Här finns särskild information om Blackboard Instructor för administratörer.

På den här sidan finns information om Blackboard Instructor som är särskilt intressant för administratörer. Liknande information om appen för kursdeltagare finns i avsnittet Nyheter för administratörer i Blackboard-appen.

Aktuellt stöd för Apple Pencil and pennor för Android-enheter: Vår avsikt som ett framåttänkande it-företag är att stödja användning av Apple Pencil och liknande Android-produkter där det är möjligt, t.ex. för att: bedöma, navigera eller skriva uppsatser. Även om vi har för avsikt att stödja dessa funktioner kan vi inte garantera att de alltid kommer att fungera eftersom vi inte kan testa alla funktioner med dessa enheter.


Bb Annotate

Bb Annotate ersätter New Box View som verktyget för att infoga anteckningar i uppgiftsfilinlämningar i Blackboard Learn från 25 maj till 10 augusti 2020. Du kan se publiceringsplanen för att ta reda på när ditt lärosäte kommer att uppgradera. När ditt lärosäte har Bb Annotate kan du även se den i Blackboard Instructor.

Mer information om infogad bedömning i appen

Publiceringsplan för Bb Annotate (inloggning krävs)

Vanliga frågor om övergången till Bb Annotate (inloggning krävs)

Det finns ett känt problem med Bb Annotate i Blackboard Instructor som innebär att användare inte kan skriva ut eller ladda ner inlämnade uppgiftsfiler eller anteckningar.

Stöd för Bb Annotate i mobilapparna

Planerat stöd för Bb Annotate i mobilapparna
 

Blackboard-appen

Blackboard Instructor-appen
Skicka utvärderingar med dokumentbilagor till Bb Annotate (Ultra) Stöds
No
Skicka utvärderingar med dokumentbilagor till Bb Annotate (Original) Stöds
No
Visa kommenterade dokument (Ultra) Stöds
No
Visa kommenterade dokument (Original) Planerat Q4 2020* Stöds
Skapa anteckningar i Bb Annotate (Ultra)
No
Planerad 2021*
Skapa anteckningar i Bb Annotate (Original)
No
Stöds för uppgifter

Redigera anslag

Blackboard Instructor version 3.2 innehöll ett alternativ för att redigera kursanslag.

 • I Original-kurser finns alternativet Redigera i Blackboard Learn 3800.7.0 +.  Lärare kan redigera rubriken och publiceringsalternativen, men inte anslagsinnehållet.
 • I Ultra-kurser finns alternativet Redigera i Blackboard Learn 3800.15.0+.  Lärare kan redigera alla anslagsalternativ, inklusive anslagsinnehåll.

Blackboard Data

Integrering av Blackboard-data ger lärosäten möjlighet att köra rapporter som katalogiserar användningen av mobilapparna Blackboard och Blackboard Instructor. Användaraktivitet i nedladdat offline-innehåll loggas också i Blackboard-data.

Mer information om Blackboard-data


Anpassad logotyp i app-navigering

Om ditt Blackboard-system har Ultra-gränssnittet visas logotypen för ditt lärosäte i appens navigeringspanel. Systemadministratörer för Blackboard Learn kan lägga till navigeringslogotyper i administratörspanelen.

Lägga till egna logotyper


Bedömning

Blackboard Instructor-appen gör det möjligt för lärare och bedömare att enkelt hitta kurser där de behöver bedöma inlämningar från deltagare. De kan granska, kommentera och bedöma inlämningar och snabbt publicera deltagarnas resultat.

Den första utgåvan av appens bedömningsfunktion är endast tillgänglig för uppgifter i Original-kurser. Användare behöver ha en enhet med Android 4.2+ eller iOS 9+.
 
I nuläget behöver ditt lärosäte Blackboard Learn SaaS 3400.7.0+ eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4+. Klienter med Blackboard Learn-versioner före Q2 2018 måste uppgradera till Q2 2018 för att installera nödvändiga kumulativa uppdateringar för bedömningsfunktioner.

Mer information om bedömningsmöjligheter i Blackboard Instructor (kräver inloggning)

Administratörer kan inaktivera färger för resultatkapslar

Kända problem

 • Uppgiftsinstruktioner visas som oformaterad text i appen. Rich Text och media visas inte. Bifogade filer ligger kvar med uppgiften och kan visas i appen.
 • Uppgiftskommentarer visas som oformaterad text i appen. Om en användare försöker att redigera en kommentar som har skapats på webbsidan visas ett meddelande om att Rich Text och media som skapats på webbsidan kommer att försvinna.
 • Kommentarer som lämnas av deltagare som en del av deras inlämningar stöds inte i nuläget.
 • Smartvyer för Kursadministration och resultat i Original-kurser stöds inte i nuläget.
 • Gruppinlämningar stöds inte i nuläget.
 • Anonym och delegerad bedömning för uppgifter stöds inte i nuläget. Dessa typer av uppgifter listas separat från andra objekt i ett eget område och är skrivskyddade. En uppdatering för Blackboard Learn och apparna blir tillgänglig under det fjärde kvartalet med stöd för dessa uppgiftstyper, så att de visas på samma sätt som andra utvärderingar.*
 • Resultatfördelningsdiagram finns endast tillgängliga för resultat med poäng, bokstäver eller procent.

Lärosätets användningsvillkor

Lärosäten kan tillhandahålla en länk till lärosätets användningsvillkor i appen om de har en Blackboard Learn-version med stöd för Blackboard Instructor 1.9.1+ och har en korrekt konfigurerad länk till de egna användningsvillkoren. I appen finns länken i Inställningar och längst ner i Blackboards användningsvillkor, vilka visas vid inloggning.


Diskussionsbilagor och nya anslagsfunktioner

Funktionerna för att bifoga filer till diskussionsinlägg, schemalägga anslag och skicka e-postkopior av anslag kräver en schemalagd uppdatering av det mobila byggblocket som ingår i följande versioner:

 • SaaS 3400.5.0 (se lanseringsschemat för SaaS)
 • Q2 2018 CU1 (3400.0.1)
 • Q4 2017 CU3 (3300.0.3)
 • Q2 2017 CU8 (3200.0.8)
 • Q2 2107 CU7 (Mobile B2 94.9.11 uppgradering tillgänglig på BtBb eller SU)

Offlineinnehåll

Offlineinnehåll är för närvarande endast tillgängligt för Original-kurser i Blackboard Instructor.

Användare kan ladda ner kursdokument och visa dem senare när de är offline eller inte har till gång till Internet. Vi rekommenderar att ditt lärosäte installerar en av de lägsta versionerna som stöds för funktionen offline-innehåll.

 • Q4 2018
 • Q2 2019
 • Q4 2019
 • Blackboard Learn SaaS

För äldre versioner av Blackboard Learn, se den här tabellen för den obligatoriska lägsta B2-versionen för offline-innehåll.

Mobile Web Services B2 behövs för funktionen för offline-innehåll
Blackboard Learn-version Mobile B2
Tidigare än Q2 2017 94.9.7 eller senare
Q2 2017 CU3 (3200.0.3) eller senare
SaaS 3200.10.0 eller senare

Få mer information om offlineinnehåll i Blackboard Instructor.


Redigara namnet på fältet för användarnamn

Ett sätt att hjälpa användare att logga in utan problem är att ändra vad det står i fältet för användarnamn som visas när de loggar in på mobilapparna. Du kan ändra det så att det matchar termen för inloggning som används för mobilappar på ditt lärosäte.

Så här redigerar du namnet på fältet för användarnamn


App-till-app-lansering

Är du intresserad av att starta Blackboard-appen via ditt lärosätes app eller webbplats? Det är möjligt! Vi erbjuder ett enkelt sätt att länka till appen från andra appar. Med djuplänkning länkar en uniform resource identifier (URI) till en specifik plats i en mobilapp istället för att bara öppna appen. App-till-app-öppning är tillgängligt för iOS- och Android-versionerna av Blackboard-appen.

Exempelvis kan ett lärosäte länka från en webbplats eller mobilapp till en uppgift eller ett annat område i Blackboard-appen.

Använd tillhörande scheman för att länka till specifika egenskaper i Blackboard-appen.

Schema för app-till-app-länkning


Data om mobilanvändning

Har du någon gång velat veta mer om hur och när användare på ditt lärosäte använder mobilapparna? Du kan använda aktivitetsackumulatorn SQL-frågor för Blackboard Learn-databasen för att få aktivitetsinformation om mobilanvändning av Blackboard på värdhanterade Blackboard Learn-system.

Undersök data om mobilanvändning


Meddelanden om framtida utveckling

*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.