Felmeddelande

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

I appen Blackboard Instructor skapar du och läser anslag i de enskilda kurserna. Anslag stöds för både Ultra- och Original-kurser.

Visa anslag

Öppna en kurs och tryck på Anslag på kursöversikten för att se Schemalagda, Aktuella, och Tidigare anslag för den kurs som du visar. I Ultra-kurser kan du även se Utkast till anslag. Om en kategori inte innehåller några anslag visas den inte. Klicka på varje anslag för att se innehållet.

I appen kan du endast skapa anslag med formaterad text och media för Ultra-kurser. För Original-kurser kan du skapa anslag med oformaterad text. I webbvyn för din kurs kan du skapa anslag med formaterad text och media för båda kursvyer. 

Var kan deltagare se anslag?

Du kan skapa anslag i webbläsarvyn för din kurs eller i mobilappen Blackboard Instructor. Deltagare ser aktuella anslag i webbläsarvyn för Blackboard Learn och i Blackboard-appen för deltagare:

 • Webbläsarvy för Blackboard Learn
  • I enskilda kurser i området Anslag
  • I popup-fönster för enskilda kurser i Ultra-kurser
  • Fliken Mitt lärosäte för Original-gränssnittet
  • Aktivitetsflöde för Ultra-gränssnittet
 • Blackboard-appen
  • I enskilda kurser
  • Aktivitetsflödet

Original-kurser

Du kan skapa och schemalägga anslag samt ta bort dem. För befintliga anslag kan du redigera ämnet och inställningarna, men inte meddelandets innehåll.

Förutom kursanslag visas lärosätesaviseringar i Anslag om systemadministratören har valt alternativet att publicera i kurser.

Skapa nytt anslag

 1. Välj Anslag på kursöversikten.
 2. Tryck på Skapa.
 3. Ange ett ämne.
 4. Klicka på Lägg till anslagsinnehåll och skriv ett meddelande med oformaterad text. När du är färdig ska du klicka på bakåt-pilen.
 5. Du kan även välja publiceringsalternativ. Du kan även välja datum för alternativen Visa den eller Dölj den. Om du inte väljer något datum visas anslaget för deltagarna omedelbart. Du kan även välja alternativet att skicka en e-postkopia till deltagarna. Du kan inte skicka en e-postkopia för ett anslag som schemalagts att visas i framtiden.

  Mer information om e-postkopior av anslag i Blackboard Learn

 6. Välj Förhandsgranska för att visa anslaget. Annullera för att ta bort anslaget.
 7. Välj Posta för att publicera anslaget till kursmedlemmarna direkt eller på det datum som du har valt.
  • Original-kursanslagen har inte alternativet spara utkast. Om du inte är redo att posta trycker du på pilen bakåt och går tillbaka till sidan Nytt anslag. På den här skärmen kan du redigera mer eller trycka på Annullera för att ta bort anslaget.

Redigera anslag

I Original-kurser kan du redigera alternativen anslagsämne, Visa den, Dölj den, och Skicka e-postkopia. Du kan inte redigera anslagets innehåll.

 1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
 2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Redigera.
 3. Gör ändringar i ämnet eller publiceringsalternativen.
 4. Välj Förhandsgranska för att visa anslagets ändringar. Annullera för att ta bort anslagets ändringar.
 5. Tryck på Spara för att posta det redigerade anslaget. Om du inte vill spara kan du använda bakåtpilen för att gå tillbaka till sidan Redigera anslag.

Ta bort anslag

När du tar bort ett anslag i appen tas det även bort i kursens webbläsarvy.

 1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
 2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Ta bort.
 3. Klicka på ta bort i popup-fönstret för bekräftelse.

Ultra-kurser

Du kan skapa, redigera och ta bort anslag. Du kan schemalägga anslag som ska visas vid ett senare tillfälle. 

Skapa nytt anslag

 1. Välj Anslag på kursöversikten.
 2. Tryck på Skapa.
 3. Ange ett ämne.
 4. Klicka på Lägg till anslagsinnehåll och använd redigeraren för att skriva ett meddelande, formatera text och lägga till media. När du är färdig ska du klicka på bakåt-pilen.
 5. Du kan även välja ett datum för Visa den eller Dölj den. Om du inte väljer något datum visas anslaget för deltagarna omedelbart.
 6. Välj Förhandsgranska för att visa ditt anslag. Annullera för att ta bort anslaget.
 7. Välj Posta för att publicera anslaget till kursmedlemmarna direkt eller på det datum som du har valt. Välj Spara utkast för att spara anslaget men inte posta det. Du kan gå tillbaka till utkastet senare för att posta eller schemalägga det.

Redigera anslag

  I Ultra-kurser kan du redigera anslagsämne, text och alternativen Visa den och Dölj den.

  1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
  2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Redigera.
  3. Gör ändringar i alternativen ämne, innehåll eller version.
  4. Välj Förhandsgranska för att visa anslagets ändringar. Annullera för att ta bort anslagets ändringar.
  5. Tryck på Spara för att posta det redigerade anslaget.

  Ta bort anslag

  När du tar bort ett anslag i appen tas det även bort i kursens webbläsarvy.

  1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
  2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Ta bort.
  3. Klicka på ta bort i popup-fönstret för bekräftelse.

  Meddelanden om framtida utveckling

  *Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.