Det du kan göra i Blackboard Learn på en webbläsare kan du också göra i appen. Det du ser i appen liknar det du ser i en webbläsare.

Deltagarna kan se allt kursinnehåll och kan göra utvärderingar i Blackboard-appen för deltagare.

Du kan se om objekt döljs för kursdeltagare eller om de inte är tillgängliga för dem. Du kan förhandsgranska innehåll som är dolt eller inte tillgängligt i Blackboard Instructor, men kursdeltagarna ser inte det här innehållet i sin kursdeltagarapp.

Ultra and original course views in the instructor app.

Exportera filer

När du öppnar en bifogad fil i appen kan du visa, exportera eller skriva ut den. När du exporterar kan du välja ett av de installerade programmen på din mobila enhet. Du kan till exempel skicka filen med e-post eller spara den i molnlagringen.

Innehåll som stöds

När du lägger in dokument i en kurs i webbläsaren bör du kontrollera att filtyperna kan öppnas i mobilapparna.

Mer om kompatibla filtyper

Det mesta av kursinnehållet visas direkt i appen. Innehåll som inte stöds i appen kan i allmänhet öppnas i appens webbläsare. Förhandsgranska ditt innehåll och dina bedömningar i Blackboard Instructor eller skaffa en deltagarinloggning för att förhandsgranska innehållet i Blackboard-appen för deltagare.

Mer information om kursinnehåll som stöds

Original-kurser

Diskussioner. Det är bäst att öppna diskussioner från kursöversikten. Om du har en länk till diskussionsverktyget i kursmenyn i den ursprungliga kursvyn visas länken under Kursinnehåll även i appen. När kursdeltagarna trycker på diskussionslänken i Kursinnehåll öppnas diskussionen i en webbläsare.

Mer om diskussioner i appen

Länkar till verktyg i kursmenyn. Vissa av verktygen i Original-kurser finns inte i appen. När du trycker på en länk till ett av de här verktygen kommer du till verktygets webbvy.

Markera som granskad. Appen stöder för närvarande inte funktionen Markera som granskad. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Ultra-kurser

Aktivitetsflöde. Se en ständigt aktuell lista över viktiga kursaktiviteter, inklusive nytt innehåll, anslag och resultat. Aktivitetsflödet prioriterar automatiskt objekten och hjälper dig att fokusera på de uppgifter som du vill ta itu med först. Tryck på menyikonen för att gå till dina kurser och andra funktioner.

Mer om aktivitetsflödet

Lärmoduler

En lärmodul är en behållare med organiserade samlingar av innehåll. Du kan kräva att deltagarna slutför innehållet i en specifik ordningsföljd eller låta deltagarna utforska innehållet i valfri ordning.

För Ultra-kurser i Blackboard Instructor-appen kan du se samma gränssnitt för lärmodulen som deltagarna ser i Blackboard-appen.

  • Om du har krävt att deltagarna ska se innehållet i en viss ordningsföljd visas ORDNINGSFÖLJD PÅ. Om ordningsföljden inte är obligatorisk visas inte denna indikator.
  • Utvecklingen för lärmodulen går inte att spåra i appen för lärare.

Redigera inställningar för lärmodul

I Ultra-lärmoduler i Blackboard Instructor kan du redigera titeln, visningen och beskrivningen. Du kan även ta bort Ultra-lärmoduler. Om du vill göra ytterligare ändringar ska du öppna din kurs i en webbläsare. Objektsinställningar för lärmoduler är inte tillgängliga för Original-kurser.

Deltagarvy av lärmoduler i Blackboard-appen

Om du vill se hur deltagare ser lärmodulen installerar du Blackboard-appen och skapar en låtsasanvändare.

Läs mer om deltagarvyn i Blackboard-appens lärmoduler

Redigera innehållsinställningar i appen

I appen kan du ändra vissa inställningar eller ta bort objekt. De ändringar du gör i appen återspeglas i webbläsarvyn för din kurs.

  1. Navigera till ett kursobjekt och markera det.
  2. Du kommer åt Inställningar på något av följande sätt:
    • Tryck på kugghjulsikonen högst upp på skärmen.
    • Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Inställningar.
  3. Gör dina ändringar och Spara.

I Ultra-kurser innehåller vissa innehållstyper en länk för att REDIGERA PÅ WEBBEN som öppnar en mobil webbläsare på enheten för att redigera ytterligare inställningar.

Inställningar

Inställningar som kan hanteras i appen varierar beroende på innehållstypen. Du kan ändra ytterligare inställningar i din webbläsarvyn för din kurs.

I den här tabellen beskrivs vilka innehållstyper som har inställningshantering i Blackboard Instructor-appen.

Innehållstyper som stöds i Blackboard-apparna
Innehållstyp Inställningshantering

Prov

Uppgifter

Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar eller maximalt antal poäng. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Mer information om inställningar för prov och uppgifter i Blackboard Instructor

Diskussioner Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original: Inga inställningar.

Mer information om diskussionsinställningar i Blackboard Instructor

Dokument

Objekt

Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.
Länk

Webblänk

Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.
Mapp Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.
Lärmodul Ultra: Inställningar tillgängliga i appen. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Original: Inga inställningar.
SCORM Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original: Inga inställningar.
Fil Ultra: Inställningar som är tillgängliga i appen för Dokument med uppladdade filer.

Original: Inställningar tillgängliga i appen för innehåll som skapats med menyn Bygg innehåll > Fil. Du kan redigera titeln, ändra tillgängligheten eller ta bort. Du kan inte redigera beskrivningen. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Ljud

Bild

Bilder

Ultra: Inställningar som är tillgängliga i appen för Dokument med uppladdat ljud-, video- eller bildinnehåll.

Original: Inställningar tillgängliga i appen för innehåll som skapats med menyn Bygg innehåll > Ljud, Bild eller Video. Du kan redigera titeln, ändra tillgängligheten eller ta bort. Du kan inte redigera beskrivningen. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Meddelanden om framtida utveckling

*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.