de meldingsvoorkeuren van studenten. Het cijfer voor een beoordeling kan veranderen als:

 • een beoordeling automatisch cijfers post, maar de cursusleider vervolgens de punten aanpast die voor een vraag zijn behaald
 • een vervangend cijfer door de cursusleider wordt verwijderd, zodat wijzigingen aan de verdiende punten in het cijfer voor de beoordeling terug te zien zijn

Afbeelding 4. Melding voor student van een gepost cijfer in de activiteitenstream

Student notification of a posted grade in the Activity Stream