Het bijhouden van aanwezigheidsrapporten is standaard uitgeschakeld. Je moet de functie inschakelen voor elke sessie waarvoor je de aanwezigheid wilt bijhouden.

Aanwezigheidsrapporten zijn alleen beschikbaar in sessies met een einddatum en -tijd. Het is niet mogelijk om aanwezigheid bij te houden in een cursusruimte.

  1. Maak of wijzig een sessie en selecteer de Aanwezigheidsinformatie delen met behulp van LMS-selectievakje om aanwezigheidsrapporten in te schakelen.
  2. Wijzig desgewenst de drempels voor Te laat na, Afwezig na en Vereiste tijd in sessie.
    • Te laat na: Deelnemers die zich na het opgegeven aantal minuten aanmelden bij de sessie worden als te laat gemarkeerd. De standaardinstelling is dat deelnemers te laat zijn als ze zich 6-20 minuten na de geplande begintijd aanmelden bij de sessie.
    • Afwezig na: Deelnemers die zich na het opgegeven aantal minuten aanmelden bij de sessie worden als te laat gemarkeerd. De standaardinstelling is dat deelnemers afwezig zijn als ze zich later dan 21 minuten of meer na de geplande begintijd aanmelden bij de sessie.
    • Vereiste tijd in sessie: Deelnemers moeten gedurende het percentage geselecteerde tijd aanwezig zijn in de sessie, of langer, om als aanwezig te worden gemarkeerd. Deelnemers moeten standaard voor ten minste de helft van de geplande sessietijd aanwezig zijn in de sessie om als aanwezig te worden gemarkeerd.
  3. Selecteer Opslaan.

Op basis van de criteria die je instelt, houdt Collaborate bij of een student aanwezig is, te laat is of niet aanwezig is bij een sessie. Collaborate verstuurt die gegevens vervolgens rechtstreeks naar de pagina Aanwezigheid in de Blackboard Learn-cursus.

De aanwezigheidsgegevens voor de Collaborate-sessie worden meegeteld in de gemiddelde aanwezigheid van studenten in de cursus, wat een factor kan zijn bij het bepalen van het eindcijfer van studenten.

Meer informatie over aanwezigheid in je Blackboard Learn-cursus

Example of Collaborate session attendance in the attendance page