Felmeddelande

  • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Meddelandesida

Gå till sidan Meddelanden i navigeringsfältet i en kurs. Alla dina kursmeddelanden och svar visas. Du kan lätt överblicka hela listan och öppna ett meddelande för att läsa alla svar.

Olästa meddelanden visas först i listan. Alla meddelanden visar skaparens profilbild. Under skaparens namn kan du se hur många deltagare som ingår eller om meddelandet gäller hela klassen.

  1. Visa alla nyheter på ett enkelt sätt. Antal meddelanden visas ovanför listan. Nya svar visas i fetstil.
  2. Skicka ett meddelande. Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, till flera personer eller till hela klassen.

    Om du har många meddelanden väljer du det antal meddelanden som du vill se per sida för att begränsa ditt fokus.

  3. Ta bort ett meddelande. Använd ikonen Ta bort för att ta bort ett meddelande. Om du får mer svar levereras dessa till dig. Du kan inte redigera eller ta bort enskilda svar i ett meddelande.
  4. Navigera till ett annat meddelande. Meddelanden öppnas i en panel och alla svar visas. Använd ikonerna Visa föregående meddelanden och Nästa meddelande överst när du vill visa föregående eller nästa meddelande i listan.

När du skapar eller svarar på ett meddelande väljer du ikonen Lägg till deltagare när du vill lägga till ytterligare personer om inte meddelandet skickades till hela klassen. De ursprungliga mottagarna ser en notering i nästa meddelande att du har lagt till nya personer eller hela klassen. De nya mottagarna ser meddelandet från den tidpunkt då de lades till.


Skicka meddelanden

När du markerar ikonen Nytt meddelande på sidan Meddelanden öppnas sidan för Nytt meddelande.

Börja skriva för att lägga till mottagare. När du skriver in bokstäver visas motsvarande mottagarnamn så att du lätt kan välja. Du kan fortsätta att lägga till så många namn som du vill eller skicka till hela klassen.

Börja med den viktigaste informationen. Meddelanden har inte rubriker. Mottagarna väljer vad de ska läsa baserat på hur du inleder meddelandet. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Skicka en e-postkopia. Du kan skicka en kopia av ett kursmeddelande via e-post. Deltagare kan enklare se, läsa och följa viktiga anslag och kursmeddelanden om de får en kopia i inkorgen. E-postkopior levereras bara om mottagarna har en giltig e-postadress i sina Blackboard Learn-profiler. När du väljer det här alternativet får alla mottagare en e-postkopia.

Mottagarna kan se meddelandet i inkorgen, men de kan inte svara på meddelandet via e-post.

Tillåta eller inte tillåta svar. Du kan välja att inte tillåta svar på meddelanden du skapar. Om du väljer att skicka ett meddelande till hela klassen får ingen svara som standard.

Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser. Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande. Kryssrutan Tillåt svar på det här meddelandet gäller för rollerna i kursen som får svara på och skapa meddelanden, till exempel andra lärare och lärarassistenter.


Kommunicera från Kursadministration och resultat

Från deltagarlistan kan du skicka meddelanden till vem som helst som är involverad i din kurs.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Välj menyn med tre punkter längst till höger i en deltagarrad. Välj alternativet Skicka meddelande till deltagare. Meddelandepanelen öppnas på skärmens högra sida.

Meddelanden som du skickar från deltagarlistvyn visas också på sidan Meddelanden.