Du kan tillåta att kursdelagarna lämnar in fler än ett försök på en uppgift.

Det är ett sätt att hjälpa deltagarna att hålla sig på rätt spår, höja kvaliteten på uppgifterna och, sist men inte minst, göra att fler deltagare lyckas med studierna och inte hoppar av. Deltagarna kan skicka in utkast och få poäng för förbättringar. Informera deltagarna om vilka uppgifter som kan lämnas in flera gånger och om vilka förväntningar och bedömningsriktlinjer som gäller för varje enskilt försök.

Exempel: Uppgifter med forskningsuppsatser

I en uppgift med fyra försök kan deltagarna skicka in bifogade filer med följande:

  1. Disposition
  2. Litteraturförteckning
  3. Grovt första utkast
  4. Slutgiltig uppsats

Du kan ge återkoppling efter varje steg. Du kan tilldela resultat efter att varje försök har skickats in, men du kan endast använda resultatet från den slutgiltiga uppsatsen som uppgiftsresultat.

Om du vill ge fyra olika resultat – ett för varje del av processen med forskningsuppsatsen – kan du skapa separata uppgifter för varje del. Sedan skapar du en sammanräknad kolumn i Kursadministration och resultat. Lägg ihop poängen för varje enskild uppgift till ett slutgiltigt resultat för uppsatsen.

Du kan också låta grupper skicka in sina uppgifter mer än en gång samt ge dem återkoppling och resultat för varje inlämning.


Flera försök

I Uppgiftsinställningar kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Flera försök påverkar hur uppgiftens slutresultat beräknas. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

  • Genomsnittet för alla försök
  • Första försöket som bedömts
  • Försöket med bäst resultat
  • Senaste försöket som bedömts
  • Försöket med lägst resultat
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Du kan inte tillåta flera försök för en gruppuppgift eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur slutresultatet beräknas automatiskt, men du har möjlighet att justera resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för uppgiften. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om att bedöma en uppgift med flera försök