Du kan skapa innehåll som kombinerar en mängd material som ska visas tillsammans, som text, multimedia och bifogade filer.

Du kan skapa ett innehållsobjekt för att visa en kombination av innehåll som fungerar som stenciler eller dokument med visuella inslag. Innehållsobjekt kan innehålla allt från en enkel textrad till många olika element.

I ett innehållsobjekt kan du till exempel lägga in en introduktionstext till en lektion, en bild som dina deltagare kan titta på och interagera med och länkar till resurser på webben. Allt material visas tillsammans i innehållslistan. Ju längre innehållsobjektet är, desto mer måste deltagarna rulla sidan för att se allt annat material på innehållsytan.


Skapa ett dokument

kursinnehållssidan kan du skapa ett dokument eller en sida för att visa en kombination av innehåll. Du kan till exempel inkludera en introduktionstext inför en lektion, en ljudfil från en föreläsning och en bild. När deltagarna väljer dokumentnamnet visas de material du lade till tillsammans på en sida. Deltagarna ser innehållet precis som du ser det, utan redigeringsalternativen.

Klicka på plustecknet där du vill lägga till ett dokument. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Dokument. Sidan Nytt dokument öppnas.

Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till ett dokument.

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.

Sidan Nytt dokument

Använd alternativen för att lägga till innehåll på sidan Nytt dokument. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

Ladda upp från molnlagring: Du kan ladda upp filer från molnlagring, till exempel OneDrive® och Google Drive™. När du lägger till en fil från molnlagring skapar systemet en kopia av filen i din kurs. Filerna är inte länkade. Eventuella ändringar som du gör i en fil i din kurs påverkar inte filen i molnlagringen. Om webbläsaren tillåter det visas infogade mediefiler.

 • Ange en rubrik. På sidan Kursinnehåll visas titeln som en länk deltagarna kan klicka på för att visa materialet. Om du inte lägger till någon rubrik visas Nytt dokument och datumet i innehållslistan.
 • Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument.

  Du kan även använda redigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer i din text. Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

 • Lägg till filer. Klicka på Ladda upp från dator och bläddra efter eller dra filer från din dator, till exempel ett Word-dokument eller en ljudfil. Du kan inte lägga till en mapp med objekt. Du får frågan om du vill lägga till enskilda objekt i mappen. Ditt lärosäte styr maxstorleken på filer som kan laddas upp.
 • Lägg till Office 365-filer.Du kan bädda in Office 365 Enterprise-filer direkt i ditt innehåll. Välj Dela i din Office 365-fil för att skapa en länk till filen. Välj vilka behörigheter du vill att användaren ska ha och klicka på Kopiera länk. Då kopieras länken till Urklipp. Om du vill bädda in innehållet ska du klicka på Infoga/redigera media från webben från redigeraren. Klistra in länken i Medieadress. Välj Infoga.

   

 • Visa eller dölj dokumentet. Deltagarna kan inte se ett dokument förrän du väljer att visa det. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan även ställa in tillgänglighetsvillkoren baserat på datum, tid och prestation för andra objekt i Kursadministration och resultat för kursen. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer om dokumentet till tillgängligt.
 • Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor? Du kan tillåta konversationer i ett dokument, och alla kan delta. Klicka på ikonen Inställningar för att öppna panelen med dokumentinställningar och markera kryssrutan för konversationer. När konversationen går vidare visas den endast med dokumentet.

  Mer information om konversationer

 • Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du skapar ett dokument kan du koppla ett eller flera mål till det. Klicka på ikonen Inställningar i dokumentet. Välj Justera efter mål för att söka efter tillgängliga mål som kan kopplas med dokumentet. Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till ett dokument.

  Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

 • Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med dokumentrubriken på sidan Kursinnehåll. Beskrivningar av innehållsobjekt får inte vara längre än 250 tecken.

Lägg till HTML

Lägg till anpassad HTML eller CSS

När du aktiverar en alternativ domän för din webbsida i Ultra-kursvyn kan du nu använda anpassad HTML eller CSS i ett dokument.  Välj Lägg till HTML som ett nytt block för att bädda in en infogad HTML-redigerare från tredje part i dokumentet. Du kan skriva eller klistra in HTML-kod i redigeraren och välja Spara. Den krypterade HTML-koden kommer att skickas till Learn inom BbML för beständighet. HTML kommer att anges i BbML med en ny data-bbtype. Om du läser in tidigare skapad BbML som innehåller HTML i skrivskyddat läge läses HTML in från en separat domän i en iframe.

Ett nytt CodeEditor-paket hanterar all import som krävs av tredjeparts-redigeraren och standardiserar redigerarkonfigurationer. Paketet kommer annars bara att förpacka redigerarens metod för att mata in sig själv i ett DOM-element. Direktiv och plugin-program som bäddar in redigeraren på sidan beror på paketet.

 

Ditt lärosäte måste ha en alternativ domän konfigurerad för att blocket Lägg till HTML ska visas. Om du inte ser blocket kan du kontakta webbplatsadministratören.

Ordräkning i redigeraren

När du skriver i redigeraren visas ordräkningen under redigeraren. När du har sparat visas inte ordräkningen längre.

Dessa objekt inkluderas i ordräkningen:

 • Enskilda ord
 • Webblänkar
 • Text i punkt- eller numrerade listor, men själva punkterna och siffrorna räknas inte
 • Exponent- eller indextext som inte är del av ett annat ord

Dessa objekt och formateringselement påverkar inte ordräkningen:

 • Bilder, videos och filbilagor
 • Matematiska formler
 • Mellanslag och linjer
 • Alternativ text

När du använder skiljetecken för att bifoga ord eller siffror påverkas räkningen. Till exempel räknas "Vi gick...utan dig" som tre ord. Ord eller siffror på endera sidan av skiljetecknet räknas som ett ord.

Lägga till mer innehåll

När du har lagt till ditt första innehållsobjekt ska du välja plustecknet där du vill lägga till mer innehåll. Du kan lägga till så många textblock och filer som du vill, var du vill.

Spara ditt dokument

När du har sparat dokumentet visas det i innehållslistan. Du kan ändra dokumentets innehåll när som helst och ändra ordningen på objekten som du har lagt till i dokumentet.

Deltagarna meddelas i sina aktivitetsflöden om att det finns ett nytt dokument tillgängligt.


Redigera, sortera om och radera dokument

Du kan göra ändringar i befintliga dokument och ändra platsen där de visas på sidan Kursinnehåll. Klicka på ikonen Flytta på en dokumentrad och flytta det till en ny plats. Du kan även flytta ett dokument till en expanderad mapp.

Öppna menyn i en dokumentrad för att välja Redigera, Konversationer och Ta bort.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett dokument.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Välj en plats med piltangenterna.
 4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Ta bort dokument

Du kan ta bort ett dokument från din kurs eller dölja det från deltagarna för att bevara informationen. Deltagarna kan inte komma åt dolda dokument på sidan Kursinnehåll.

Redigera dokument och mediefiler

Beroende på dokumentelementet kan du flytta, redigera, ta bort eller ladda ner det.

Öppna ett elements meny för att komma åt alternativen. Klicka på ikonen Flytta för att flytta ett element till en ny plats på dokumentsidan.

Klicka på plustecknet där du vill lägga till ytterligare en fil eller ett textblock på dokumentsidan.

Alternativ för medievisning

Om webbläsaren har funktioner för det visas mediefiler som du lägger till i dokument direkt som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga.

Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. Alternativtext blir uppläst av skärmläsare och hjälper till att beskriva vad vissa användare inte kan se.

Du kan redigera filens inställningar, inklusive visningsnamn, alternativtext och visningsbeteende. Välj om du vill infoga filen som en länk i redigeringsverktyget eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till. Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att markera filen i redigeringsverktyget och sedan klicka på ikonen Redigera bifogad fil.

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


Vad händer vid kopiering och import?

Du kan importera en kurs eller kopiera allt innehåll från en av dina kurser i systemet till en annan kurs. Det nya innehållet läggs till i slutet av innehållslistan för kursen du befinner dig i.

Mer information om att importera innehåll

Mer information om att kopiera en kurs

Mer information om att kopiera innehåll från andra Ultra-kurser

När du importerar Original-innehåll eller väljer att förhandsvisa din Original-kurs i Ultra-kursvyn så konverteras innehållsobjekt till Ultra-dokument. All text, alla bilagor och länkar som du har lagt till i redigeraren konverteras och mediefiler öppnas infogade som standard. Filer som du har lagt till som bilagor i avsnittet efter den ursprungliga redigeraren grupperas tillsammans i alfabetisk ordning i slutet av Ultra-dokumentet. Mediefiler öppnas direkt som standard. Du kan redigera bilder, video- och ljudfiler för att ändra standardinställningen, samt ändra namnet på valfri fil. Deltagarna måste ladda ner vissa filtyper för att kunna se dem.

Mer information om ursprungliga innehållsobjekt

Granska dokumentet eftersom det kan hända att formatering går förlorad under konverteringsprocessen. Om du till exempel har lagt till ett namn på en av dina filer i den ursprungliga kursvyn, kanske inte namnet visas i Ultra. Du kan redigera filen för att ändra filnamnet. Du kan ändra ordningen på objekten i dokumentet efter behov.