Här finns den senaste versionsinformationen och annan administrativ information för Blackboard-appen.

    Utforska ämnen


    Användarfokuserad information finns i hjälpen för Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-hjälpen.

    Information om att bygga kurser finns i Mobilvänliga kurser.

    Administratörsinformation om Instructor-appen finns i Administratörsinformation för Blackboard Instructor.

    Kontrollera aktuell servicestatus för Learn - Mobile Service i fliken Global (endast tillgänglig på engelska).