Blackboard Instructor-appen hjälper dig att enkelt hitta kurser där du behöver bedöma deltagarnas inlämningar. Lärare och bedömare kan granska, kommentera på, bedöma och publicera resultaten för deltagarna.

Bedömning stöds i Blackboard Instructor-appen på både mobiltelefoner och surfplattor. Gränssnittet är något annorlunda mellan telefoner och surfplattor.

Tillgänglighetsbedömning

Du kan komma åt bedömningsfunktionen på två sätt:

 • Huvudmeny. Tryck på Resultat för att få en global vy över objekt som ska bedömas eller publiceras för alla Original-kurser.
 • Kursöversikt eller hemsida.
  • Original-kursvyn: Behöver åtgärdas visar deltagarnas arbete som du behöver bedöma.
  • Ultra-kursvyn: Öppna Kursadministration och resultat. 

Resultat för alla kurser

Välj Resultat i huvudmenyn för att se i vilka kurser det finns uppgifter som behöver din uppmärksamhet. 

Tryck på en enstaka uppgift för att se dess inlämningar och resultat. Tryck på Se alla utvärderingar för att visa alla bedömda objekt i den kursen.

För varje kurs visar sidan Resultat upp till tre utvärderingar med förfallodagar som behöver din uppmärksamhet. Tryck på Se alla utvärderingar för att kontrollera om det finns fler utvärderingar som är klara att bedömas eller publiceras.

På sidan Resultat kan du dölja kurser som du inte behöver fokusera på. Tryck på ikonen Visa eller dölj kurser, välj kurserna som du vill dölja och Spara. Tryck på ikonen igen för att visa en dold kurs. Eller så trycker du på kortet i slutet av listan som anger antalet dolda kurser.

Resultat för enskilda kurser

När du är i en Original-kurs kan du se utvärderingar som omedelbart behöver din uppmärksamhet i kursöversikten. Du kan också trycka på Resultat för att visa alla utvärderingar.

Visa inlämningar

Efter att du går in på Resultat från huvudmenyn eller en enskild kursöversikt trycker du på en uppgift för att se dess inlämningar.

Inlämningslistan är uppdelad i avsnitt för att hjälpa dig att fokusera ditt arbete.

 • Sammanfattning. Visar hur många av dina deltagare som har lämnat in den här uppgiften och klassens övergripande genomsnitt för publicerade resultat. På surfplattor kan du även se ett diagram över resultatfördelningen.
 • Utvärderingsinformation. Tillhandahåller information såsom inlämningsdatum och antal försök. Du kan även se filbilagor och kriteriet som används för bedömning. På surfplattor trycker du på informationsikonen för att få tillgång till detaljerna.
 • Klar att bedömas. Deltagare har lämnat in det här arbetet och du kan börja bedöma.
 • Klar att publiceras. Inlämningar har bedömts och är klara att publiceras för deltagarna.
 • Publicerade resultat. De här resultaten har publicerats för deltagare.
 • Inte inlämnad. De här deltagarna har inte lämnat in uppgiften.

Tryck helt enkelt på en inlämning i avsnittet Redo att bedömas för att starta bedömningen.

Administratörer kan stänga av resultatkapselns färgvisning. När detta är avstängt visas resultatkapslarna med mörka bakgrunder och vita resultat.

Bedöm uppgifter

I appen är bedömning en procedur i två steg. Bedöm först objektet och publicera sedan resultatet så att deltagarna kan se det. Deltagarna kan inte se sina resultat innan du publicerar dem. Du kan publicera resultaten allt eftersom de blir färdiga eller alla på en gång när du har avslutat alla bedömningar.

Varje gång du lägger till ett resultat, återkoppling eller en infogad kommentar synkroniseras dessa ändringar med Blackboard Learn och alla dina enheter.

 1. Gå till en uppgift via huvudmenyn eller inom en enskild kurs.
 2. I inlämningslistan trycker du på Klar att bedömas.
 3. Välj en deltagares inlämning. Eller så trycker du på Börja bedöma för att börja bedöma inlämningarna i följd.
 4. Granska deltagarens inlämnade innehåll och filer. Mer information om infogade anteckningar för uppgiftsfiler.
 5. Tryck på informationsikonen om du vill se uppgiftsanvisningarna, uppgiftskriteriet och annan information.
 6. Tryck på återkopplingsikonen för att lägga till övergripande återkoppling för deltagarens arbete.
 7. Tryck på resultatkapseln och ange ett resultat. Kom ihåg att deltagaren inte kan se resultatet förrän du har publicerat det. Mer information om att publicera resultat i appen.

Infogade anteckningar för uppgiftsfiler med Bb Annotate

Deltagare kan skicka in uppgiftsarbete som bifogade filer, och du kan lägga in anteckningar direkt i filen. Dina anteckningar sparas i systemet och deltagarna kan se dem i sin kurs i en webbläsare.

Från och med 10 december, 2020: Om den inlämnade filen (icke-konverterad) är större än 300 MB kommer bearbetningen att stoppas för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade.

I Ultra-kurser kan deltagare även se anteckningarna i Blackboard-appen. För Original-kurser kan inte deltagarna se filanteckningar i Blackboard-appen i nuläget.

Öppna en deltagares uppgiftsförsök och öppna sedan en bifogad fil. Om det finns fler än en bifogad fil trycker du på pilen bredvid filnamnet för att välja en annan fil. Du kan kommentera en fil i taget.

Den här bilden visar appen på en surfplatta. Vissa funktioner, till exempel Innehållsbibliotek och att visa kommentarer bredvid en fil är inte tillgängliga på mindre enheter på grund av den begränsade skärmstorleken.

 1. Ändra din vy. Tryck på pilen bredvid sidvisningsikonen för att välja en alternativ vy, till exempel sidminiatyrer eller en lista över alla anteckningar. Tryck på sidvisningsikonen för att växla mellan vyn över hela sidan och den alternativa vy som du har valt. Tryck på filnamnet för att visa en annan bilaga.
 2. Om du vill öppna ytterligare en meny ska du markera text i filen. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.
 3. Rita, infoga bilder, infoga stämplar eller lägg till text i filen.
 4. Klicka på kommentarsikonen och klicka sedan var som helst i filen för att lägga in en kommentar. Skriv i textrutan eller använd enhetens dikteringsfunktion för att skapa text. Alla kommentarer visas bredvid dokumentet.

Fler funktioner i menyfältet gör det möjligt för dig att söka i texten. Du kan även använda Innehållsbibliotek om du vill skapa en bank med kommentarer som kan återanvändas, om det är tillgängligt i ditt system. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan infoga en av dina sparade kommentarer direkt i uppgiftsfilen.

Appen har inte stöd för nedladdnings- eller utskriftsfunktioner för uppgiftsfilen eller anteckningarna i nuläget.

Tryck på en anteckning i filen och välj en av redigeringsfunktionerna i menyfältet för att göra ändringar. Du kan även ta bort anteckningen permanent.

När du stänger anteckningsskärmen sparas dina ändringar och synkroniseras på ett säkert sätt till Blackboard Learn och alla dina enheter.

Bb Annotate-sessioner går ut efter en timme. Ett meddelande ger dig möjlighet att uppdatera sidan för att fortsätta. Dina anteckningar, återkoppling och filer sparas så att du kan återuppta arbetet.

Mer information om Bb Annotate i webbläsarvyn för din kurs

Kriterier

Om ett kriterium är kopplat till utvärderingen visas det efter att du har tryckt på resultatkapseln. Välj de korrekta prestationsnivåerna så beräknas resultatet automatiskt. För att skriva över det övergripande kriterieresultatet trycker du på resultatkapseln eller Manuell överskrivning. Du kan inte skriva över resultat för enskilda kriterier eller prestationsnivåer.

Om fler än ett kriterium är kopplat till en utvärdering i en Original-kurs används det kriterium som angetts som Används för bedömning i appen. Ultra-kurser tillåter endast ett kopplat kriterium per utvärdering.

  Publicera resultat

  När du har bedömt en eller flera inlämningar återgår du till inlämningslistan för att publicera resultaten så att deltagarna kan se dem.

  1. Stäng vid behov ett bedömningsfönster. Tryck på tillbaka-pilen för att navigera till inlämningslistan.
  2. Tryck på Klar att publiceras för att se listan.
  3. Tryck på Publicera resultat.
  4. Avmarkera kryssrutan för objekt som du inte vill publicera.
  5. Tryck på Publicera utvalda för att publicera de resultaten för deltagarna.

  De resultat som du precis publicerade visas under Publicerade resultat på inlämningslistan.

  Efter att du har publicerat resultat i appen måste du gå till kursen i en webbläsare för att kunna redigera resultat och återkopplingar.

  För Original-kurstester som bedöms automatiskt publiceras även inlämningar automatiskt. I appen visas dessa inlämningar i resultatöversikten för en kurs i avsnittet Publicerat.

  För Original-kurser måste deltagarna öppna sina kurser i en webbläsare för att se dina nya Box View-anteckningar om inlämnade dokument. Blackboard-appen har endast stöd för nya Box View-anteckningar för Ultra-kurser för tillfället. Mer information

  Vad kan jag bedöma?

  Du kan använda följande bedömningsfunktioner i appen:

  • Bedömning för uppgifter
  • Resultat i form av poäng, text, procentsatser och bokstäver
  • Bedömning med kopplade kriterier

  Följande bedömningsfunktioner är inte tillgängliga i appen för närvarande:

  • Bedömning av tester**
  • Bedömning av gruppinlämningar**
  • Bedömning av diskussioner, bloggar, wiki-webbplatser och loggböcker**
  • Anonym och delegerad bedömning**
  • Återkoppling för ljud och video
  • Bedömning offline

  ** Angiven som Endast tillgänglig i webbläsare i appen. Gå till din kurs i en webbläsare för att bedöma dessa utvärderingar.

  Följande förbättringar planeras för framtida versioner:

  • Bedömningsuppgifter för Ultra-kurser*
  • Bedöma tester*

  Kan jag göra bedömningar i appen?

  Bedömningsmöjligheter finns i Blackboard Instructor version 2.0+, om följande villkor uppfylls:

  • Blackboard Learn SaaS eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4 +
  • Enheter med Android 4.2+ eller iOS 9+

  Klienter med Blackboard Learn-versioner före Q2 2018 måste uppgradera till Q2 2018 för att installera nödvändiga kumulativa uppdateringar för bedömningsfunktioner.

  Mer information om systemkraven för bedömning i appen

  Förhandsgranska utvärderingar

  Gå till Kursinnehåll i Blackboard Instructor och öppna tester och uppgifter. Förhandsgranskningen visar hur deltagare ser kursutvärderingarna i Blackboard-appen.

  Vad ser deltagarna?

  Lärare kan bedöma uppgifter i Blackboard Instructor-appen och kan bedöma alla andra objekt i en webbläsarvyn för en kurs.

  Deltagare kan se poängen på följande sätt:

  • Blackboard-appen för deltagare på sidan Resultat: Deltagare trycker på ett bedömt objekt för att se deras försök, poäng och återkoppling beroende på objektstypen.
  • Blackboard-appen för deltagare i Kursinnehåll: Deltagare trycker på ett bedömt objekt för att se deras försök, poäng och återkoppling beroende på objektstypen.
  • I webbläsarvyn för en kurs kan deltagare se försök, poäng och all återkoppling som du har angett, inklusive infogade anteckningar.

  Visa provförsök för Original-kurser för deltagare

  För originalkurser ser deltagarna sina poäng efter att ett prov har bedömts. Om du även vill visa deltagarnas fullständiga försök, inklusive Återkoppling till deltagaren måste du välja specifika provalternativ.

  Visa försök för deltagare