Filter de lijst met functies voor meer informatie.

Wat betekenen de categorieën?

Volg deze pagina en ontvang updates per e-mail wanneer er nieuwe release-opmerkingen zijn.


Over SafeAssign

SafeAssign wordt gebruikt om originele ideeën te stimuleren en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel. Cursusleiders kunnen SafeAssign gebruiken om ingezonden opdrachten van studenten te controleren op mogelijk plagiaat. Als de cursusleider dit heeft toegestaan, kunnen studenten hun eigen werk controleren op mogelijk plagiaat.

Meer informatie over de werking van SafeAssign


New Originality Report available for SafeAssign integration

Blackboard Learn 9.1 Q2 2019

We've updated the design of the SafeAssign Originality Report in Blackboard Learn 9.1 environments. The new Originality Report uses Blackboard's Ultra design philosophy and includes some new information about a submission's overall risk for being copied from another source. This new report interface is also more responsive for mobile devices and more accessible to screen readers than the old design; we will be seeking VPAT compliance for this new design soon!

This release also allows the SafeAssign team to be more iterative and provide updates to the new report design on a more regular basis and without requiring an update to the LMS platform. We'll still be communicating changes on the SafeAssign help pages, so make sure to follow those pages as well for new information!

Users can switch back to the old Originality Report design for a little while longer to help ease the transition.

More on how to read the new Originality Report


Nieuw ontwerp van originaliteitsrapport van SafeAssign

Beschikbaar voor Moodle en Blackboard Open LMS | Vrijgegeven op 20 september 2018

We hebben het ontwerp van het originaliteitsrapport van SafeAssign bijgewerkt in alle Moodle- en Blackboard Open LMS-omgevingen. Het nieuwe Originality Report maakt gebruik van de ontwerpfilosofie Ultra van Blackboard en bevat nieuwe informatie over het algehele risico van een inzending dat deze is gekopieerd uit een andere bron. Deze nieuwe rapportinterface werkt ook beter samen met mobiele apparaten en schermlezers dan het oude ontwerp. We hopen binnenkort bericht te krijgen dat dit nieuwe ontwerp voldoet aan VPAT. In deze release kan het SafeAssign-team ook iteratiever te werk gaan en het nieuwe rapportontwerp op een meer regelmatige basis bijwerken, zonder dat er steeds een update van het LMS-platform nodig is. We zullen wijzigingen nog steeds bekendmaken op de Help-pagina's van SafeAssign, dus bekijk deze pagina's ook om op de hoogte te blijven.

Gebruikers kunnen voorlopig nog werken met het oude originaliteitsrapport om de overstap wat gemakkelijker te maken.

Gebruikers van Blackboard Learn kunnen binnen afzienbare tijd een update voor Learn tegemoet zien met daarin het nieuwe ontwerp van het originaliteitsrapport.

Bekijk het nieuwe originaliteitsrapport


SafeAssign 4.0.20

Available in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 CU5 | Released 11 April 2017
Available in Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 CU4 | Released 18 October 2017

Resolved Issues & Improvements

This release includes updates allowing users to create and update the SafeAssign configuration properties for their Learn instance; this should help potential alleviate issues when migrating, upgrading, or copying Learn instances, and allow users to resolve discrepancies without requiring command line access to the sa.properties file.

Known Issues

After upgrading to a new Cumulative Update containing SafeAssign B2 4.0.20, some instances reported an error when accessing SafeAssign. At this time, the affected release is Cumulative Update 5 for Learn 9.1, Q2 2016.

Visit Behind the Blackboard for more info on this issue and workaround.Release-opmerkingen voor eerdere versies

Release-opmerkingen voor eerdere versies zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Releases die compatibel zijn met Blackboard Learn 9.1 van april 2014 en later

Releases die compatibel zijn met Blackboard Learn 9.1 SP14 en eerder


Categorieën release-opmerkingen

Centrale service

SafeAssign is een SaaS-platform (Software as a Service) dat is geïmplementeerd in Amazon Web Services (AWS). In de release-opmerkingen verwijzen we naar de SafeAssign-software en -hardware in AWS als de centrale service. De centrale service biedt de functies voor documentconversie, opslag en originaliteitsanalyse, en genereert de interface met het originaliteitsrapport voor alle SafeAssign-gebruikers.

De centrale service bestaat uit één versie voor alle gebruikers, wat inhoudt dat de meeste updates van de centrale service gelden voor alle klanten en op hetzelfde moment worden toegepast. Het is mogelijk dat bepaalde updates voor bepaalde functionaliteit in bepaalde gevallen alleen beschikbaar is voor bepaalde klanten. In die gevallen worden de uitzonderingen toegelicht in de release-opmerkingen voor de centrale service, het originaliteitsrapport of de respectieve integraties.

Originaliteitsrapport

Het originaliteitsrapport van SafeAssign vormt de belangrijkste gebruikersinterface voor alle gebruikers. Het originaliteitsrapport wordt zoals gezegd aangeboden door de centrale service en kan worden bijgewerkt zonder dat hiervoor het LMS van gebruikers moet worden bijgewerkt. Dit betekent dat bugfixes en kleine updates snel kunnen worden toegepast, zodat Blackboard alle gebruikers de beste ervaring kan bieden, ongeacht het LMS of de integratie waarmee ze werken.

Integraties

Gebruikersdocumenten zijn in essentie gegevens die via integratie met het LMS worden aangeboden aan de centrale service van SafeAssign. Op dit moment bieden we integraties met Blackboard Learn en Moodle. De Blackboard Learn-integratie komt tot stand via een Building Block en de Moodle-integratie verloopt via een plugin. Blackboard onderhoudt deze integraties namens onze klanten.

De integraties kunnen zelfstandig worden bijgewerkt of tegelijk met updates van het originaliteitsrapport en/of de centrale service. In deze gevallen geven we in de release-opmerkingen een toelichting op updates voor de relevante gebieden van de service.