This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Spårning av kursframsteg

Låt deltagarna markera och spåra sina framsteg i dina kurser.

Aktivera framstegsspårning för din kurs:

  1. Välj Kurser i Ultra-navigeringsmenyn.
  2. Välj en kurs utan tidigare aktivitet.
  3. Detaljer & Åtgärder > Framstegsspårning ska du välja Aktivera. 
    Details & Actions menu with progress tracking turn on option highlighted by a rectangle.
  4. När panelen Framstegsspårning öppnas ska du föra växlingsknappen från av till .
  5. Spara dina nya inställningar. 

Funktionen framstegsspårning finns bakom en växlingsknapp och administratörer kan på lärosätesnivå bestämma om de vill ge lärarna möjlighet att aktivera funktionen.