När du har loggat in ser du alla dina kurser där du är lärare, lärarassistent, kursbyggare eller har en annan anpassad roll. Du kan även se vilka kurser som är dolda för deltagare. Du öppnar kurser genom att trycka på kortet för önskad kurs.

Om du vill visa organisationer där du är ledaren trycker du på ikonen för huvudmenyn och väljer Organisationer. Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera. För varje organisation där du är ledare kan du få åtkomst till innehåll, skapa anslag och moderera diskussioner.

Listorna Kurser och Organisationer fungerar på samma sätt.

Kurslista för Ultra-gränssnitt

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om kurslistan.

Tryck på en kursstjärna för att lägga till den i favoriter och flytta den högst upp i kurslistan. Du kan lägga till kurser som favoriter i appen eller i en webbläsare, och de visas som favoriter på båda platserna.

Kurser inställda på Privat av en lärare visas i listan. Du kan komma åt dessa kurser i Blackboard Instructor-appen. Du kan öppna Ultra-kurser eller gör dem privata i webbvyn för Learn.

Deltagare kan se privata kurskort i Blackboard-appen, men kan inte komma åt dem förrän en lärare öppnar kursen för deltagarna.

Avslutade eller kommande kurser och organisationer

Om du har avslutade eller kommande kurser och organisationer trycker du på Aktuella för att ändra vy. Kurser och organisationer visas i listorna aktuella, avslutade eller kommande, beroende på den varaktighet eller status som din lärare eller administratör har angett. Kurser inställda på Privat av en lärare visas i listan. Du kan komma åt dessa kurser i Blackboard Instructor-appen.

Deltagare kan se privata kurskort i Blackboard-appen, men kan inte komma åt dem förrän en lärare öppnar kursen för deltagarna.

Kurslista för Original-gränssnitt

Känner du inte igen det? Gå till ”Ultra”-hjälpen för information om kurslistan.

Du kan rensa listvyn för Aktuella kurser eller organisationer. Du kan till exempel dölja en kurs som du inte längre behöver komma åt.

  1. Tryck på kortet i slutet av listan där antalet dolda kurser eller organisationer anges.
  2. Ställ in om kurser eller organisationer ska visas eller döljas genom att trycka på dem.

De ändringar du gör gäller endast hur listan visas för dig.

Du kan ångra åtgärderna när som helst. Om du vill visa en dold kurs eller organisation igen trycker du på det sista kortet i listan. Tryck på en gråmarkerad dold kurs eller organisation för att visa den och Spara.

Kurser markerade som Dold för deltagare hänvisar till kurstillgänglighetsinställningen. Dessa kurser visas inte i deltagarappen, men du kan komma åt dem i Blackboard Instructor-appen.

Tidigare eller kommande kurser och organisationer

Om du har tidigare eller kommande kurser och organisationer kan du visa dem genom att svepa åt vänster eller höger. Kurser och organisationer placeras i listorna över tidigare, aktuella och kommande kurser beroende på den kurslängd som angivits i kursinställningarna.

Kurser markerade som Dold för deltagare hänvisar till kurstillgänglighetsinställningen. Dessa kurser visas inte i deltagarappen, men du kan komma åt dem i Blackboard Instructor-appen.