This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

När du lägger till information om läroboken i din kurs visas den även i kurskatalogen, där potentiella deltagare kommer åt den före inskrivningen. Du når kurskatalogen på inloggningssidan i Blackboard eller på fliken Kurser efter att du loggat in.


Sök efter läroböcker

Du kan skapa objekt för alla läroböcker som används i din kurs. Du kan söka en extern källa eller lägga till information om läroboken manuellt.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga funktioner.

I en kursinnehållsyta eller mapp markerar du Partnerinnehåll för att få åtkomst till menyn och väljer därefter Sök efter en lärobok.

Välj en sökkategori från menyn på sidan Sök efter en lärobok: ISBN, Titel, Författare eller Ämne.

Ange sökord, som en författares namn eller en titel. För att begränsa sökningen ytterligare kan du väja typ av bok: Digital, Tryckt eller Alla. Välj .

Från listan över sökresultat ska du välja en lärobok. På sidan Skapa en lärobok väljer du Obligatorisk eller Rekommenderas för läroboken. Ange valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte tillgängligheten för en lärobok, endast när den visas.

Efter insändandet visas informationen om läroboken i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Gå till objektets meny och välj Redigera.

Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Lägg till information om läroboken manuellt

Om din sökning inte gav önskat resultat, kan du skaffa den information som behövs. Markera Partnerinnehåll för att komma till menyn och välj Ange lärobok manuellt. Du kan skaffa information och bild om läroboken och markera de lämpliga alternativen för tillgänglighet, spårning och visningsdatum.