När du öppnar Kurser i navigeringspanelen visas alla dina kurser där du är inskriven som deltagare.

Om du vill visa organisationer där du är en deltagare trycker du på ikonen för huvudmenyn och väljer Organisationer. Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera. Du kan komma åt innehåll, visa anslag och delta i diskussioner i alla de organisationer där du är en deltagare.

Listorna Kurser och Organisationer fungerar på samma sätt.

Kurslista för Original-gränssnitt

Känner du inte igen det? Gå till ”Ultra”-hjälpen för information om kurslistan.

Du kan rensa listvyn för Aktuella kurser eller organisationer. Du kan till exempel dölja en kurs som du inte längre behöver komma åt.

  1. Tryck på kortet i slutet av listan där antalet dolda kurser eller organisationer anges.
  2. Ställ in om kurser eller organisationer ska visas eller döljas genom att trycka på dem.

De ändringar du gör gäller endast hur listan visas för dig.

Du kan ångra åtgärderna när som helst. Om du vill visa en dold kurs eller organisation igen trycker du på det sista kortet i listan. Tryck på en gråmarkerad dold kurs eller organisation för att visa den och Spara.

Otillgängliga kurser visas inte i Blackboard-appen eller i webbläsarvyn för Blackboard Learn för deltagare.

Tidigare eller kommande kurser och organisationer

Om du har tidigare eller kommande kurser och organisationer kan du visa dem genom att svepa åt vänster eller höger. Kurser och organisationer placeras i listorna över tidigare, aktuella och kommande kurser beroende på den kurslängd som angivits i kursinställningarna.

Kurslista för Ultra-gränssnitt

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om kurslistan.

Tryck på en kursstjärna för att lägga till den i favoriter och flytta den högst upp i kurslistan. Du kan lägga till kurser som favoriter i appen eller i en webbläsare, och de visas som favoriter på båda platserna.

Kurser som din lärare ställt in som privata visas men du kan inte komma åt dem förrän läraren öppnar kurserna.

Avslutade eller kommande kurser och organisationer

Om du har avslutade eller kommande kurser och organisationer trycker du på Aktuella för att ändra vy. Kurser och organisationer visas i listorna aktuella, avslutade eller kommande, beroende på den varaktighet eller status som din lärare eller administratör har angett.