Kopiera innehåll från andra kurser

Du kan kopiera allt innehåll eller välja enskilda objekt från andra Ultra-kurser du undervisar. På sidan Kursinnehåll väljer du plustecknet för att öppna menyn. Välj Kopiera innehåll. Eller öppna menyn till höger ovanför innehållslistan. Välj Kopiera innehåll. Panelen Kopiera innehåll öppnas ...

Denna information gäller även organisationer.

På panelen Kopiera innehåll kan du se alla kurser som du har tillåtelse att kopiera, dvs. de andra kurserna du undervisar. Markera en kurs i listan för att kopiera allt kursinnehåll i den till kursen du befinner dig i. Du kan även välja en kurstitel och markera kryssrutorna bredvid de objekt som du vill kopiera. Välj Kopiera urval för att kopiera innehåll. Det kopierade innehållet läggs till i slutet av innehållslistan.

När du kopierar allt innehåll i en kurs behålls synlighetsinställningarna när innehållet läggs till i den nya kursen. Dolt innehåll i den kopierade kursen döljs till exempel även i den kurs som du har kopierat det till. Innehåll är inställt på Dold för deltagare om du kopierar enskilda objekt till din kurs. Deltagarspecifika data kopieras inte.

Närvarodata inkluderas inte när du kopierar en kurs till en ny eller befintlig kurs. Närvaroalternativet tas bort från kopieringsalternativen. Närvarodata inkluderas i en exakt kurskopia.

Mer om närvaro och att kopiera kurser

Granska alla kopierade objekt för att vara säker på att du visar det innehåll du vill visa.

Hittar du inte den kurs du letar efter? Om du vill kopiera innehåll från en annan lärares kurs kommer du inte att se den i listan. Den läraren måste exportera innehållet och skicka det till dig så att du sedan kan importera det till din kurs.

Mer information om att kopiera innehåll mellan dina kurser